งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สันโดษ... เคล็ดลับของ ความสุข โดย พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก จัดทำสื่อนำเสนอโดย มยุรี ยกตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สันโดษ... เคล็ดลับของ ความสุข โดย พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก จัดทำสื่อนำเสนอโดย มยุรี ยกตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สันโดษ... เคล็ดลับของ ความสุข โดย พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก จัดทำสื่อนำเสนอโดย มยุรี ยกตรี

2 สันโดษ คือ สัน = ตนโตสะ = ยินดี แปลว่า ยินดีพอใจอิ่มใจสุขใจ กับของของตน

3 ยินดีตาม มียินดีตาม ได้ ยินดีตาม ควร ลักษณะ ของ สันโดษ

4 ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์แล้ว ด้วยเหตุและผล เราจึงควร ยินดี พอใจ แม้บางสิ่งไม่ ถูกใจ ก็อาศัยปัญญา ยอมรับ ทำให้ใจสงบและ สบายใจ ยินดีตามมี

5 ยินดีตามได้ แสวงหาสิ่งที่ต้องการ ด้วยความตั้งใจ ยอมรับยินดีกับผล ที่ได้

6 ยินดีตามควร ควรแก่ฐานะ ควรแก่ ความสามารถ ควรแก่ศีลธรรม

7 ความสุขอันเกิดจากความสันโดษอยู่ในตัวเรา

8 สิ่งที่ทำให้เราไม่ สันโดษ หลงกามคุณ หลงอำนาจยศ หลงทรัพย์สิน หลงอาหาร

9 อย่างไร เรียกว่า สันโดษ 4. กินง่ายอยู่ง่าย 3. รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อยู่ในกรอบของศีลธรรม ไม่หลงกามคุณ 2. พอใจในทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างพอเพียง ไม่โลภ 1. ไม่หลงอำนาจยศ

10 การฝึกตนให้ สันโดษ 5. เจริญ ภาวนา 4. รักษาศีล 3. ให้ ทาน 2. พิจารณากฎแห่งกรรม 1. พิจารณาความ แก่ เจ็บ ตาย

11 ผลของการ เจริญภาวนา คิดดี พูดดี ทำดี สุข สบายใจ

12 LOGO ความสุข ไม่มีขาย อยากได้ ต้องฝึกเอง


ดาวน์โหลด ppt LOGO สันโดษ... เคล็ดลับของ ความสุข โดย พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก จัดทำสื่อนำเสนอโดย มยุรี ยกตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google