งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bittorrent. เนื้อหา BitTorrent (BT) คือ อะไร ประวัติและความเป็นมาของ เทคโนโลยี BitTorrent Bittorent ในเมืองไทย BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่น อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bittorrent. เนื้อหา BitTorrent (BT) คือ อะไร ประวัติและความเป็นมาของ เทคโนโลยี BitTorrent Bittorent ในเมืองไทย BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่น อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bittorrent

2 เนื้อหา BitTorrent (BT) คือ อะไร ประวัติและความเป็นมาของ เทคโนโลยี BitTorrent Bittorent ในเมืองไทย BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่น อย่างไร องค์ประกอบของ Bittorrent หลักการทำงานของโปรแกรม Bittorrent ตัวอย่าง การใช้งาน BitTorrent

3 ความหมายของ BitTorrent Bit torrent (BitTorrent) เป็นโพรโทคอลรูปแบบ peer-to-peer ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันโดยตรง ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ต้องการให้การส่งผ่าน ข้อมูลได้ทั้งขาเข้าและขาออกได้พร้อมกัน โดย โพรโทคอลในรูปแบบนี้เองเป็นที่ของแหล่ง โหลดฟรี ต่าง ๆในปัจจุบัน

4 ที่มา ในอดีตนั้นเมื่อเราต้องการแลกเปลี่ยนไฟล์สัก ไฟล์จากระบบอินเตอร์เน็ตจะทำได้โดยการ นำ ไฟล์ไปฝากไว้ในเว็บฝากไฟล์ก่อนที่จะให้ผู้ซึ่ง ต้องการไปดาวน์โหลดมาใช้งาน หรืออาจจะ เป็นการอัพไฟล์ลงใน server แล้วใช้ โปรแกรม ช่วย Download แต่วิธีการนี้กลับเป็นการเพิ่ม ภาระให้แก่เซิฟเวอร์มากกว่าและทำให้ server ทำงานหนักขึ้น

5 ที่มา ( ต่อ ) จนกระทั่งปี 2002 แฮกเกอร์นาม Bram Cohen ได้พัฒนาเทคโนโลยีแชร์ไฟล์ที่ชื่อ bittorrent ออกมา โดยยึดหลักการทำงานแบบ P2P Bram Cohen โดยพัฒนาจุดอ่อนของการแชร์ไฟล์แบบ เก่า เพราะการแชร์ไฟล์แบบเก่า มักจะมีการ รับส่งข้อมูลในช่องทางการอัพโหลดมากว่าการ ดาวน์โหลด bittorrent จึงได้ถูกออกแบบมาให้ ใช้ช่อง BandWith ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

6 BitTorrent ต่างจาก P2P แบบ อื่นอย่างไร P2P จะเป็นการติดต่อแค่ 1-1 คือ 1 ไฟล์ มีแค่เพียง 1 Connection ระหว่าง ผู้ส่ง กับผู้รับ เท่านั้น ทำให้มีความเร็วต่ำ โดยเฉพาะ เมื่อมีคนเข้ามาคัดลอกไฟล์ หลายๆ เครื่อง พร้อมกัน

7 BitTorrent ต่างจาก P2P แบบ อื่นอย่างไร

8 BitTorrent จะรับไฟล์จากคนปล่อยได้ หลายคน ลักษณะการส่งจะเป็นแบบการ ส่งต่อ คือ คนที่ได้รับไฟล์แล้วก็จะส่ง ไฟล์ต่อไปให้คนที่ยังไม่ได้อีกที โดย แทนที่จะเป็นคนรับอย่างเดียว ก็จะเป็น ทั้งรับ และส่ง ไปพร้อมๆกัน

