งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Global Recommendation for Physical Activity

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Global Recommendation for Physical Activity"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Global Recommendation for Physical Activity
World Health Organization; 2010 Global Recommendation for Physical Activity แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

2 Geo-Social Context Sport Medicine Sport Bio-mechanic Sport Psychology
Management Policy & Regulation Elite Athlete; Healthy Lifestyle Scientific Training Program; Daily Physical Activities & Leisure Life / Recreation Activities Physiology of Exercise. Sport Psychology Sport Medicine Sport Bio-mechanic Sport Nutrition. Physical Activity Geo-Social Context Culture , Ideology , Education , Economic, Technology , Social capital , Urban Planning ,etc. The House of Sport [Kasem Nakornkhet , 2011)

3 กิจกรรมทางกาย คืออะไร ?
ความหมายของกิจกรรมทางกาย องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายของกิจกรรมทางกาย ว่าหมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยกล้ามเนื้อโครงสร้าง ที่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal muscles that requires energy expenditure (WHO, 2010) แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

4 กิจกรรมทางกาย ครอบคลุม.....
การประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การทำงานบ้าน งานอาชีพ การเดินทางไปมาที่ต่างๆแต่ละวัน การทำกิจกรรมในเวลาว่าง ซึ่งรวมถึงการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การทำกิจกรรมนันทนาการ แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

5 Recommended PA in different age
Global Strategy on diet, Physical Activity and health (WHO,2004) มีข้อเสนอเพื่อเป็นทางเลือกของการทำกิจกรรมทางกาย ดังนี้ 1.การดำเนินชีวิตประจำวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) ถือว่าเป็น กิจกรรมที่ใช้แรงกายระดับต่ำที่สุด ออกแรงเบาๆ อาจจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ก็ได้ เช่น การทำงานบ้าน การทำงานอาชีพ การเดินทางไปมายังที่ต่างๆ 2.กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activity for health) เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ แรงปานกลาง โดยต้องออกแรงต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที เช่น การเดิน-วิ่ง อย่างน้อย 30 นาที การขี่จักรยาน การเต้นรำ แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

6 Recommended PA in different age
3.การออกกำลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกาย (Exercise for fitness) เป็นกิจกรรมระดับปานกลาง ถึงหนัก โดยทำกิจกรรมอย่างน้อย ครั้งละ 20 นาที 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เช่น การยกน้ำหนัก การวิ่ง 4.การฝึกเพื่อเป็นนักกีฬา (Training for sports) เป็นกิจกรรม การฝึกโดยใช้แรงระดับหนักมากสำหรับนักกีฬา โดยทำการฝึกทุกวันในหนึ่ง สัปดาห์ แผนพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายแผนส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส.

7 ข้อเสนอเพื่อการลงทุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Investment that Work for Physical Activity
1.Whole-of- School programs 2.Transport policies and systems that prioritise walking , cycling , and public transport 3.Urban design regulations and infrastructure that provide for equitable and safe access for recreational physical activity 4.Physical activity and NCD prevention integrated into primary health care systems 5.Public education , including mass media to raise awareness and change social norms on physical activity 6.Community-wide programs 7.Sports systems and programs that promote ‘sport for all’

8 ข้อห่วงใยต่อทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ที่มีการเสนอในเวทีสาธารณะ
NATO = No Action –Talk Only = No Action – Meeting Only NAMO


ดาวน์โหลด ppt Global Recommendation for Physical Activity

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google