งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาลัยราชภัฏ นครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

2 สารบัญ  แนะนำการลงทะเบียนเรียน แนะนำการลงทะเบียนเรียน  โครางสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครางสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ  วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำการลงการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครางสร้างสำนักงานส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนัก ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริม วิชาการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียน

6 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ รายชื่อคณะชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7 แทรกไฟล์วีดีโอ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ ในมหาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google