งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYV Bit Torrent INTERNET TECHNOLOGY 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYV Bit Torrent INTERNET TECHNOLOGY 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYV Bit Torrent INTERNET TECHNOLOGY 1

2 Torrent คืออะไร  Torrent ไฟล์ที่เก็บค่าข้อมูลตัวไฟล์จริงๆ ใน ความหมายนั้นคือ ไฟล์ขนาด 100MB พอ สร้างเป็นไฟล์ *.torrent จะเหลือเพียงไม่กี่สิบ kb เท่านั้น ฉะนั้นแล้ว *.torrent มีหน้าที่แค่ เพียงเก็บข้อมูลต่างๆเท่านั้นเอง เช่น เก็บ รายชื่อไฟล์ตัวจริง, เก็บข้อมูลชิ้นส่วนขนาด ไฟล์, ชื่อผู้สร้างไฟล์ทอเร้นท์ขึ้นมา สรุป : ไฟล์ *.torrent มีหน้าที่เพียงเก็บค่า ต่างๆเท่านั้นเอง เป็นเสมือนตัวไว้เชื่อมต่อ ไฟล์ตัวจริงที่เก็บไว้ในเครื่อง INTERNET TECHNOLOGY 2

3  Torrent เป็นการทำงานแบบ Peer 2 Peer - การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  Torrent มีการทำงานแตกต่างจากโปรแกรม ประเภท Peer 2 Peer แบบอื่นๆ - Torrent จะมีการทำงานเสมือนใยแมงมุม กล่าวคือ ในการใช้งาน torrent clients ระหว่างที่เรา ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องเรา เราสามารถที่จะอัพ โหลดแจกจ่ายชิ้นส่วนไฟล์ให้กับคนอื่นที่ต้องจะ ดาวน์โหลดไฟล์เหมือนกันกับเราได้เลย ไม่ จำเป็นต้องให้เราดาวน์โหลดเสร็จก่อนถึงจะปล่อย ได้ INTERNET TECHNOLOGY 3

4 BitTorrent คืออะไร  กระแสข้อมูล  การเชื่อมต่อแบบ Peer to Peer (P2P)

5 BitTorrent ทำงานอย่างไร  Client-Server 1. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 2. FTP(File Transfer Protocol)

6 การดาวน์โหลดแบบ HTTP  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์  เช่น IE,NetsCape,Firefox ฯลฯ  ตัวอย่างผู้ให้บริการดาวน์โหลดแบบ HTTP ได้แก่ www.download.com www.thaiware.com เป็นต้น

7 ตัวอย่างการดาวน์โหลดแบบ HTTP

8 วิธีการดาวน์โหลดผ่านทาง FTP 1. ผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ แบบวิธี HTTP เช่น ftp://ftp.nectec.or.th/ 2. โดยใช้โปรแกรม FTP Client เช่น WS_FTP,CuteFTP

9 ตัวอย่างการ FTP ผ่านเว็บบราวเซอร์ IE

10 ตัวอย่างการ FTP ผ่านเว็บบราวเซอร์ FireFox

11 ตัวอย่างโปรแกรม WS_FTP

12 Distributed Computing  เป็นระบบการทำงานแบบ peer-to-peer หรือ P2P คือ การทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะมี การติดต่อกันโดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน เซิร์ฟเวอร์ นับเป็นการผ่อนภาระเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ไม่ให้รับภาระหนักจนเกินไป เป็น การแก้ปัญหาโดยตรงที่สุด

13 หลักการทำงานของระบบ BitTorrent 1. ผู้ใช้ที่มีข้อมูลต่างๆ ทำการเปิดบริการบริการให้ ผู้ใช้รายอื่นๆ เข้ามาดาวน์โหลดข้อมูล 2. ผู้ใช้งานรายอื่นๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล นั้นๆ จะทำการยื่นความประสงค์ไปที่ผู้มีข้อมูล นั้นๆ อยู่ โดยการเปิดไฟล์.torrent ที่มีข้อมูล ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดาวน์โหลดเก็บอยู่ 3. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ทำการตรวจสอบข้อมูลนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว จะทำการส่ง IP Address ของผู้ ที่มีข้อมูลนั้นๆ อยู่กลับมาเพื่อทำการเชื่อมต่อ ระหว่างเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานทั้งสองราย

