งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจูงใจ (Motivation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจูงใจ (Motivation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจูงใจ (Motivation)
MGEN313: Sales Management Department of Marketing Bangkok University

2 Motivating Your Team “หากปฏิบัติต่อเขาอย่างที่เขาเป็น เขาจะเหมือนเดิม หากท่านปฏิบัติต่อเขาอย่างที่เขาควรจะเป็น เขาก็จะเป็นอย่างที่เขาควรจะเป็น” Goethe “คนเรามีสิ่งเดียวที่เหมือนกัน นั่นคือความแตกต่าง”

3 Motivating Your Team วัตถุประสงค์ของ Motivation คือต้องการได้รับผลงานที่ดี และดีขึ้นเรื่อยๆ จากพนักงานขาย โดยผลงานที่ดีนั้น ต้องเกิดจากความสามารถ ความเข้าใจ และยอมรับในบทบาทหน้าที่

4 ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow
Self- actualization needs Esteem needs Social needs Softy needs Physiological needs

5 ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจ กับผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานจะดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของตัวแปรสำคัญ 4 ตัว ระดับการจูงใจ ระดับความชำนาญ ทัศนคติ ความเข้าใจบทบาทของพนักงาน

6 องค์การ และสิ่งแวดล้อม
ตัวแปรทางด้านบุคคล องค์การ และสิ่งแวดล้อม ระดับการจูงใจ ระดับความชำนาญ รางวัลจาก -ภายใน -ภายนอก ค.พอใจ -ภายใน -ภายนอก ผลการ ปฏิบัติงาน ทัศนคติ การรู้จักบทบาท

7 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
การใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และรางวัลจากการปฏิบัติงาน ล้วนสัมพันธ์กัน และส่งผลทำให้พฤติกรรมของพนักงานขายแตกต่างกันไปด้วย

8 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
ผู้ที่ถูกดึงเอาความพยายามออกมาใช้นั้น คาดหวังว่าความพยายามของเขาจะก่อให้เกิดผลงานมาระดับหนึ่ง ผลงานที่เกิดมาจากความพยายามของเขานั้น ควรได้รับผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลตอบแทนนั้น ควรเป็นสิ่งที่เขาชอบ ต้องการ หรืออยากได้

9 การจูงใจมีมากกว่าตัวเงิน
รางวัลที่เป็นตัวเงิน เช่น การขึ้นเงินเดือน โบนัส คอมมิสชั่น ฯลฯ ความก้าวหน้า เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การได้ดูแลลูกค้ารายใหญ่ ฯลฯ สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น งานเลี้ยงประกาศเกียรติ ถ้วยรางวัล ฯลฯ

10 องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อการจูงใจ
รูปแบบการบริหารของหัวหน้างาน (Leadership techniques) รูปแบบการควบคุมพนักงาน (Management Control Procedures) การประเมินผล โควตา รายงานการขาย ฯลฯ

11 ตัวอย่างรูปแบบการจูงใจอื่นๆ
การประชุมพนักงานขาย การจัดโควตาการขาย การแข่งขันการขาย รางวัลเกียรติยศ


ดาวน์โหลด ppt การจูงใจ (Motivation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google