งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 การเข้าถึงข้อมูลและ ระบบปฎิบัติการต่างๆ ✦ Windows NT and 2000 ✦ Windows 98, Me และ XP ✦ Notebooks และ tablets ✦ Handhelds ✦ Macintoshes ✦ Linux.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 การเข้าถึงข้อมูลและ ระบบปฎิบัติการต่างๆ ✦ Windows NT and 2000 ✦ Windows 98, Me และ XP ✦ Notebooks และ tablets ✦ Handhelds ✦ Macintoshes ✦ Linux."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 การเข้าถึงข้อมูลและ ระบบปฎิบัติการต่างๆ ✦ Windows NT and 2000 ✦ Windows 98, Me และ XP ✦ Notebooks และ tablets ✦ Handhelds ✦ Macintoshes ✦ Linux

2 ทำความเข้าใจ ปัญหาที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องใช้ ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน

3 การทำเครือข่าย ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ใช้เป็นเครื่อง server ได้ ดีสามารถให้บริการกับระบบปฏิบัติการอื่นๆได้ เช่น - Windows 98 - Windows 2000 Professional- Windows XP Professional - Macintosh 9 และ OS X - Linux กับ Samba support - Tablets - Portable computers

4 เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการต่างๆ Windows เป็นระบบปฏิบัติการใช้ในกลุ่มเครือข่ายเป็น ส่วนมาก เหมาะแก่การแชร์ข้อมูล ภายในกลุ่มเดียวกัน Macintosh ทำให้เครือข่ายแชร์ไฟล์, ปริ้นเตอร์และ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Windows ได้ Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่มีหลากหลายรูปแบบมากมาย ถ้าเข้าใจระบบ Linux จะสามารถเพิ่มเครือข่ายได้

5 W INDOWS 98 เป็นระบบปฏิบัติการ GUI ออกแบบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 98 บนเครือข่ายต้องทำสิ่งนี้ - Dial-up networking 1.4 upgrade - Windows 98 update - IE6 upgrade ปัญหาเมื่อคอมพิวเตอร์ไม่สามารถดูข้อมูล Windows 2000 และ XP บนเครือข่ายได้ ปัญหาอาจจะอยู่ที่ Windows 2000 และ XP สนับสนุนด้านความปลอดภัยบน เครือข่าย

6 W INDOWS M E เป็นระบบปฏิบัติการ GUI16/32- บิต ออกแบบสำหรับผู้ใช้ ทั่วไป การทำเครือข่ายค่อนข้างอัตโนมัติแต่ก็มีปัญหาบ้างเมื่อ นำมาทำเครือข่าย ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ Windows Me เป็น เครือข่ายคือ - การชนของเครือข่าย - ข้อมูลโยกย้ายไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ - My Network Places เครือข่าย ทั้งหมด - ข้อผิดพลาด “ ไม่สามารถ ค้นหาเครือข่าย ” - ปัญหาโปรโตคอลกับ TCP /IP - การ์ดเครือข่ายเป็นสาเหตุให้ เครือข่ายช้า - แชร์ เครื่องพิมพ์ยาก

7 W INDOWS 2000 เป็นระบบปฏิบัติการมาจากสายผลิตภัณฑ์ Windows NT โดย ออกแบบสำหรับธุรกิจ การตั้งค่าเครือข่าย - Start  Settings  Network Connections สามารถเลือกตัวเลือกชนิดการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ ดังนี้

8 W INDOWS 2000 (2) การแก้ไขเครือข่าย - คลิกขวาที่ connection  Properties หรือ - ไปที่ Device Manager

9 W INDOWS XP จัดเป็นระบบปฏิบัติการแรกที่ได้พัฒนาโดยใช้ฐานจาก Windows NT การตั้งค่าเครือข่าย - Start  Settings  Network Connections สามารถเลือกตัวเลือกชนิดการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ ดังนี้

10 W INDOWS XP(2) การแก้ไขเครือข่าย - คลิกขวา My Computer บน desktop. - เลือก Properties จาก menu - ไปที่ tab Hardware - ไปที่ Device Manager - Adaptors Network การคลิกบนการเพิ่ม (+)

11 N OTEBOOKS และ LAPTOPS ถ้าใช้วินโดวส์ 98, 2000, หรือ XP บน Notebooks หรือ Laptops จะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ PC แต่เครื่อง Apple ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac จะคล้ายกับเชื่อมของ เครื่อง Mac

12 H ANDHELDS ใช้ Windows CE เป็นระบบปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ สามารถส่งข้อมูล handheld ไป PC โดยคุณสามารถใช้ สื่อไร้สาย (Bluetooth, Infrared) และวิธีอื่นๆในการ เชื่อมต่อ

13 M ACINTOSH Macintosh ถ้าคุณต้องการใช้เครือข่าย Ethernet ทำ ลักษณะเช่นเดียวกับ Windows Macintosh มี Wireless 2 ชนิด : - AirPort 802.11b ความเร็ว 11 Mbps - AirPort Extreme. 802.11g ความเร็ว 54 Mbps และส่ง ได้ไกลระยะ 150 ฟิท

14 M ACINTOSH (2) ตั้งค่าเครือข่ายซอฟแวร์ - ไปที่หน้าต่าง Network Tab TCP / IP รูปที่ 11-4 Mac สนับสนุน Ethernet รูปที่ 11-5 ค่าเครือข่ายที่ตั้งไว้

15 M ACINTOSH (3) การเข้าถึงข้อมูล Windows หน้าต่างชื่อว่า Sharing เลือก Tab Services - Connect Macs to Windows - Connect Windows to Macs

16 M ACINTOSH (4) การเข้าดูแฟ้มและไฟล์ที่เครื่องวินโดวส์ - เลือก Go  Connect to Server - เลือกรายชื่อที่จะเชื่อมต่อ - ปรากฏไอคอนบนเดสค์ทอป

17 L INUX ปัญหาของ Linux - เหมาะสำหรับเป็น server - ทำความเข้าใจยาก - ไม่เหมาะสำหรับเกมส์หรือโปรแกรมอื่นๆบนเดสค์ ทอป อีเทอร์เน็ตและ wireless ทำงานเหมือนกับวินโดวส์ Linux สามารถใช้เครือข่ายวินโดวส์ผ่านโปรแกรม Samba


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 การเข้าถึงข้อมูลและ ระบบปฎิบัติการต่างๆ ✦ Windows NT and 2000 ✦ Windows 98, Me และ XP ✦ Notebooks และ tablets ✦ Handhelds ✦ Macintoshes ✦ Linux.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google