งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bittorrent.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bittorrent."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bittorrent

2 เนื้อหา BitTorrent (BT) คือ อะไร
Bittorent ในเมืองไทย BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่นอย่างไร องค์ประกอบของ Bittorrent หลักการทำงานของโปรแกรม Bittorrent ตัวอย่าง การใช้งาน BitTorrent

3 ความหมายของBitTorrent
Bit torrent (BitTorrent) เป็นโพรโทคอลรูปแบบ peer-to-peer ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันโดยตรง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ต้องการให้การส่งผ่านข้อมูลได้ทั้งขาเข้าและขาออกได้พร้อมกัน โดยโพรโทคอลในรูปแบบนี้เองเป็นที่ของแหล่ง โหลดฟรี ต่าง ๆในปัจจุบัน

4 ที่มา ในอดีตนั้นเมื่อเราต้องการแลกเปลี่ยนไฟล์สักไฟล์จากระบบอินเตอร์เน็ตจะทำได้โดยการ นำไฟล์ไปฝากไว้ในเว็บฝากไฟล์ก่อนที่จะให้ผู้ซึ่งต้องการไปดาวน์โหลดมาใช้งาน  หรืออาจจะเป็นการอัพไฟล์ลงใน server แล้วใช้ โปรแกรมช่วย Download แต่วิธีการนี้กลับเป็นการเพิ่มภาระให้แก่เซิฟเวอร์มากกว่าและทำให้ server ทำงานหนักขึ้น

5 ที่มา (ต่อ) จนกระทั่งปี 2002 แฮกเกอร์นาม Bram Cohen ได้พัฒนาเทคโนโลยีแชร์ไฟล์ที่ชื่อ  bittorrent ออกมา โดยยึดหลักการทำงานแบบ P2P Bram Cohen  โดยพัฒนาจุดอ่อนของการแชร์ไฟล์แบบเก่า  เพราะการแชร์ไฟล์แบบเก่า มักจะมีการรับส่งข้อมูลในช่องทางการอัพโหลดมากว่าการดาวน์โหลด bittorrent จึงได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ช่อง BandWith ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

6 BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่นอย่างไร
P2P จะเป็นการติดต่อแค่ 1-1 คือ 1 ไฟล์ มีแค่เพียง 1 Connection ระหว่าง ผู้ส่ง กับผู้รับ เท่านั้น ทำให้มีความเร็วต่ำโดยเฉพาะ เมื่อมีคนเข้ามาคัดลอกไฟล์หลายๆ เครื่อง พร้อมกัน

7 BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่นอย่างไร

8 BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่นอย่างไร

9 BitTorrent ต่างจาก P2P แบบอื่นอย่างไร

10 องค์ประกอบของ BitTorrent
ไฟล์ torrent หน้าที่แค่เพียงเก็บข้อมูลต่างๆ ของตัวไฟล์จริงๆ เช่น เก็บรายชื่อไฟล์ตัวจริง , เก็บข้อมูลชิ้นส่วนขนาดไฟล์ , ชื่อผู้สร้างไฟล์ torrent ขึ้นมา ซึ่ง ไฟล์ *.torrent จะมีขนาดไม่กี่สิบ kb เท่านั้น

11 องค์ประกอบของ BitTorrent

12 องค์ประกอบของ BitTorrent
Tracker คืออะไร Tracker คือ เครื่องมือ หรือ โปรแกรมใน Internet ที่ทำหน้าที่จัดการประสานระหว่างผู้ที่ต่อเข้า BitTorrent เมื่อเปิดไฟล์ torrent ตัว client ก็จะติดต่อกับ web tracker (ที่ระบุใน torrent) เพื่อขอรายชื่อผู้ที่อยู่ใน web tracker ของไฟล์นั้นๆ ซึ่งปัจจุบัน ตัว tracker จะรู้ว่าสมาชิกของ web tracker มีชิ้นส่วนไหนของไฟล์รวมทั้งสถานะของสมาชิกแต่ละคน

13 องค์ประกอบของ BitTorrent
Tracker จะมี 2 แบบคือ 1. ระบบปิด ต้องเป็น Member คิด Ratio ส่วนมาก Tracker จะเป็นระบบนี้ ข้อดี คือ โหลดได้เร็ว การคิด Ratio ทำให้คนต้องการแชร์ไฟล์มากขึ้น

14 องค์ประกอบของ BitTorrent
2.ระบบเปิด ไม่ต้องเป็น Member ไม่คิด Ratio เช่น Suprnova.org ข้อเสีย คนรับเยอะ โหลดช้า

15 องค์ประกอบของ BitTorrent
Seeder คือ ผู้ที่นำไฟล์มา Share ให้ผู้ใช้อื่นใน Tracker ดาวน์โหลด Leecher คือ ผู้ที่ดาวน์โหลดไฟล์ ในขณะเดียวกัน Leecher จะสามารถปล่อยไฟล์ ส่วนที่ตัวเองมีให้ผู้ใช้คนอื่น โดยมี Seeder เป็นหลักในการปล่อยไฟล์ Peer คือ จำนวน Seeder + Leecher หรือจำนวนผู้ผู้งานที่ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของไฟล์Torrent นั้น ๆ Snatch คือ จำนวนคนที่ดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ พร้อมที่จะเป็น Seeders ได้

16 องค์ประกอบของ BitTorrent
ภาพแสดง การส่งและรับไฟล์ ของ Seeder และ Leecher Leecher และ Seeder ในตัว

17 องค์ประกอบของ BitTorrent
Ratio คือ ค่า Upload/Download ทั้งหมดที่ทำผ่าน Tracker ใด Tracker หนึ่ง โดยทั่วไปควรรักษาระดับ Ratio ให้สูงกว่า 1.0 เพราะมันหมายถึง ค่าอัพโหลดให้คนอื่น จะมีปริมาณที่พอๆ กับที่ดาวน์โหลดไปจากเครือข่าย

18 องค์ประกอบของ BitTorrent
Connectable คือ การเชื่อมต่อของเครื่องที่รับไฟล์ ว่าเป็น Yes หรือ No Yes หมายถึง การเชื่อมต่อเป็นปกติดีทุกอย่างUp/Down ได้ปกติ No หมายถึง การเชื่อมต่อมีปัญหา จะโหลดได้บ้างไม่ได้บ้าง

19 หลักการทำงานของ Bittorrent

20 องค์ประกอบของ BitTorrent


ดาวน์โหลด ppt Bittorrent.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google