งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการ ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการ ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการ ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ไว้ ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกัน อาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ความหมาย ของ อินเตอร์เน็ต

3 ประวัติ ของ อินเตอร์เน็ ต เครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือกำเนิดมาใน ยุคสงครามเย็น ระหว่างสหรัฐกับ รัฐเซีย ในปี ค. ศ. 1960 ซึ่ง กระทรวงกลาโหมประเทศ สหรัฐอเมริกาเห็นว่าระบบ คอมพิวเตอร์สาหรับสั่งการ ต้องเป็น ระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้ตลอดเวลา เป้าหมายการวิจัยและการพัฒนา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึง กลายเป็น โครงการชื่อ ARPAnet หรือ Advance Research Project Agency net โดยมอบหมายให้กลุ่ม มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ ทาการวิจัยและเชื่อมโยง เครือข่าย ในปี ค. ศ. 1983 ได้มีการนา TCP/IP Protocol หรือ Transmission Control Protocol มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องในระบบเป็นครั้งแรก จนกรทั่งได้กลายเป็นมาตรฐาน ในการติดต่อในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาจนถึง ปัจจุบัน

4 เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) หรือ โปรแกรมดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและ โต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่ สร้างด้วยภาษาเฉพาะ web browser

5 Domain name Domain Name ( โดเมนเนม ) คือ ชื่อ เว็บไซต์ (www.yourdomain.co m) ที่ท่านสามารถเป็น เจ้าของ ซึ่งจะต้อง ไม่ซ้ากับคนอื่น เพื่อการ เรียกหาเว็บไซต์ที่ ต้องการ “ ชื่อเว็บไซต์ ” คือ สิ่งแรกที่ แสดง หรือ ประกาศความมี ตัวตนบนอินเตอร์เน็ตให้คน ทั่วไปได้รู้จัก สามารถมีได้ ชื่อเดียวในโลกเท่านั้น เช่น www.gict.co.th


ดาวน์โหลด ppt อาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการ ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google