งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ พระพุทธศาสนา Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism หมู่ 400 รหัสวิชา 01387103 ผู้บรรยาย อาจารย์ ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ พระพุทธศาสนา Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism หมู่ 400 รหัสวิชา 01387103 ผู้บรรยาย อาจารย์ ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ พระพุทธศาสนา Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism หมู่ 400 รหัสวิชา 01387103 ผู้บรรยาย อาจารย์ ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว T 16.00-19.00 LH3-206

2 ครั้งที่ 3 ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

3 เศรษฐกิจ พอเพียง เป็น เรื่องของการทำ ชีวิตให้มี ความสุข

4 วิถีสู่ความ พอเพียง ทำให้เกิดขึ้นได้ อย่างไร

5 ปรับวิธีคิด เริ่มด้วยปัญญา ( ถ้าใจมา ปัญญาก็เกิด ) พกพาความกล้าหาญ เพียรทนทานทุก สถานการณ์

6 อยู่อย่างพอเพียงในยุคสมัยที่ใคร ๆ เขา แข่งกันรวย ในท่ามกลางสายตาคนอื่นที่มองว่า เราจน เพราะ... ไม่มีปัญญาหาของดี ๆ มาใช้ หรือไม่รู้จักใช้เงิน เป็นคน ไร้สีสัน ไร้รสนิยม เราจะอยู่แบบค้าน สายตาของเพื่อน ๆ หรือชาวบ้านได้ หรือ อยู่อย่างพอเพียงในยุคบริโภคนิยม ไม่ใช่เรื่องง่าย เขาเป่าหู ล้างสมอง ตั้งแต่ตื่นตอนเช้าจนเข้านอน ก่อให้เกิดวัฒนธรรม “ กินเกินได้ ใช้เกินมี ” เป็นหนี้เป็นสิน ( สื่อสัญ ญะ )

7 ถ้าเชื่อว่า เป้าหมายของชีวิต คือ เงิน ถ้าเชื่อว่าเงินสามารถบันดาล ความสุขได้ เราก็จะวิ่งตามหาเงิน หาเงิน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

8 แต่ ถ้าเรารู้ตัวว่า “ เราเป็นเรา ” ถ้ารู้ว่า “ เป้าหมายชีวิต คือ ความสุข ” ถ้ารู้ว่า ความสุข คือ การอยู่แบบ พอเพียง เราก็แสวงหาความสุขด้วยการ อยู่แบบพอเพียง รู้ว่า คุณค่าที่แท้จริงของ ชีวิตคืออะไร

9 ความเพียรทน ยุคนี้คนไม่เชื่อว่า “ ช้า ๆ ได้พร้าสอง เล่มงาม ” คนทุกวันนี้ต้องการ คำตอบที่สำเร็จรูป ( ไม่ต้องคิดอะไรมาก ) ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ทำ แล้วจะสำเร็จผล ไม่อยากคิดให้เสียเวลา

10 ต้นไม้หน้าบ้านที่สร้างใหม่ก็อยาก ได้ต้นที่โตแล้ว รอให้มันโตไม่ไหว

11 รอด... พอเพียง... ยั่งยืน ถ้าตั้งคำถามผิด... ก็ได้ คำตอบผิด ถามกันมาตั้ง 50 ปีว่า ทำ อย่างไรจึงจะ “ รวย ” แต่ไม่รวยสักที แสดงว่าถาม ผิด ตอบผิดมาตลอด ถ้าตั้งคำถามผิด คำตอบ ทั้งชีวิตจะผิดหมด

12 ตั้งคำถามผิด ต้องคิด คำถามใหม่ วันนี้ต้องตั้งคำถามใหม่ ว่า ทำอย่างไรจึง จะ “ รอด ” รอดจากความยากจน ซ้ำซาก.... รอดจาก หนี้สินรุงรัง รอดจาก วงจรอุบาทว์ของ หนี้สิน

