งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) จัดทำโดย นายศรายุทธ สิงห์ช่างชัย รหัสนิสิต 5414652601.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) จัดทำโดย นายศรายุทธ สิงห์ช่างชัย รหัสนิสิต 5414652601."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) จัดทำโดย นายศรายุทธ สิงห์ช่างชัย รหัสนิสิต 5414652601

2 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ คือ การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแรงของระบบต่างๆ อวัยวะ หลายระบบต้องทำงานเพิ่มขึ้นจากภาวะ ปกติ เช่น ปอดต้องฟอกเลือดใน ปริมาณที่เพิ่มขึ้น หัวใจต้องปั๊มเลือดไป ยังกล้ามเนื้อที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น อย่างมากถึง 4 – 5 เท่าของภาวะปกติ กล้ามเนื้อหดตัวหลายมัดและต้อง ทำงานประสานกันเป็นจังหวะได้แก่ การเดินการวิ่งการถีบจักรยาน การเต้น แอโรบิค การว่ายน้ำ เป็นต้น การออกกำลัง กายผู้สูงอายุ )

3 การทดสอบก่อนออกกำลังกาย เป็นการวัดความสามารถในการออก กำลังกาย มี 2 ระดับ คือ  ทดสอบเต็มความสามารถ (maximal testing) ใช้สำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกาย ค่อนข้างแข็งแรง  ทดสอบต่ำกว่าความสามารถสูงสุด (submaximal testing) สำหรับ ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังมาก่อน การทดสอบก่อน ออกกำลังกาย

4  ระยะอุ่นเครื่อง (warm up) ผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีการออกกำลัง กายมาก่อน ให้เริ่มจากการออก กำลังกายเบาๆ ค่อยๆหรือใช้การ ยืดเหยียดใช้เวลา 5-10 นาที  ระยะออกกำลังกาย ( Exersice) การทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใช้ เวลา 15-30 นาที  ระยะผ่อนคลาย (cool down) ใช้ เวลา 5-10 นาที ขั้นตอนการออกกำลัง กาย มี 3 ขั้นตอน ได้แก่

5  ท่าที่ 1 นอนคว่ำ มือยันพื้น ค่อยๆ ยกลำตัวส่วนบนขึ้นจากพื้น ทำ 10 ครั้ง  ท่าที่ 2 นอนหงาย งอเข่าขึ้นแล้วเอียงตัวไป ซ้ายขวา ทำ 10 ครั้ง ท่าออกกำลัง กายสำหรับ ผู้สูงอายุ

6 ท่าออกกำลังกายสำหรับ ผู้สูงอายุ ( ต่อ ) ท่าที่ 3 Kneeling low back stretcher นั่งพับเข่าสอง ข้างไปข้าง หลัง โน้มตัว พร้อมเหยียด ท่าที่ 4 Lower back stretcher นั่งเหยียดขาสองข้าง ไปหน้า โน้มตัว พร้อมเหยียดแขน สอง

7 ท่าออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุ ( ต่อ ) ท่าที่ 5 Trunk twister นั่งงอเข่าซ้ายบนพื้นราบ ตั้งเข่าขวาคร่อมขาซ้าย มือสองข้างโอบเข่าขวา บิดลำตัว ไปทางซ้าย แล้วทำสลับข้างกัน ท่าที่ 6Toe pointer นั่งพับเข่าสองข้าง เหยียดแขน ลำตัวเอนไปข้างหลังเท่าที่ทำได้ โดยมือสองข้างยันพื้น

8 ข้อบ่งชี้ในการหยุด การออกกำลังกาย มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบ ขอหยุดการทดสอบ วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะ เป็นลม ความดันโลหิตเพิ่มสูง มากๆ

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกาย ผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly) จัดทำโดย นายศรายุทธ สิงห์ช่างชัย รหัสนิสิต 5414652601.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google