งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย (EXERCISE TESTING) นางสาว เนาวรัตน์ ช่างไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย (EXERCISE TESTING) นางสาว เนาวรัตน์ ช่างไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย (EXERCISE TESTING) นางสาว เนาวรัตน์ ช่างไม้

2 การวัดความสามารถในการออกกำลังกายนั้น เราวัดที่ Physical working capacity (PWC) หรืออีกนัยหนึ่งคือ Aerobic power (VO 2 max) ซึ่งนิยมใช้กันทั่วไปและเป็น ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามการทำงานของ กล้ามเนื้อของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถเพียง พอที่จะทำให้ระบบหัวใจและปอดทำงานอย่างเต็มที่ ดังนั้นการทดสอบความสามารถในการออกำลังกายจึงมี 2 ระดับ กล่าวคือ

3 . ทดสอบเต็มความสามารถ (maximal testing) ใช้สำหรับ ผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรง ทดสอบต่ำกว่า ความสามารถสูงสุด (submaximal testing) สำหรับ ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังมาก่อน

4 ในห้องปฏิบัติการจะต้องมีความพร้อมของยา, ออกซิเจน และเครื่องมือ defibrillation เนื่องจากแม้ในผู้สูงอายุที่ ไม่มีอาการมาก่อนก็อาจตรวจพบว่ามี PVC หรือการ เปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นลักษณะ Ischemic ST depression ได้ขณะออกกำลังกาย ทำให้ต้องหยุด การทดสอบก่อนเวลาอันควร 10

5 อุปกรณ์ที่นิยมใช้ทดสอบ มี 2 ชนิดคือ Treadmill มีข้อดีคือทักษะที่ใช้ในการทดสอบคือการ เดินหรือการวิ่ง ซึ่งผู้สูงอายุทุกคนมัก คุ้นเคยมาก่อนแล้ว แต่มีข้อเสียคือการบันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความ ดันโลหิตค่อนข้างลำบาก เนื่องจากมีการขยับของร่างกาย ส่วนบนในระหว่างการทดสอบ นอกจากนี้ยังพบว่าโอกาส ที่ผู้สูงอายุจะหกล้มมีสูง หรือมีความกังวลมากต่อการ ทดสอบด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้ Cycle ergometer มีข้อดีคือ ราคาถูก ไม่มีโอกาสล้ม ระหว่างทดสอบ สามารถวัด parameter ต่างๆ ได้ง่าย เนื่องจากส่วนบนไม่มีการขยับมากนัก และหน่วยที่ได้เป็น หน่วยมาตรฐานของงานหรือกำลังที่ได้จากการออกกำลัง จริง ส่วนข้อเสียคือ ในคนที่ไม่เคยชินกับการขี่จักรยาน อาจเกิดกล้ามเนื้อล้าได้ง่าย ทำให้เพิ่มแรงเครียดต่อระบบ หัวใจไม่ได้เต็มที่นัก

6 100 การวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ นิยม ใช้ Double product หรือ Rate-pressure product ซึ่ง มีค่าเท่ากับ HR x Systolic BP เป็นการบอกถึงการ ทำงานของหัวใจ อย่างไรก็ตามแนะนำให้ใช้การทดสอบ แบบ Submaximal exercise testing ในผู้สูงอายุ มากกว่า 8 เนื่องจากข้อดีหลายประการดังต่อไปนี้ ปลอดภัย สูง ค่อนข้างง่าย ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อย ผู้ถูกทดสอบไม่เหนื่อยมากจนเกินไป


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย (EXERCISE TESTING) นางสาว เนาวรัตน์ ช่างไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google