งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการ ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการ ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการ ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย หมายถึง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้า ไว้ ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกัน อาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ความหมาย ของ อินเตอร์เน็ต

3 ประวัติ ของ อินเตอร์เน็ ต เครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือกำเนิดมาใน ยุคสงครามเย็น ระหว่างสหรัฐกับ รัฐเซีย ในปี ค. ศ ซึ่ง กระทรวงกลาโหมประเทศ สหรัฐอเมริกาเห็นว่าระบบ คอมพิวเตอร์สาหรับสั่งการ ต้องเป็น ระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้ตลอดเวลา เป้าหมายการวิจัยและการพัฒนา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึง กลายเป็น โครงการชื่อ ARPAnet หรือ Advance Research Project Agency net โดยมอบหมายให้กลุ่ม มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ ทาการวิจัยและเชื่อมโยง เครือข่าย ในปี ค. ศ ได้มีการนา TCP/IP Protocol หรือ Transmission Control Protocol มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุก เครื่องในระบบเป็นครั้งแรก จนกรทั่งได้กลายเป็นมาตรฐาน ในการติดต่อในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาจนถึง ปัจจุบัน

4 เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) หรือ โปรแกรมดูเว็บ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและ โต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่ สร้างด้วยภาษาเฉพาะ web browser

5 Domain name Domain Name ( โดเมนเนม ) คือ ชื่อ เว็บไซต์ (www.yourdomain.co m) ที่ท่านสามารถเป็น เจ้าของ ซึ่งจะต้อง ไม่ซ้ากับคนอื่น เพื่อการ เรียกหาเว็บไซต์ที่ ต้องการ “ ชื่อเว็บไซต์ ” คือ สิ่งแรกที่ แสดง หรือ ประกาศความมี ตัวตนบนอินเตอร์เน็ตให้คน ทั่วไปได้รู้จัก สามารถมีได้ ชื่อเดียวในโลกเท่านั้น เช่น


ดาวน์โหลด ppt อาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ เชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็นข้อกาหนดวิธีการ ติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบ เครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google