งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wi-Fi Internet Service System Solution by. WIN Hotspot คือ การให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบมีสายและไร้ สายภายในสถานที่ของลูกค้า ซึ่งมีระบบการควบคุมการ ให้บริการและมีการกำหนดรหัสผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wi-Fi Internet Service System Solution by. WIN Hotspot คือ การให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบมีสายและไร้ สายภายในสถานที่ของลูกค้า ซึ่งมีระบบการควบคุมการ ให้บริการและมีการกำหนดรหัสผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wi-Fi Internet Service System Solution by

2 WIN Hotspot คือ การให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบมีสายและไร้ สายภายในสถานที่ของลูกค้า ซึ่งมีระบบการควบคุมการ ให้บริการและมีการกำหนดรหัสผ่าน (Username & Password) สำหรับผู้ที่มีสิทธิใช้งานเท่านั้น ลงทุนต่ำ สามารถติดตั้งได้ รวดเร็ว ไม่ต้องเดินสาย เหมาะกับธุรกิจที่พักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร อินเตอร์เน็ตคาแฟ่ ร้านกาแฟต่างๆ เป็นต้น " เพิ่มรายได้ - ดูแลง่าย - ไม่ต้องใช้ Server - ลงทุนต่ำ - ใช้ได้ทุก ISP - กำหนดรูปแบบเองได้ "

3 เราสามารถทำให้คุณเป็นผู้ให้บริการ Wireless Internet Service Provider ได้ ณ สถานที่ของคุณ ลูกค้าสามารถใช้บริการ อินเตอร์เน็ตไร้สายของท่านได้อย่างสะดวกและง่ายดาย เพียงป้อน รหัสผ่านจากทางหน้าเว็บ Welcome Page ( ดูตัวอย่างได้ที่นี่ ) พร้อม ระบบความปลอดภัยสูง ป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ดูตัวอย่างได้ที่นี่ สำหรับกิจการที่มีมากกว่า 1 สาขาขึ้น ไป ระบบของเราสามารถรองรับการใช้ งานแบบหลายสาขา ด้วยระบบ Intelligent Roaming Network ลูกค้า สามารถกำหนด Username/Password ในการ Login ได้เอง ทำให้จดจำได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้ทุกสาขาที่ ให้บริการ

4

5 FeatureEasyAdvanceEnterprise รองรับ user ในระบบ unlimited รองรับการใช้งานของ User พร้อม ๆ กัน 1 - 5050 - 100100 ขึ้นไป ทำ branding เป็นของตัวเอง ได้ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น GatewayLinksysWin GatewayDell Server, Nomadix ให้บริการแบบ Prepaidได้ ให้บริการแบบ Postpaidได้ ให้บริการแบบ Prepaid Refillได้ ใช้งานได้ทั้งแบบ มีสายและไร้สายได้ ใช้งานแบบ Roaming Account เดียวใชได้หลายที่ ได้ จัดการ Bandwidth ของ user แต่ละคน ได้ Client Zero Configurationได้ รองรับ Browser ที่ใช้งาน ทุกอย่าง ใช้งานแบบ Auto Login ด้วย Mac Addressได้ ใช้งานแบบ 1 Account ใช้ได้ 1 เครื่องเท่านั้น ได้ ใช้งานแบบ 1 Account ใช้ได้หลายเครื่องพร้อมกัน ได้ Easy User Trackingได้ User online Monitorได้ การ Redirect หลังจาก Loginกำหนดได้ การ Redirect URL ของ Userไม่ได้ได้ Block Mac Addressได้ การ Block Bitไม่ได้ได้ การ Block Website ที่ไม่เหมาะสม ไมได้ได้ การทำ Proxy Serverไม่ได้ได้ การเชื่อมต่อ 2 WAN ขึ้นไป ได้ การส่งเหตุขัดข้องผ่าน SMSได้

6 WIN Hotspot Management ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน Hotspot ที่สามารถทำได้ง่ายผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องได้ก็ได้ ไม่ต้องติดตั้ง Program ใด ๆ เพียงคลิ๊ก เดียวก็สามารถสร้างรูปแบบการใช้งานทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน Pre-paid, Post-paid, Refill หรือตามแต่ที่ผู้ให้บริการจะ กำหนดได้ทันที อีกทั้งยังสามารถติดตามการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ ละรายได้ ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดการใช้งานโปรแกรมที่ต้องใช้ ปริมาณการรับ - ส่งข้อมูลที่สูงและกระทบต่อส่วนรวม รูปแบบของการบริหารจัดการ Account การสร้าง (Create for Package Account) การจัดการ (Manage Account) การตรวจสอบ (Verify Account) การค้นหา (Search for Account) การรายงาน (Report)

7

8 สร้างรูปแบบของ Package ได้ง่าย รวดเร็ว

9 การสร้างบัตรอินเทอร์เน็ต

10 โปรแกรมจะออกแบบ Internet Card พร้อม พิมพ์ได้ทันที

11

12

13 " เพิ่มรายได้ – ดูแลง่าย - ไม่ต้องใช้ Server – ลงทุนต่ำ - ใช้ได้ทุก ISP – กำหนด รูปแบบเองได้ "


ดาวน์โหลด ppt Wi-Fi Internet Service System Solution by. WIN Hotspot คือ การให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบมีสายและไร้ สายภายในสถานที่ของลูกค้า ซึ่งมีระบบการควบคุมการ ให้บริการและมีการกำหนดรหัสผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google