9 BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่น อย่างไร

10 องค์ประกอบของ BitTorrent องค์ประกอบ ของ BitTorrent มีดังต่อไปนี้ ไฟล์ torrent หน้าที่แค่เพียงเก็บข้อมูลต่างๆ ของตัวไฟล์จริงๆ เช่น เก็บรายชื่อไฟล์ตัวจริง, เก็บข้อมูลชิ้นส่วนขนาดไฟล์, ชื่อผู้สร้างไฟล์ torrent ขึ้นมา ซึ่ง ไฟล์ *.torrent จะมีขนาดไม่กี่ สิบ kb เท่านั้น

11 องค์ประกอบของ BitTorrent ตัวอย่าง ไฟล์.torrent

12 องค์ประกอบของ BitTorrent Tracker คืออะไร Tracker คือ เครื่องมือ หรือ โปรแกรมใน Internet ที่ทำหน้าที่จัดการประสานระหว่างผู้ที่ ต่อเข้า BitTorrent เมื่อเปิดไฟล์ torrent ตัว client ก็จะติดต่อกับ web tracker ( ที่ระบุใน torrent) เพื่อขอรายชื่อผู้ที่อยู่ใน web tracker ของไฟล์นั้นๆ ซึ่งปัจจุบัน ตัว tracker จะรู้ว่า สมาชิกของ web tracker มีชิ้นส่วนไหนของไฟล์ รวมทั้งสถานะของสมาชิกแต่ละคน

13 องค์ประกอบของ BitTorrent Tracker จะมี 2 แบบคือ 1. ระบบปิด ต้องเป็น Member คิด Ratio ส่วนมาก Tracker จะเป็นระบบนี้ ข้อดี คือ โหลดได้เร็ว การคิด Ratio ทำให้คนต้องการแชร์ไฟล์มากขึ้น

14 องค์ประกอบของ BitTorrent 2. ระบบเปิด ไม่ต้องเป็น Member ไม่คิด Ratio เช่น Suprnova.org ข้อเสีย คนรับเยอะ โหลดช้า

15 องค์ประกอบของ BitTorrent Seeder คือ ผู้ที่นำไฟล์มา Share ให้ผู้ใช้อื่นใน Tracker ดาวน์โหลด Leecher คือ ผู้ที่ดาวน์โหลดไฟล์ ใน ขณะเดียวกัน Leecher จะสามารถปล่อยไฟล์ ส่วนที่ตัวเองมีให้ผู้ใช้คนอื่น โดยมี Seeder เป็น หลักในการปล่อยไฟล์ Peer คือ จำนวน Seeder + Leecher หรือจำนวน ผู้ผู้งานที่ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของ ไฟล์ Torrent นั้น ๆ Snatch คือ จำนวนคนที่ดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ พร้อมที่จะเป็น Seeders ได้

16 องค์ประกอบของ BitTorrent ภาพแสดง การส่งและรับไฟล์ ของ Seeder และ Leecher Leecher และ Seeder ในตัว

17 องค์ประกอบของ BitTorrent Ratio คือ ค่า Upload/Download ทั้งหมดที่ทำ ผ่าน Tracker ใด Tracker หนึ่ง โดยทั่วไปควร รักษาระดับ Ratio ให้สูงกว่า 1.0 เพราะมัน หมายถึง ค่าอัพโหลดให้คนอื่น จะมีปริมาณที่ พอๆ กับที่ดาวน์โหลดไปจากเครือข่าย

18 องค์ประกอบของ BitTorrent Connectable คือ การเชื่อมต่อของเครื่องที่รับ ไฟล์ ว่าเป็น Yes หรือ No Yes หมายถึง การ เชื่อมต่อเป็นปกติดีทุกอย่าง Up/Down ได้ปกติ No หมายถึง การเชื่อมต่อมีปัญหา จะโหลดได้ บ้างไม่ได้บ้าง

19 หลักการทำงานของ Bittorrent

20 องค์ประกอบของ BitTorrent


ดาวน์โหลด ppt Bittorrent. เนื้อหา BitTorrent (BT) คือ อะไร ประวัติและความเป็นมาของ เทคโนโลยี BitTorrent Bittorent ในเมืองไทย BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่น อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google