งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. “ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ” บุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจากการเป็นผู้คิดค้น ระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. “ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ” บุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจากการเป็นผู้คิดค้น ระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

2 “ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ” บุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจากการเป็นผู้คิดค้น ระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เป็นวิศวกรนักเทคโนโลยี เป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารระดับสูงหลายบริษัท เป็นนักการเมืองน้ำดี และเป็นนักการศึกษาที่ได้รับการเชิญไปบรรยายมาแล้วทั่วโลก

3 โรงเรียนสัตยาสัย จ. ลพบุรี เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการสอนโดย วิธีการสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปใน ทุกวิชาที่สอนเน้นการสอน คุณค่าความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย ความรัก ความเมตตา ความสงบสุข ความจริง นำมาสู่ ‘ อหิงสา ' คือการไม่เบียดเบียนซึ่ง กันและกัน อันเป็นอุปนิสัยที่ดีงามที่ ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีและเป็นคน เก่งอย่างมีคุณธรรม

4 ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow

5 บางคนอาจวัดความสำเร็จ ของหน้าที่การงาน ด้วย ชื่อเสียง เงินทองและลาภยศ แต่สำหรับบุคคล ท่านนี้ การใช้ ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพของ ความเป็นมนุษย์มีความสำคัญ เป็นอันดับแรก ส่วนสิ่งที่ได้มา คือของแถม Self Actualization Needs

6 ท่านเกิดในครอบครัวที่มีชาติตระกูล นั่นหมายถึง ความต้องการ ในขั้นที่ 1-3 ท่านได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่จากครอบครัวของท่าน และ ความต้องการขั้นที่ 4 ท่านก็ได้รับจากการที่ท่านเกิดในครอบครัว ที่เป็นที่ยอมรับในวงสังคม ความต้องการขั้นที่ 4 ท่านยังได้รับจากการที่ได้รับเกียรตินิยม แล้วได้ปริญญาโท พร้อมกันอีกใบเป็นผู้คิดค้นระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง เป็นวิศวกรนักเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นนักการเมืองน้ำดี และเป็นนักการศึกษาที่ได้รับการเชิญไปบรรยายมาแล้วทั่วโลกอีกด้วย

7 … เมื่อเป็นคนดีแล้วจะ เก่งได้เอง แต่การเป็นคนเก่งยากที่ จะเป็นคนดี …

8 นายดิเรก หมานมานะ จัดทำโดย


ดาวน์โหลด ppt ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. “ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ” บุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจากการเป็นผู้คิดค้น ระบบควบคุมการลงจอดบนดาวอังคารของยานอวกาศไวกิ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google