งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

File Sharing. ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น ทุก ๆ คนล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีกันทั้งนั้น และ อินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "File Sharing. ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น ทุก ๆ คนล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีกันทั้งนั้น และ อินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 File Sharing

2 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น ทุก ๆ คนล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีกันทั้งนั้น และ อินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ซึ่งมันสามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้อย่าง มาก ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำระบบการอัพ โหลดไฟล์ ฝากไฟล์ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความ สะดวกในการฝากไฟล์ และดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่มาและความสำคัญ

3 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับ ผู้ใช้งานในการฝากไฟล์ต่าง ๆ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บไฟล์ จาก การฝากไฟล์ไว้ที่ระบบ 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการดาวโหลดไฟล์มา ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 4. เพื่อเพิ่มทางเลือกวิธีการสำรองไฟล์ให้กับ ผู้ใช้งาน วัตถุประสงค์

4 - ผู้ใช้งานสามารถจัดการกับไฟล์ Download/Upload - ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ของ ไฟล์ได้ - ผู้ใช้งานสามารถเช็คยอดจำนวนการดาว โหลดไฟล์ได้ ขอบเขตของโครงงาน

5 ส่วนที่เพิ่มเติม - ผู้ใช้งานสามารถค้นหาไฟล์จากชื่อได้ - ผู้ใช้งาน สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ - ผู้ให้บริการสามารถจัดการกับไฟล์และบัญชี ใช้งานของสมาชิกได้ - ผู้ให้บริการสามารถค้นหาไฟล์และค้นหา บัญชีใช้งานของสมาชิกได้ ขอบเขตของโครงงาน ( ต่อ )

6 1. ช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกในการจัดเก็บรักษาไฟล์ ไม่ จำเป็นต้องพก อุปกรณ์สำรองไฟล์ 2. ช่วยให้ผู้ใช้งานง่ายต่อการค้นหาไฟล์และดาวน์ โหลดมาใช้งาน 3. ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าจัดการไฟล์ได้สะดวก รวดเร็ว ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7 นายณัฐพล ปีหมอก รหัสนิสิต 55160121 นางสาวนันทิชา ปัญญา รหัสนิสิต 55160208 นางสาวธัญวรรณ ทศทิศ รหัสนิสิต 55160523 นายวิศิษณ์ พันธ์ชาลี รหัสนิสิต 55160539 นายธนเดช เทศทับ รหัสนิสิต 55160556 สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt File Sharing. ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้น ทุก ๆ คนล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีกันทั้งนั้น และ อินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google