13 พอเพียง พอเพียง แปลว่า พึ่งตนเองได้ ช่วยตัวเองให้ ได้สัก “ เศษหนึ่งส่วนสี่ ” พึ่งตนเอง แปลว่า ทำกินทำใช้เองบ้าง ลด ค่าใช้จ่าย อยู่แบบพอเพียง แปลว่า ต้องจัดระเบียบ ชีวิตใหม่ อยู่แบบเดิมต่อไปไม่ได้แล้ว ไม่ใช่ อยากกินอะไรก็กิน อยากซื้ออะไรก็ซื้อ อยาก ทำอะไรก็ทำ อยู่อย่างพอเพียง แปลว่า อยู่อย่างมี หลักการ หลักธรรม ความถูกต้อง ดีงาม

14 มั่นคง... ยั่งยืน การทำมาหากินทุกวันนี้ มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะถ้าจะหวังพึ่ง ตลาดทำเพื่อขาย ต้อง แข่งขันสูงและทุก รูปแบบ เพราะโลกวันนี้มีระบบ เดียว คือ ทุนนิยม มวยวัดบ้านนอก จะหาญไปสู้กับมวยค่ายใหญ่ เพราะเวทีทุนนิยมไม่มีพิกัดน้ำหนัก เขา เรียกว่า “ ตลาดเสรี ”

15 มั่นคงและยั่งยืนได้ อย่างไร หลักหนึ่ง คือ พึ่งตนเองให้ มากที่สุด ทำกิน ทำใช้ ก่อน ทำขาย หลักสอง คือ สร้างเครือข่าย ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เรามีความพร้อมทั้งต้นทุนทาง ปัญญาและต้นทุนทางสังคม

16 จากเล็กไปหา ใหญ่ ความคิดที่จะรวยเร็ว รวยลัด ทำ ให้ใจกล้าลงทุน ลงแรง ทำอะไร ใหญ่โต มักจะใหญ่เกินไป เหมือนคนหิวข้าว มักตาโตกว่า ท้อง เริ่มต้นใหญ่ถ้าไปไม่ดีก็เล็กลง เรื่อย ๆ ทุนก็เล็ก ใจก็ฝ่อ กำลัง ก็ถดถอย

17 จากในไปสู่นอก การเปลี่ยนแปลงที่ดี มาจากข้างใน ไม่ใช่เพราะใครสั่งหรือบังคับ เป็นอะไร ที่ “ ระเบิดจากข้างใน ” จากในไปสู่นอก แปลว่า เปลี่ยนจาก จิตสำนึกไปสู่พฤติกรรม เปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นแบบอย่าง ต้องรู้จัก ตัวเอง เปลี่ยนการมอง โลก มองชีวิต

18 จากล่างไปสู่บน เจดีย์สร้างจากฐานราก จาก ล่างไปสู่บน ถ้าชุมชนเข้มแข็ง สังคมก็ เข้มแข็ง ประเทศชาติก็อยู่ได้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ มั่นคง โอทอป

19 ถอยไปตั้งหลัก Back to the Source คืนสู่ธารชีวิต Back to the Roots คืนสู่รากเหง้า Back to Basic คืนสู่ความเรียบง่าย Back to the Nature คืนสู่ธรรมชาติ

20 วิธีคิด “ ขึ้นต้นไม้ทางต้น อย่าขึ้น ทางปลาย ” วิธีทำ วิธีจัดการ “ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ทำกินทำใช้ เองทุกอย่าง ” “ กินเป็น ใช้เป็น อยู่เป็น – มี ความสุข ” “ ไม่เอาเงินนำหน้า ปัญญา ตามหลัง ” ไม่ใช้ อำนาจ ไม่แยก ส่วน ไม่ เลียนแบบ ไม่คิดแต่ จะทำเพื่อ ขาย ไม่ Top-down ปูพรม แต่ ตอบสนองความ ต้องการที่ แท้จริง “ ไม่ทำ โครงการ แต่ สร้างระบบ ” “ ทำเป็นขั้นเป็น ตอน จนพออยู่ พอกิน พอใช้.. ”

21 จบการบรรยาย ครั้ง ที่ 3


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ พระพุทธศาสนา Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism หมู่ 400 รหัสวิชา 01387103 ผู้บรรยาย อาจารย์ ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google