งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา ว.ผสช. : ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา ว.ผสช. : ยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา ว.ผสช. : ยั่งยืน
ถูกวิธี ของดี พัฒนา ทำเป็น ลูกหลานสบาย อนาคต ถูกสภาวะ เพื่อลูกหลาน คิดดี เจริญ โฆษณาสะดวกใจ รายได้เพิ่ม ทำโดยตน ปัจจุบัน พอใจ ลูกค้าเพิ่ม พัฒนา ขายได้ ร่ำรวย

2 การพัฒนา ว.ผสช. : ไม่ ยั่งยืน หวังประโยชน์เฉพาะหน้า
ผิดวิธี ของไม่ดี ลูกหลาน ไม่สบาย เสื่อมถอย ทำไม่เป็น อนาคต ผิดสภาวะ ไม่มี คิดไม่ดี เสื่อม โฆษณาไม่สะดวกใจ รายได้ลด หวังประโยชน์เฉพาะหน้า ไม่พอใจ ปัจจุบัน ลูกค้าลด ขายไม่ได้ เสื่อมถอย ยากจน

3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณธรรม ปัญญา ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ มาตรฐานเดียว : เพื่อความปลอดภัยและใช้สมประโยชน์ (ของดี) เรียนรู้ อยู่เย็น เป็นสุข ทำเป็น เกื้อกูล เครือข่าย พอกิน พอขาย พึ่งตนเอง มีส่วนร่วม กิจกรรมสัมมนา / รับรองสถานที่ กิจกรรมสัมมนาพหุภาคี กิจกรรมศึกษาวิจัย กิจกรรมจดหมายข่าว กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุ / โทรทัศน์ กิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมเพื่อ ว.ผสช. สมบูรณ์แบบ มีภูมิคุ้มกัน : ก้าวทันโลก


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา ว.ผสช. : ยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google