งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

2 “ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา”
บุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจากการเป็นผู้คิดค้น ระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เป็นวิศวกรนักเทคโนโลยี เป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารระดับสูงหลายบริษัท เป็นนักการเมืองน้ำดี และเป็นนักการศึกษาที่ได้รับการเชิญไปบรรยายมาแล้วทั่วโลก

3 โรงเรียนสัตยาสัย จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการสอนโดยวิธีการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปในทุกวิชาที่สอนเน้นการสอน คุณค่าความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย ความรัก ความเมตตา ความสงบสุข ความจริง นำมาสู่ ‘อหิงสา' คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันเป็นอุปนิสัยที่ดีงามที่ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีและเป็นคนเก่งอย่างมีคุณธรรม

4 ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow

5 Self Actualization Needs
บางคนอาจวัดความสำเร็จของหน้าที่การงาน ด้วยชื่อเสียง เงินทองและลาภยศ แต่สำหรับบุคคล ท่านนี้ การใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์มีความสำคัญเป็นอันดับแรก ส่วนสิ่งที่ได้มาคือของแถม Self Actualization Needs

6 ท่านเกิดในครอบครัวที่มีชาติตระกูล นั่นหมายถึง ความต้องการ
ในขั้นที่ 1-3 ท่านได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่จากครอบครัวของท่าน และ ความต้องการขั้นที่ 4 ท่านก็ได้รับจากการที่ท่านเกิดในครอบครัว ที่เป็นที่ยอมรับในวงสังคม ความต้องการขั้นที่ 4 ท่านยังได้รับจากการที่ได้รับเกียรตินิยม แล้วได้ปริญญาโท พร้อมกันอีกใบเป็นผู้คิดค้นระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง เป็นวิศวกรนักเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นนักการเมืองน้ำดี และเป็นนักการศึกษาที่ได้รับการเชิญไปบรรยายมาแล้วทั่วโลกอีกด้วย

7 …เมื่อเป็นคนดีแล้วจะเก่งได้เอง
แต่การเป็นคนเก่งยากที่จะเป็นคนดี …

8 จัดทำโดย นายดิเรก หมานมานะ


ดาวน์โหลด ppt ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google