งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.3ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.3ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.3ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี

2 3.3.2 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
3.3.1 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่การบริการ 3.3.2 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการให้บริการ

3 3.3.1 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่การบริการ

4 4. เครือข่ายบริเวณกว้าง
1. เครือข่ายส่วนบุคคล 2. เครือข่ายเฉพาะที่ 3. เครือข่ายนครหลวง 4. เครือข่ายบริเวณกว้าง

5 1. เครือข่ายส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth technology)
เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน (Personal Area Network: PAN) เป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้งาน ในปัจจุบันนั้น แพนจะใช้แบบไร้สาย และมีการใช้อย่างแพร่หลาย และการเชื่อมต่อนั้นจะมีระยะไม่เกิน 10 เมตร ตัวอย่าง การใช้เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth technology)

6 2. เครือข่ายเฉพาะที่ ระหว่างห้อง หรือระหว่างอาคาร
เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน (Local Area Network: LAN) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณ หรือพื้นที่เดียวกัน ทั้งการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ภายในห้องเดียวกัน การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ระหว่างห้อง หรือระหว่างอาคาร เช่น ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน

7 2. เครือข่ายเฉพาะที่ (ต่อ)
ปัจจุบันมีแลนแบบไร้สาย (Wireless PAN: WLAN) เป็นที่ได้รับความนิยมการใช้งานมากขึ้น เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารที่มีการเดินสายในสัญญาณได้ยาก หรือไม่สามารถดำเนินได้ เนื่องจากความสะดวกในการจัดวางระบบที่ไม่ต้องอาศัยสายสัญญาณ ตัวอย่าง การนำเทคโนโลยีไวไฟ (Wifi technology)

8 3. เครือข่ายนครหลวง เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network: MAN) เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดเท่านั้น การเชื่อมโยงจะต้องอาศัยระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ จึงเป็นเครือข่ายที่ใช้กับองค์การที่มีสาขาห่างไกลและต้องการเชื่อมสาขา เหล่านั้นเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีไวแมกซ์ (WiMax) ในแมน ตัวอย่าง การเชื่อมโยงระหว่างธนาคารแต่ละสาขา

9 3. เครือข่ายนครหลวง (ต่อ)
ตัวอย่าง การเชื่อมโยงระหว่างหลายๆวิทยาเขตของสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

10 4. เครือข่ายบริเวณกว้าง
เครือข่ายบริเวณกว้าง หรือแวน (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะห่างไกล การสร้างแวนจะต้องพึ่งพาระบบสาธารณะการส่งข้อมูลอาจใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร เช่น โมเด็ม (Modem) มาช่วย แต่ว่าแวนก็พัฒนามากจนมีแวนแบบไร้สาย ตัวอย่าง ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศใช้งานแวน เชื่อมโยงบริการต่างๆระหว่างสาขา

11 3.3.2 ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการให้บริการ

12 1. เครือข่ายแบบรับ - ให้บริการ
เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ หรือไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (client-server neywork) เป็นเครือข่ายที่มีเครื่องบริการ (server) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องให้บริการต่างๆ เช่น การเปิดเว็บเพจ เครื่องรับบริการจะร้องขอบริการไปที่เครื่องให้บริการเว็บ จากนั้นเครื่องก็จะให้บริการ ตัวอย่าง เครื่องบริการไฟล์ (file server) เครื่องบริการงานพิมพ์ (print server) เครื่องบริการเมล (mail server)

13 2. เครือข่ายระดับเดียวกัน
เครือข่ายระดับเดียวกัน (Peer to-Peer network: P2P) เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใช้งานส่วนใหญ่มักใช้ในการแบ่งปันข้อมูล ตัวอย่าง ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไดร์ฟ เครื่องพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt 3.3ชนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google