งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) การใช้งานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) การใช้งานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปฏิบัติการที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) การใช้งานคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

3 วัตถุประสงค์ รู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ และ วิธีการเปิด - ปิดเครื่อง รู้จักระบบปฏิบัติการ (Operating System- OS) การใช้งาน Windows เบื้องต้น การใช้บริการอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรม web browser และบริการ WWW การใช้ search engines ในการค้นหาข้อมูล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )

4 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ hard disk drive (inside case) CD-ROM or DVD-ROM drive floppy disk drive keyboard mouse monitor สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )

5 การเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การเปิดเครื่อง – หากเครื่องปิดอยู่ในกด ปุ่ม power – หากไม่ปรากฎภาพใด ๆ ที่จอภาพ ให้กดปุ่มเปิด จอภาพ – เครื่องจะเริ่มทำงาน และเปิดโปรแกรม Windows – หากให้กรอก Username และ password ให้กดปุ่ม Enter – เริ่มใช้งานได้ การปิดเครื่อง – กดปุ่ม Start ที่ taskbar – เลือก Turn off/shutdown –Windows จะทำการปิด โปรแกรมและปิดเครื่อง ด้วยตัวเอง – ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่า จะ มีข้อความ “Now is save to turn off computer” ให้กดปุ่ม power เพื่อ ปิดเครื่อง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )

6 ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ หรือ Operating System หรือ OS เป็น โปรแกรมที่ควบคุมการ ทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ (hardware) เป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้ใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อกลางระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์กับ โปรแกรมอื่น ๆ ตัวอย่างระบบปฎิบัติการ ต่าง ๆ – UNIX – DOS – The Macintosh Operating System – Windows 3.x – OS/2 Warp – Windows NT and 2000 – Windows 95 and 98 – Linux – Windows Me and XP สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )

7 การใช้งาน Windows เบื้องต้น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) Or, icons can be double-clicked to launch programs. The Windows start button can be used to launch programs.

8 Icons Start menu Start button Taskbar Desktop Dialog box Program running in a window Window control buttons

9 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ต่อเชื่อมกันมากที่สุดใน โลก โดยมีบริการสำคัญๆ เช่น WWW, E-mail, FTP สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) อินเตอร์เน็ต

10 การใช้บริการอินเตอร์เน็ต World Wide Web (WWW) Search engine Electronic mail (E-mail) File Transfer Protocol (FTP) Download สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )

11 World Wide Web WWW เป็นบริการรูปแบบหนึ่งในอินเตอร์เน็ต เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปเอกสาร Hypertext ที่เรียกว่า Web page ซึ่ง ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ การใช้งาน WWW ทำได้โดยใช้โปรแกรม Web Browser เช่นโปรแกรม Internet Explorer (IE), Netscape, Neoplanet เป็น ต้น Web site เป็นที่อยู่หรือแหล่งข้อมูลที่ รวบรวม web page ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน สามารถเข้าถึงได้โดยระบุ address หรือ URL สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )

12 Search Engines โปรแกรมหรือ web site ที่ใช้ในการ ค้นหาข้อมูล Web site www.infoseek.com www.google.com www.yahoo.com www.alltheweb.com www.hotbot.com www.siamguru.com www.lycos.com search.cscoms.com www.excite.com hotsearch.bdg.co.th สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )

13 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล รูปแบบที่ใช้ค้นหา AND (+), OR (space), NOT (-), IN ( | ) city guides +San Francisco (city or guides) and (San Francisco) Python -Monty เป็นภาษาโปรแกรม แต่ไม่ใช่กลุ่ม Monty Dog |Dalmatians สุนัขพันธุ์ Dalmatians สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers )


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( Introduction to Computers ) การใช้งานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google