งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางพัฒนาการ กำหนดมาตรฐาน สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตุลาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางพัฒนาการ กำหนดมาตรฐาน สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตุลาคม ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางพัฒนาการ กำหนดมาตรฐาน สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตุลาคม ๒๕๕๒

2 1. ทำให้เกิดการประหยัดทรัพยากรและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 2. ทำให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายและ การแข่งขันทางการค้า 3. ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 4. ลดความหลากหลายของแบบขนาด 5. ทำให้มีการสับเปลี่ยนทดแทนกันได้ ใช้ ร่วมกันได้ 6. ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 7. ทำให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการทำ อุตสาหกรรม ประโยชน์ของมาตรฐานประโยชน์ของมาตรฐาน

3 วิเคราะห์สภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อ การกำหนดมาตรฐาน 1. เทคโนโลยีพัฒนารวดเร็วมาก 2.

4 ข้อมูลการกำหนด มอก. จำนวนนักวิชาการมาตรฐาน ( รวม ผก.) สบ. 1 12 คน ( ไม่ได้แยกกลุ่ม กำหนด ) สบ. 2 8 คน ( ใช้คนกลุ่มอื่น ช่วย ) สบ. 3 17 คน สบ. 4 12 คน สพค. 8 คน ( ทำภารกิจอื่น ด้วย ) รวม 57 คน

5 รายชื่อมาตรฐานเรียงตามเลข มอก. รายชื่อมาตรฐานเรียงตามเลข มอก. รายชื่อมาตรฐานเรียงตามชื่อ

6 สรุปข้อปัญหา1.

7 ระดมสมอง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางพัฒนาการ กำหนดมาตรฐาน สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตุลาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google