งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 อินเตอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจากระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 อินเตอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจากระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 อินเตอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจากระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ รวมกันเป็นระบบ เครือข่ายใหญ่ เพื่อใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ทั่วโลก

3 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็ม (Modem) โมเด็ม (Modem) สายโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ซอฟแวร์สำหรับใช้อินเตอร์เน็ต (Browser Internet) ซอฟแวร์สำหรับใช้อินเตอร์เน็ต (Browser Internet)

4 4 ตัวอย่างแผนภูมิการใช้ งานอินเทอร์เน็ต 5

5 5 1. Web directory 2. Search Engine ที่นิยมใช้กันมี 2 วิธี

6 6 หลักการค้นหา ข้อมูลความรู้ ผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต

7 7 หลักการค้นหาข้อมูล มีดังนี้ 1. ต้องมีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ 1.1 รู้ว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร 1.2 รู้ว่าแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลนั้น น่าจะเป็นหน่วยงานใด 1.3 รู้ว่าคำหลัก (Key Word) ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น มีอะไรบ้าง

8 8 หลักการค้นหาข้อมูล มีดังนี้ 2. ต้องรู้จักวิธีเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ 3. ต้องรู้จักวิธีใช้โปรแกรมค้นหา ข้อมูล 4. ต้องรู้จักใช้ดุลพินิจ 4.1 ข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่ตรงกับ ความต้องการหรือไม่ 4.2 ข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือไม่

9 9 Web directory ใช้ชื่อ Web ในการค้นหา เช่น www.striwit3.net www.sanook.com


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 อินเตอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจากระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์เล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google