งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WWW เป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะ เอกสารอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลมีทั้ง ข้อความ รูปภาพ และเสียง เอกสาร แต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันโดย ไม่จำเป็นต้องเรียงหน้าตามลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WWW เป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะ เอกสารอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลมีทั้ง ข้อความ รูปภาพ และเสียง เอกสาร แต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันโดย ไม่จำเป็นต้องเรียงหน้าตามลำดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 WWW เป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะ เอกสารอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลมีทั้ง ข้อความ รูปภาพ และเสียง เอกสาร แต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันโดย ไม่จำเป็นต้องเรียงหน้าตามลำดับ แบบหนังสือ ซึ่งจะมีตัวชี้ (Link) ไป ที่หน้าต่างๆ ลิงค์นี้สามารถชี้ไปยัง เว็บพจที่ใดๆในโลกก็ได้ เมื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงก์นั้นก็สามารถเข้าไปเปิดดู เอกสารหน้านั้นๆได้ทันที โดยอาศัย โปรโตคอล HTTP (HyperText Transfer Protocal) เรียกการ เชื่อมโยงในลักษณะนี้ว่า “ โครงข่าย ใยแมงมุม ”

3 คำที่ควรศึกษา  Web ServerWeb Server  Web BrowserWeb Browser  Web PageWeb Page  Home PageHome Page  HTML (Hyper Text Mark up Language)HTML

4 Web Server (Website) เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Unix หรือ Windows NT หรือ Windows95/98 ที่มี โปรแกรมจัดการทำให้เครื่อง ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้ ให้บริการ (server) ข้อมูลกับ ผู้ที่มา ติดต่อโดยผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต

5 Web Browser เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ แปลคำสั่งและข้อมูลที่อยู่ใน รูปของภาษา HTML ให้กลาย มาเป็นรูปแบบการแสดงข้อมูล บนจอภาพตามรูปแบบคำสั่งที่ กำหนดไว้ ตัวอย่าง Web Browser เช่น Netscape Communicator, Internet Explorer, Opera เป็นต้น

6 Web Page  เป็นเอกสารอิเลกทรอนิกส์ซึ่ง สามารถแสดงข้อมูลที่เป็น ข้อความ, รูปภาพ, ภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้  เป็นเอกสารแบบ Interactive  เอกสารจะแยกเก็บเป็นไฟล์ เรียกเอกสารแต่ละหน้าว่า “ Webpage ”

7 Home Page  หน้าแรกของเอกสารอิเลก ทรอนิกส์  Homepage ทำหน้าที่เสมือน ปกหนังสือและสารบัญ  ไฟล์ที่เป็น Homepage จะมี ชื่อไฟล์เป็น index.html หรือ default.html

8 HTML ( HyperText Mark up Language ) เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้าง เอกสารอิเลกทรอนิกส์ซึ่งสามารถ แสดงผลได้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะ เป็น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือการเชื่อมโยงไปยังเอกสาร ต่างๆ

9

10 URL : Uniform Resource Locator รูปแบบ Protocol :// host.domain/path/file การระบุตำแหน่งของแฟ้มข้อมูลบน server ที่ต้องการติดต่อด้วย

11 เช่น http://www.buu.ac.th/fac ulty/ccenter/main.html proto col ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการ โดเมนเนมของ ไซต์นั้น Path ที่เก็บ ไฟล์ในโฮสต์ ชื่อ ไฟล์


ดาวน์โหลด ppt WWW เป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะ เอกสารอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลมีทั้ง ข้อความ รูปภาพ และเสียง เอกสาร แต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันโดย ไม่จำเป็นต้องเรียงหน้าตามลำดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google