งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bit Torrent INTERNET TECHNOLOGY PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bit Torrent INTERNET TECHNOLOGY PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bit Torrent INTERNET TECHNOLOGY PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYV Bit Torrent INTERNET TECHNOLOGY

2 Torrent คืออะไร Torrent ไฟล์ที่เก็บค่าข้อมูลตัวไฟล์จริงๆ ในความหมายนั้นคือ ไฟล์ขนาด 100MB พอสร้างเป็นไฟล์ *.torrent จะเหลือเพียงไม่กี่สิบ kb เท่านั้น ฉะนั้นแล้ว *.torrent มีหน้าที่แค่เพียงเก็บข้อมูลต่างๆเท่านั้นเอง เช่น เก็บรายชื่อไฟล์ตัวจริง, เก็บข้อมูลชิ้นส่วนขนาดไฟล์,ชื่อผู้สร้างไฟล์ทอเร้นท์ขึ้นมา สรุป : ไฟล์ *.torrent มีหน้าที่เพียงเก็บค่าต่างๆเท่านั้นเอง เป็นเสมือนตัวไว้เชื่อมต่อไฟล์ตัวจริงที่เก็บไว้ในเครื่อง INTERNET TECHNOLOGY

3 Torrent เป็นการทำงานแบบ Peer 2 Peer
- การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน Torrent มีการทำงานแตกต่างจากโปรแกรมประเภท Peer 2 Peer แบบอื่นๆ - Torrent จะมีการทำงานเสมือนใยแมงมุม กล่าวคือ ในการใช้งานtorrent clients ระหว่างที่เราดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องเรา เราสามารถที่จะอัพโหลดแจกจ่ายชิ้นส่วนไฟล์ให้กับคนอื่นที่ต้องจะดาวน์โหลดไฟล์เหมือนกันกับเราได้เลย ไม่จำเป็นต้องให้เราดาวน์โหลดเสร็จก่อนถึงจะปล่อยได้ INTERNET TECHNOLOGY

4 BitTorrent คืออะไร กระแสข้อมูล การเชื่อมต่อแบบ Peer to Peer (P2P)

5 BitTorrent ทำงานอย่างไร
Client-Server 1. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 2. FTP(File Transfer Protocol)

6 การดาวน์โหลดแบบ HTTP สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์
เช่น IE,NetsCape,Firefox ฯลฯ ตัวอย่างผู้ให้บริการดาวน์โหลดแบบ HTTP ได้แก่ เป็นต้น

7 ตัวอย่างการดาวน์โหลดแบบ HTTP

8 วิธีการดาวน์โหลดผ่านทาง FTP
ผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ แบบวิธี HTTP เช่น ftp://ftp.nectec.or.th/ โดยใช้โปรแกรม FTP Client เช่น WS_FTP,CuteFTP

9 ตัวอย่างการ FTP ผ่านเว็บบราวเซอร์ IE

10 ตัวอย่างการ FTP ผ่านเว็บบราวเซอร์ FireFox

11 ตัวอย่างโปรแกรม WS_FTP

12 Distributed Computing
เป็นระบบการทำงานแบบ peer-to-peer หรือ P2P คือ การทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีการติดต่อกันโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์ นับเป็นการผ่อนภาระเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่ให้รับภาระหนักจนเกินไป เป็นการแก้ปัญหาโดยตรงที่สุด

13 หลักการทำงานของระบบ BitTorrent
1. ผู้ใช้ที่มีข้อมูลต่างๆ ทำการเปิดบริการบริการให้ผู้ใช้รายอื่นๆ เข้ามาดาวน์โหลดข้อมูล 2. ผู้ใช้งานรายอื่นๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลนั้นๆ จะทำการยื่นความประสงค์ไปที่ผู้มีข้อมูลนั้นๆ อยู่ โดยการเปิดไฟล์ .torrent ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดาวน์โหลดเก็บอยู่ 3. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ทำการตรวจสอบข้อมูลนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว จะทำการส่ง IP Address ของผู้ที่มีข้อมูลนั้นๆ อยู่กลับมาเพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานทั้งสองราย

14 หลักการทำงานของระบบ BitTorrent
4. เมื่อผู้ใช้รายอื่นๆ ดาวน์โหลดข้อมูลไปได้ส่วนหนึ่ง และมีผู้ใช้งานรายใหม่ทำการยื่นความประสงค์ขอดาวน์โหลดข้อมูลนั้นๆ ในครั้งนี้ทางเซิร์ฟเวอร์จะประมาณช่องทางการเชื่อมต่อได้เพิ่มเป็น 2 ช่องทาง และทำการเชื่อมต่อทั้ง 2 ทางนั้นให้กับผู้ใช้งานรายใหม่ 5. เมื่อมีผู้ใช้รายอื่นๆ เข้ามาดาวน์โหลด จะเป็นวัฏจักรต่อๆ ไป

15 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบ BitTorrent
Torrent File: ข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในระบบ BitTorrent โดยข้อมูลที่ต้องการให้ หรือให้บริการจะต้องมีไฟล์ .torrent Peer: ผู้ใช้งานรายต่างๆ ที่อยู่ในระบบ โดยจะรวมทั้งผู้ให้บริการ และผู้ดาวน์โหลด ซึ่งจะหมายถึงผู้ใช้งานรายอื่นๆ ที่คุณต้องเชื่อมต่อเพื่อขนส่งข้อมูลต่างๆ Seed: ผู้ใช้งานที่มีข้อมูลสมบรูณ์เก็บอยู่ โดยอาจจะเป็นได้ทั้งผู้ให้บริการข้อมูลนั้นๆ หรือผู้ที่ดาวน์โหลดข้อมูล Leech: เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่ขอบริการดาวน์โหลดข้อมูล

16 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบ BitTorrent
Reseed: เมื่อระบบไม่มีผู้ให้บริการ (Seed) เหลืออยู่ แต่ยังมีผู้ใช้ที่ยังต้องการดาวน์โหลดข้อมูล (Leech) Tracker: เป็นเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการสำหรับเก็บไฟล์ .torrent และเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน โดยจะเป็นตัวประสานงานกับ Torrent Client ของผู้ใช้แต่ละราย

17 การใช้ BitTorrent Tracker Server หรือ BitTorrent Server Torrent Client
Torrent File

18 Tracker Server หรือ BitTorrent Server
เครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง ทำหน้าที่เชื่อมผู้ใช้ต้นทางกับผู้ใช้ปลายทางเข้าด้วยกัน

19

20

21 Torrent Client Torrent Client: คือ โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ .torrent เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง ผู้ใช้งานด้วยกัน โดยจะมีให้เลือกใช้หลากหลายโปรแกรม เช่น 1. ABC 2. Azureus 3. BitComet 4. BitTornado

22 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (1)

23 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (2)

24 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (3)

25 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (4)

26 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (5)

27 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (6)

28 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (7)

29 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (8)

30 การใช้โปรแกรม BitComet

31 การใช้โปรแกรม BitComet

32 การใช้โปรแกรม BitComet

33 การใช้โปรแกรม BitComet

34 การใช้โปรแกรม BitComet

35 การใช้โปรแกรม BitComet

36 การใช้โปรแกรม BitComet

37 การใช้โปรแกรม BitComet

38 การใช้โปรแกรม BitComet

39 การใช้โปรแกรม BitComet

40 การใช้โปรแกรม BitComet

41 ผู้คิดระบบ BitTorrent
Mr.Bram Cohen


ดาวน์โหลด ppt Bit Torrent INTERNET TECHNOLOGY PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google