งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ติดต่อสื่อสาร ค้นหา ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ติดต่อสื่อสาร ค้นหา ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 ติดต่อสื่อสาร ค้นหา ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

2 หัวข้อประจำหน่วยที่ 2 1. เครื่องมือที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต 2. การติดต่อสื่อสารผ่าน อินเตอร์เน็ต 3. สังคมออนไลน์ 1. เครื่องมือที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต 2. การติดต่อสื่อสารผ่าน อินเตอร์เน็ต 3. สังคมออนไลน์

3 1. เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่าน อินเตอร์เน็ต 1. ระบบ LAN 2. ระบบรับ - ให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ (Server) โมเด็มเราท์เตอร์ (MODEM Rounter) 3. ระบบไร้สาย 1. ระบบ LAN 2. ระบบรับ - ให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ (Server) โมเด็มเราท์เตอร์ (MODEM Rounter) 3. ระบบไร้สาย

4 2. การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต – เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) – โปรแกรมค้นหา (Search Engine) – การดาวน์โหลด – แฟ้มที่ถูกบีบอัด – Bit Torrent – เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) – โปรแกรมค้นหา (Search Engine) – การดาวน์โหลด – แฟ้มที่ถูกบีบอัด – Bit Torrent

5 3. สังคมออนไลน์ 1. ความหมาย 2. ตัวอย่างสังคมออนไลน์ Hi5 Facebook Twitter 3. การสร้างบล็อก ยกตัวอย่าง wordpress.com 1. ความหมาย 2. ตัวอย่างสังคมออนไลน์ Hi5 Facebook Twitter 3. การสร้างบล็อก ยกตัวอย่าง wordpress.com

6 ทบทวนคำศัพท์ คำศัพท์ความหมาย Client-Server ระบบรับ - ให้บริการ Hub ฮับ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและ วิศวกรรมอิล็กทรอนิกส์ นานาชาติ LAN ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ Login ลงบันทึกเข้าใช้งาน โปรแกรมในเว็บเพจ Logout ลงบันทึกออกจากการใช้ งานโปรแกรมในเว็บเพจ MODEM ตัวแปลงสัญญาณระหว่าง Digital กับ Analog

7 ทบทวนคำศัพท์ (2) คำศัพท์ความหมาย Open Source วิธีออกแบบพัฒนา และแจกจ่าย ซอฟท์แวร์ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลอื่น นำซอฟท์แวร์ไปพัฒนาต่อได้ ความหมายเดียวกันกับ Freeware Router อุปกรณ์จัดเส้นทาง Search Engine โปรแกรมค้นหา Shield โลหะที่ใช้กันการรบกวนของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอก Torrent ความเชี่ยวกราก เป็นการทำงานแบบ Peer 2 Peer - การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้า ด้วยกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกัน URL (Universal Resource Locator) โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล เป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการจะเข้า ไปเรียกดูข้อมูล Wireless fidelity มาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้ สาย


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ติดต่อสื่อสาร ค้นหา ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google