งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OS Network. Network Operating System, NOS Netware from Novell Microsoft Windows NT Server Microsoft Windows NT 2003 Server AppleShare Unix Linux.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OS Network. Network Operating System, NOS Netware from Novell Microsoft Windows NT Server Microsoft Windows NT 2003 Server AppleShare Unix Linux."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OS Network

2 Network Operating System, NOS Netware from Novell Microsoft Windows NT Server Microsoft Windows NT 2003 Server AppleShare Unix Linux

3 Electronic Mail Voice Mail Facsimile Teleconference Online Services Internet การใช้งานระบบเครือข่าย

4 Linux Scalability Desktop Server Supercomputer Embeded

5 Netcraft:October 2004 Web Server Survey

6 การใช้ลีนุกซ์เป็นระบบอินทราเน็ต เซอร์ฟเวอร์ ตั้งระบบลีนุกซ์เพื่อเป็นตัวกลางแลกข้อมูลใน องค์กร ส่งจดหมายเวียนผ่านระบบ email ส่งประกาศ ข่าวสาร ต่างๆทาง Web page และ Web board เก็บบทเรียนเป็นรูปอิเลคทรอนิคส์เพื่อให้ นักเรียนค้นคว้าได้เอง เก็บแบบฟอร์มมาตรฐานในรูปไฟล์ที่แก้ไขได้ เพื่อให้มีการดาวน์โหลดมาใช้งานโดยไม่ต้อง พิมพ์ใหม่ ประหยัดกระดาษในแนว Paperless office

7 ลีนุกซ์สำหรับระบบอินเตอร์เน็ต เซอร์ฟเวอร์ Internet Firewall, Gateway Web, Mail Server

8 การใช้ลีนุกซ์เป็นเซอร์ฟเวอร์ให้กับ MS Windows ระบบลีนุกซ์มาพร้อมกับขีดความสามารถ ที่จะทำงานเป็นเซอร์ฟเวอร์ให้กับ Windows XP/NT/98/ME โดยใช้ซอฟแวร์ ที่เรียกว่า SAMBA Server ขีดความสามารถ – ใช้ดิสค์ร่วมกันระหว่าง Windows กับ Linux –PC Windows พิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์บนลีนุกซ์ –Linux พิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ของ PC – แปลงร่างเป็น Domain Server ของ Windows

9 SAMBA Intranet Windows Fileserver Windows Print Server DHCP Server

10 Linux Administration ใช้คำสั่งกับ script language –Perl, Bash, Python ใช้ GUI tools มีให้มากมาย ใน Linux distribution Web Interface –Webmin http://www.webmin.com/ http://www.webmin.com/ ทำให้การดูแลลีนุกซ์ เซอร์ฟเวอร์ง่ายมาก

11 การใช้งานฐานข้อมูลบนลีนุกซ์ ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลใหญ่ๆ เช่น Oracle, Informix, DB2 มีรุ่นที่สนับสนุนลีนุกซ์แล้ว ทั้งสิ้น ใช้ windows เป็น client ได้ผ่าน ODBC ลีนุกซ์ Redhat จะมาพร้อมกับ SQL server เรียกว่า Postgres ที่ใช้งานได้ทันที สำหรับฐานข้อมูลขนาดเล็กถึงกลางและทำ Dynamic Web ใช้ MySQL กันมาก

12 การใช้ลีนุกซ์เป็นระบบ Desktop ลีนุกซ์ยังนำมาใช้เป็นระบบ Desktop ได้ เช่น เดียวกับ ระบบ Windows มี Desktop ที่ดีหลายตัวที่มีประสิทธิภาพสูงเท่ากับ Windows เช่น KDE ( K Desktop Environment),Gnome

13 Appserv เป็น software ที่รวมโปรแกรมต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อใช้ในจำลองเป็น Server Apache Php MySQL

14 ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ Open source and Linux Technology


ดาวน์โหลด ppt OS Network. Network Operating System, NOS Netware from Novell Microsoft Windows NT Server Microsoft Windows NT 2003 Server AppleShare Unix Linux.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google