งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางสู่ มหาวิท ยาลัย Admission 50% รับตรง 50% GPAX 10%, GPA 20% O-NET, A-NET 70% ม. สอบเอง ( โควตาพื้นที่, โควตาพิเศษ ) โครงการพิเศษ, ดู Portfolio สอบสัมภาษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางสู่ มหาวิท ยาลัย Admission 50% รับตรง 50% GPAX 10%, GPA 20% O-NET, A-NET 70% ม. สอบเอง ( โควตาพื้นที่, โควตาพิเศษ ) โครงการพิเศษ, ดู Portfolio สอบสัมภาษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางสู่ มหาวิท ยาลัย Admission 50% รับตรง 50% GPAX 10%, GPA 20% O-NET, A-NET 70% ม. สอบเอง ( โควตาพื้นที่, โควตาพิเศษ ) โครงการพิเศษ, ดู Portfolio สอบสัมภาษณ์

2 สรุปเส้นทางสู่ มหาลัย •Admission สอบเดือน กพ. ทั่วประเทศ ผู้สอบ 350000 คน ( ปี 49) ที่นั่ง 50% ของมหา ลัย ประกาศผล พค. • รับตรง สอบเดือน มิย.- กพ. เฉพาะพื้นที่และ ติดตามข่าวสาร จำนวนไม่มาก ขึ้นกับ โครงการ ที่นั่ง 50% ของมหา ลัย ประกาศผล กย เป็น ต้นไป

3 G-Student หลักสูตร ที่ดูแลนักเรียนอย่างเป็นพิเศษ จากทีมวิชาการประจำสาขาและทีมวิชาการจาก ส่วนกลางที่จัดสรรข้อมูลการรับสมัคร พร้อมแนวข้อสอบ ทุกรูปแบบ เช่น สอบตรง โควตา โครงการพิเศษต่างๆ ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การสอบสัมภาษณ์ การทำ Portfolio ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล พร้อมทั้ง วางแผน จัดติวและประเมินผลเตรียมพร้อมสำหรับทุก สนามสอบ G-Student หลักสูตรสร้างโอกาสที่ ดีในทุกเส้นทาง

4 RAC ทำอะไรเมื่อเป็น G-Student ???? 1. ตรวจสอบความสนใจของน้องๆ • ค้นหาตัวเอง •VCD แนะนำอาชีพ, มหาลัย

5 โปรแกรมค้นหา ตนเอง จาก RAC

6

7 2. ส่งข้อมูลน้องให้กับ RAC Center • รายชื่อน้องๆ คณะที่สนใจ • จัดเตรียมข่าวสารการรับตรง • แนวข้อสอบรับตรงทุกมหาลัย

8 แจ้งข้อมูลความสนใจมายัง Center เพื่อจัดแนว ข้อสอบต่างๆให้

9 3. จัดการเรียนการสอนแบบ รายบุคคล • มีตารางเรียนเป็นของตัวเอง • ติวเฉพาะวิชาที่ใช้ในการสอบ เท่านั้น • ติวเสริมในวิชาพิเศษ เพื่อเพิ่ม ความได้เปรียบ • แนะนำการทำ Portfolio • ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน • แจ้งการดูแลและผลการเรียนให้ ผู้ปกครอง • ติวเสริม ในเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ

10 แนะแนวการเรียนการสอนรายบุคคลและจัดเรียน เนื้อหาครบถ้วนตั้งแต่ ม.4-6

11 ..\DSC_6007.jpg ทดสอบวัดความก้าวหน้าทางวิชาการ

12 แนะแนวการทำ Portfolio แนวการสอบสัมภาษณ์

13 4. Meeting กับรุ่นพี่และวิทยากร หลายสาขาอาชีพ • แนะนำคณะ มหาลัย • ประสบการณ์ในการสอบ ชีวิตใน มหาลัย • อาชีพที่น่าสนใจ • ถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าสนใจ

14 Meeting อาชีพต่างๆ แนะแนวทางสู่ประตู มหาวิทยาลัย

15 5. ติวสอบในทุกสนามสอบ • สอบตรง โควตา โครงการพิเศษ • ดูแลการสมัครสอบในโครงการ สอบตรงทั่วประเทศ • ติวสอบตรง จากอาจารย์ที่มี ประสบการณ์ • แนวข้อสอบปีที่ผ่านมา • ติวสอบสัมภาษณ์

16 6. มั่นใจการเข้ามหาลัยกับ RAC Forecast • วิเคราะห์โดย RAC Center • ข้อมูลขั้นต่ำปีที่ผ่านมา • ความนิยมของนักเรียนในปัจจุบัน • อัตราการแข่งขันในแต่ละคณะ • วิเคราะห์คะแนนสูง ต่ำ ปีล่าสุด •98% สอบได้ในคณะที่ตัวเอง เลือก

17 ดูแลตั้งแต่วันแรกจนเข้าสู่ มหาวิทยาลัย G-Student รุ่นปี 51 รับเพียง 100 คน เท่านั้น ดูแลตั้งแต่วันแรกจนเข้าสู่ มหาวิทยาลัย G-Student รุ่นปี 51 รับเพียง 100 คน เท่านั้น สร้างโอกาสและความเชื่อมั่นในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียน รับรองผล สอบไม่ติด ยินดีคืนเงิน

18 น้องพลอย สุภาพร ปรีชาภรณ์ โรงเรียน เบญจมราชานุสรณ์ เกรดเฉลี่ย 2.79 ยังไม่สอบ Admission ก็ติด 9 คณะ 1. คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. คณะวิทย์ - ประยุกต์ สาขาสถิติ ม. เทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ 5. คณะบัญชี สาขาการผลิต ม. เกษตรศาสตร์ 6. คณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 7. คณะสังคมศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 8. คณะมนุษยศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 9. คณะรัฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างความสำเร็จน้อง G-Student

19 แจ้งราคาและโปรโมชั่น ของสาขา เมื่อสมัครหลักสูตร G-Student


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางสู่ มหาวิท ยาลัย Admission 50% รับตรง 50% GPAX 10%, GPA 20% O-NET, A-NET 70% ม. สอบเอง ( โควตาพื้นที่, โควตาพิเศษ ) โครงการพิเศษ, ดู Portfolio สอบสัมภาษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google