งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางชวนพิศ เจริญพงศ์ 5414652465.  วัตถุประสงค์สำคัญของการออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ คือ เพิ่มความแข็งแรงหรือสมรรถภาพ ของระบบหัวใจและหายใจ (cardiorespiratory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางชวนพิศ เจริญพงศ์ 5414652465.  วัตถุประสงค์สำคัญของการออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ คือ เพิ่มความแข็งแรงหรือสมรรถภาพ ของระบบหัวใจและหายใจ (cardiorespiratory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางชวนพิศ เจริญพงศ์ 5414652465

2  วัตถุประสงค์สำคัญของการออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ คือ เพิ่มความแข็งแรงหรือสมรรถภาพ ของระบบหัวใจและหายใจ (cardiorespiratory fitness) ยังมีการออกกำลังอีกหลายชนิดที่มี วัตถุประสงค์ต่างกันไป เช่น ออกกำลังเพื่อเพิ่ม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความ ทนทานของกล้ามเนื้อ หรือการออกกำลังเพื่อ เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย เป็นต้น 

3  ชนิดหรือรูปแบบของการออกกำลังกายที่ มุ่งหวังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจและ หายใจนั้น มีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้ 8  เป็นการออกกำลังที่เกี่ยวพันกับการใช้มวล กล้ามเนื้อทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่  พยายามใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ให้มากที่สุด  ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ให้น้อยที่สุด  เลือกการออกกำลังที่ใช้การหดตัวของกล้ามเนื้อ แบบ dynamic มากที่สุด

4  เลือกการออกกำลังที่ใช้การหดตัวของกล้ามเนื้อ แบบ static ให้น้อยที่สุด  ในการออกกำลัง ควรมีการหดตัวของกล้ามเนื้อ อย่างเป็นจังหวะ มีช่วงกล้ามเนื้อคลายตัวสลับ กับการหดตัวเป็นช่วงๆ  ให้หัวใจทำงานน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยที่ยัง สามารถก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลดีจากการ ออกกำลังกาย (training effect)  จะออกกำลังมากหรือน้อย ให้ยึดถือเกณฑ์ความ หนัก (intensity) ของการออกกำลังเป็นสำคัญ

5 .  จากลักษณะการออกกำลังกายข้างต้น จะเห็นว่า รูปแบบหรือชนิดของการออกกำลังกายที่มี ลักษณะดังกล่าว ได้แก่ การวิ่งเหยาะๆ, การเดิน, การว่ายน้ำ, การขี่จักรยาน, การเต้นรำ, การพาย เรือ เป็นต้น การ เดินเป็นการออกกำลังที่ง่าย สะดวก และมีความคุ้นเคยดี จากรายงาน การศึกษาในคนวัยกลางคนที่มีสุขภาพค่อนข้าง ดี และไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน พบว่าการ เดินสามารถเพิ่ม VO 2 max ได้มากอย่างชัดเจน 4,11

6  ตัวกำหนดการทำงานของหัวใจที่สำคัญ คือ Heart rate (HR) และ Systolic pressure (SBP) จากการศึกษา พบว่า แรงดันเลือดซีสโตลิกจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีการหดตัว ของกล้ามเนื้ออย่างเป็นจังหวะและต่อเนื่องจากการออก กำลังกาย 12 แต่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากถ้าเป็นการออกกำลังที่ มีการหดตัวชนิดเกร็งค้าง (static contraction) ของ กล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ดังนั้น จึงพบว่าการออกกำลังโดยการ คลานนั้น หัวใจต้องทำงานมากกว่าการขี่จักรยานและ มากกว่าการเดิน โดยสรุปขอแนะนำว่า การออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดย ทั่วไป คือการเดิน 8 ยกเว้น ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพค่อนข้างดีกว่าปกติ อาจเลือกการวิ่ง เหยาะๆ ได้ เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบมากกว่าการเดิน อย่างไรก็ตามให้ระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจมีต่อการวิ่ง เหยาะๆ เช่น ปวดระบมข้อหรือกล้ามเนื้อมัดต่างๆ เป็นต้น 

7  Exercise Duration  ระยะเวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง อย่างน้อยที่สุดควรออกกำลังกายนาน 15 นาที 13 จึงจะเพียงพอที่จะเกิดผลดีจากการออกกำลัง กาย ถ้าจะให้ดีที่สุดควรใช้เวลาประมาณ 30 นาที 14 แต่ในผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน อาจออกนาน 15 นาทีไม่ได้ ให้เริ่มจากน้อยไป มาก ถ้าทำนานเกินไป จะเพิ่มโอกาสเกิดการ บาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 15 ตัวอย่างเช่น ในโปรแกรมการเดินสลับวิ่งนาน 30 นาที อัตราการบาดเจ็บต่อระบบกล้ามเนื้อและ กระดูกมีค่าร้อยละ 24 แต่ถ้าออกกำลังนาน 45 นาที จะพบอัตราการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54 เป็นต้น

8  Exercise Frequency .  ความถี่ของการออกกำลังกาย จากการศึกษา พบว่าถ้าออกกำลังกาย 4 – 5 ครั้ง / สัปดาห์ จะ ทำให้ VO 2 max เพิ่มอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าออก กำลังถี่กว่านี้ เช่น สัปดาห์ละ 5 – 6 ครั้ง จะพบ การบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างมาก 15 ดังนั้นความถี่ ของการออกกำลังกายที่พอเหมาะ คือ 3 ครั้งต่อ สัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นวันจันทร์, อังคาร, พุธ หรือ วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ ก็ไม่มีความแตกต่างกัน

9


ดาวน์โหลด ppt นางชวนพิศ เจริญพงศ์ 5414652465.  วัตถุประสงค์สำคัญของการออกกำลังกายใน ผู้สูงอายุ คือ เพิ่มความแข็งแรงหรือสมรรถภาพ ของระบบหัวใจและหายใจ (cardiorespiratory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google