งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายผู้สูงอายุ(Exercise for the Elderly)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายผู้สูงอายุ(Exercise for the Elderly)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายผู้สูงอายุ(Exercise for the Elderly)
จัดทำโดย นายศรายุทธ สิงห์ช่างชัย รหัสนิสิต

2 การออกกำลังกายผู้สูงอายุ
) การออกกำลังกายผู้สูงอายุ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ คือ การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบต่างๆ อวัยวะหลายระบบต้องทำงานเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติ เช่น ปอดต้องฟอกเลือดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น หัวใจต้องปั๊มเลือดไปยังกล้ามเนื้อที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 4 – 5 เท่าของภาวะปกติกล้ามเนื้อหดตัวหลายมัดและต้องทำงานประสานกันเป็นจังหวะได้แก่ การเดินการวิ่งการถีบจักรยาน การเต้นแอโรบิค การว่ายน้ำ เป็นต้น         

3 การทดสอบก่อนออกกำลังกาย
การทดสอบก่อนออกกำลังกาย เป็นการวัดความสามารถในการออกกำลังกาย มี 2 ระดับ คือ ทดสอบเต็มความสามารถ(maximal testing) ใช้สำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรง ทดสอบต่ำกว่าความสามารถสูงสุด (submaximal testing) สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังมาก่อน

4 ขั้นตอนการออกกำลังกาย มี 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนการออกกำลังกาย มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ระยะอุ่นเครื่อง (warm up) ผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีการออกกำลังกายมาก่อน ให้เริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆ ค่อยๆหรือใช้การยืดเหยียดใช้เวลา 5-10 นาที ระยะออกกำลังกาย ( Exersice) การทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใช้เวลา นาที ระยะผ่อนคลาย (cool down) ใช้เวลา 5-10 นาที

5 ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ท่าที่ 1 นอนคว่ำ มือยันพื้น ค่อยๆ ยกลำตัวส่วนบนขึ้นจากพื้น ทำ 10 ครั้ง ท่าที่ 2 นอนหงาย งอเข่าขึ้นแล้วเอียงตัวไป ซ้ายขวา ทำ 10 ครั้ง

6 ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (ต่อ)
ท่าที่3 Kneeling low back stretcher นั่งพับเข่าสองข้างไปข้าง หลัง โน้มตัวพร้อมเหยียด ท่าที่ 4 Lower back stretcher นั่งเหยียดขาสองข้างไปหน้า โน้มตัว พร้อมเหยียดแขนสอง

7 ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ (ต่อ)
ท่าที่ 5 Trunk twister นั่งงอเข่าซ้ายบนพื้นราบ ตั้งเข่าขวาคร่อมขาซ้าย มือสองข้างโอบเข่าขวา บิดลำตัว ไปทางซ้าย แล้วทำสลับข้างกัน ท่าที่ 6 Toe pointer นั่งพับเข่าสองข้าง เหยียดแขน ลำตัวเอนไปข้างหลังเท่าที่ทำได้ โดยมือสองข้างยันพื้น

8 ข้อบ่งชี้ในการหยุดการออกกำลังกาย
มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบขอหยุดการทดสอบ วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายผู้สูงอายุ(Exercise for the Elderly)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google