14 หลักการทำงานของระบบ BitTorrent 4. เมื่อผู้ใช้รายอื่นๆ ดาวน์โหลดข้อมูลไปได้ส่วนหนึ่ง และมี ผู้ใช้งานรายใหม่ทำการยื่นความประสงค์ขอดาวน์โหลดข้อมูล นั้นๆ ในครั้งนี้ทางเซิร์ฟเวอร์จะประมาณช่องทางการเชื่อมต่อได้ เพิ่มเป็น 2 ช่องทาง และทำการเชื่อมต่อทั้ง 2 ทางนั้นให้กับ ผู้ใช้งานรายใหม่ 5. เมื่อมีผู้ใช้รายอื่นๆ เข้ามาดาวน์โหลด จะเป็นวัฏจักรต่อๆ ไป

15 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบ BitTorrent  Torrent File: ข้อมูลอ้างอิงเพื่อใช้ในระบบ BitTorrent โดยข้อมูลที่ต้องการให้ หรือ ให้บริการจะต้องมีไฟล์.torrent  Peer: ผู้ใช้งานรายต่างๆ ที่อยู่ในระบบ โดยจะ รวมทั้งผู้ให้บริการ และผู้ดาวน์โหลด ซึ่งจะ หมายถึงผู้ใช้งานรายอื่นๆ ที่คุณต้องเชื่อมต่อ เพื่อขนส่งข้อมูลต่างๆ  Seed: ผู้ใช้งานที่มีข้อมูลสมบรูณ์เก็บอยู่ โดย อาจจะเป็นได้ทั้งผู้ให้บริการข้อมูลนั้นๆ หรือผู้ ที่ดาวน์โหลดข้อมูล  Leech: เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่ขอบริการดาวน์ โหลดข้อมูล

16 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบ BitTorrent  Reseed: เมื่อระบบไม่มีผู้ให้บริการ (Seed) เหลืออยู่ แต่ยังมีผู้ใช้ที่ยังต้องการดาวน์โหลด ข้อมูล (Leech)  Tracker: เป็นเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการสำหรับ เก็บไฟล์.torrent และเป็นตัวกลางในการ เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน โดยจะเป็นตัว ประสานงานกับ Torrent Client ของผู้ใช้แต่ ละราย

17 การใช้ BitTorrent  Tracker Server หรือ BitTorrent Server  Torrent Client  Torrent File

18 Tracker Server หรือ BitTorrent Server  เครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง ทำหน้าที่เชื่อมผู้ใช้ต้น ทางกับผู้ใช้ปลายทางเข้าด้วยกัน  www.Bitthailand.com  www.Siambit.com  www.httorrent.com

19 www.bitthailand.com

20 www.siambit.com

21 Torrent Client  Torrent Client: คือ โปรแกรมสำหรับเปิด ไฟล์.torrent เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง ผู้ใช้งานด้วยกัน โดยจะมีให้เลือกใช้ หลากหลายโปรแกรม เช่น 1. ABC 2. Azureus 3. BitComet 4. BitTornado

22 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (1)

23 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (2)

24 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (3)

25 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (4)

26 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (5)

27 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (6)

28 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (7)

29 การติดตั้งโปรแกรม BitComet (8)

30 การใช้โปรแกรม BitComet

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 ผู้คิดระบบ BitTorrent Mr.Bram Cohen


ดาวน์โหลด ppt PRAPAS THONGRAK COMPUTER SCIENCE FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGYV Bit Torrent INTERNET TECHNOLOGY 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google