งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

World Health Organization; 2010 แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการออกกำลัง กายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "World Health Organization; 2010 แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการออกกำลัง กายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 World Health Organization; 2010 แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการออกกำลัง กายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

2 Policy & Regulatio n Managem en t Elite Athlete; Healthy Lifestyle [Kasem Nakornkhet, 2011)

3  ความหมายของกิจกรรมทางกาย องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายของ กิจกรรมทางกาย ว่าหมายถึง การ เคลื่อนไหวของร่างกายโดยกล้ามเนื้อ โครงสร้าง ที่ทำให้เกิดการเผาผลาญ พลังงาน  Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that requires energy expenditure (WHO, 2010) แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการ ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

4  กิจกรรมทางกาย  กิจกรรมทางกาย ครอบคลุม..... การประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การทำงานบ้าน งานอาชีพ การเดินทาง ไปมาที่ต่างๆแต่ละวัน การทำกิจกรรมในเวลาว่าง ซึ่งรวมถึง การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การทำกิจกรรม นันทนาการ แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการ ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

5 Global Strategy on diet, Physical Activity and health (WHO,2004 ) มีข้อเสนอเพื่อเป็นทางเลือกของการทำ กิจกรรมทางกาย ดังนี้ 1. การดำเนินชีวิตประจำวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) ถือว่าเป็น กิจกรรมที่ใช้แรงกายระดับต่ำที่สุด ออกแรงเบาๆ อาจจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ก็ได้ เช่น การทำงานบ้าน การทำงานอาชีพ การ เดินทางไปมายังที่ต่างๆ 2. กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ( Activity for health) เป็นกิจกรรม ที่ต้องใช้ แรงปานกลาง โดยต้องออกแรงต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที เช่น การเดิน - วิ่ง อย่างน้อย 30 นาที การขี่จักรยาน การเต้นรำ แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการ ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

6 3. การออกกำลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพทาง กาย (Exercise for fitness) เป็นกิจกรรมระดับปานกลาง ถึงหนัก โดย ทำกิจกรรมอย่างน้อย ครั้งละ 20 นาที 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เช่น การยก น้ำหนัก การวิ่ง 4. การฝึกเพื่อเป็นนักกีฬา (Training for sports) เป็น กิจกรรม การฝึกโดยใช้แรงระดับหนักมากสำหรับนักกีฬา โดยทำการฝึกทุกวันในหนึ่ง สัปดาห์ แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการ ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

7  1.Whole-of- School programs  2.Transport policies and systems that prioritise walking, cycling, and public transport  3.Urban design regulations and infrastructure that provide for equitable and safe access for recreational physical activity  4.Physical activity and NCD prevention integrated into primary health care systems  5.Public education, including mass media to raise awareness and change social norms on physical activity  6.Community-wide programs  7.Sports systems and programs that promote ‘sport for all’

8 = No Action – Meeting Only NATO= No Action –Talk Only NAMO


ดาวน์โหลด ppt World Health Organization; 2010 แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการออกกำลัง กายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google