งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวมพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยจากโรคไม่ติดต่อ “ ออกกำลังกายกัน เถอะ ” นพ. ภักดี สืบนุการณ์ รวมพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวมพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยจากโรคไม่ติดต่อ “ ออกกำลังกายกัน เถอะ ” นพ. ภักดี สืบนุการณ์ รวมพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รวมพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยจากโรคไม่ติดต่อ “ ออกกำลังกายกัน เถอะ ” นพ. ภักดี สืบนุการณ์ รวมพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยจากโรคไม่ติดต่อ “ ออกกำลังกายกัน เถอะ ” นพ. ภักดี สืบนุการณ์

2 การออกกำลังกาย ตา ย เกิด 603518

3 ตายตาย 6035 การออกกำลังกาย เกิด 18 การออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแรง (strength training) การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (aerobic exercise) การออกกำลังกายแบบยืดหยุ่น (flexibility exercise)

4 การออกกำลังกาย ตายตาย เกิด 603518 วิ่งสามัคคี

5 การออกกำลังกาย ตายตาย เกิด 603518

6 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย กิจกรรม ใช้ในชีวิตประจำวัน สันทนาการ ออกกำลังกาย แข่งขัน กองทุน กองทุนสวัสดิการร่วมใจ กองทุนชมรมฯ กองทุนสวัสดิการร่วมใจ กองทุนชมรมฯ

7 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย

8 กิจกรรม

9 การหล่อเลี้ยงด้วยงานที่ มีความหมาย

10 การเติบโต

11 รวมพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพ ดีวิถีไทย ลดภัยจากโรคไม่ ติดต่อ รวมพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพ ดีวิถีไทย ลดภัยจากโรคไม่ ติดต่อ Creati ng Initia ting Sensin g Presen cing Evolvi ng

12 วัฒนธรรมจักรยานที่ด่าน ซ้าย


ดาวน์โหลด ppt รวมพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ลดภัยจากโรคไม่ติดต่อ “ ออกกำลังกายกัน เถอะ ” นพ. ภักดี สืบนุการณ์ รวมพลังขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google