งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง. ปรัชญา = ปัญญา คิดได้ > เข้าใจ > จำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง. ปรัชญา = ปัญญา คิดได้ > เข้าใจ > จำได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง

2 ปรัชญา = ปัญญา

3 คิดได้ > เข้าใจ > จำได้

4 จำได้ ? มิติ....... เงื่อนไข....... เงื่อนไข........ มิติ.......

5 ปรัชญา ใช้เป็น หลักคิด

6 ก่อนทำอะไร ต้องรอบ รู้อะไรบ้าง ( เงื่อนไข ความรู้ ) ก่อนทำอะไร กำหนด ความคิดให้ดีว่าต้อง ใช้คุณธรรมอะไร จึงจะลุล่วงสำเร็จ ( เงื่อนไขคุณธรรม )

7 คิดอย่าง มีเหตุผล คิดอย่าง พอประมาณ และทำอย่าง พอประมาณ คิดและทำอย่างมี ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

8 สิ่งที่ทำ / การดำเนิน ชีวิตหรือทำงานหนึ่งๆ มีความยั่งยืนสมดุล ทางเศรษฐกิจอย่างไร ด้านสังคม ด้าน สิ่งแวดล้อม ด้าน วัฒนธรรม

9 สำคัญที่ใช้เป็น หลักคิด ได้


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง. ปรัชญา = ปัญญา คิดได้ > เข้าใจ > จำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google