งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming)
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา และเขียน โปรแกรมบนเว็บ วิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming) Miss Samaporn Yendee

2 Application คืออะไร การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ Web Based Application ??

3 Web Application คืออะไร

4 Web Application Client Server Client View Form View Data
คือ Browser Server เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงโปรแกรมฝั่ง Server

5 การติดต่อระหว่าง Client และ Server
request response Web Browser

6 เครื่องบริการเว็บ (Web Server)
องค์ประกอบหลักของการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพจ เครื่องบริการเว็บ (Web Server) โปรแกรมเรียกดูเอกสารเว็บ (Web Browser) ภาษา HTML และภาษา Script ฐานข้อมูล (Database)

7 เครื่องบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์

8 โปรแกรมเรียกดูเอกสาร (Web Browser)

9 ลักษณะของภาษาสคริปต์

10 ทำไมจึงนิยมใช้ภาษา PHP

11 Appserv คืออะไร โปรแกรมที่รวมชุดโปรแกรมที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย PHP โปรแกรม Web Server

12 ใช้ Appserv รุ่นไหนดี

13 โฟลเดอร์ที่เกิดขึ้นหลังจากลงโปรแกรม Appserv
C:\Appserv

14 ตรวจสอบการทำงานของ Web Server
พิมพ์ “localhost” หรือ “ ” ใน Address bar ของเว็บเบราว์เซอร์

15 เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย PHP

16 ตัวแปรภาษา PHP เริ่มต้นเขียนโปรแกรม  ้ึ   ั
 ้ึ   วชา การเขยนโปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming)

17 ตัวแปรภาษา PHP เริ่มต้นเขียนโปรแกรม  ้ึ   ั
 ้ึ   วชา การเขยนโปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming)

18 ตัวแปรภาษา PHP เริ่มต้นเขียนโปรแกรม  ้ึ   ั
 ้ึ   วชา การเขยนโปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming)

19 ตัวแปรภาษา PHP เริ่มต้นเขียนโปรแกรม  ้ึ   ั
 ้ึ   วชา การเขยนโปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming)

20 เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP อยางไร??
เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP อยางไร?? 7. ตัวแปรของ PHP ประกาศตัวแปรดวยเครื่องหมาย $ <? $name=“wanasiri thurachon”; echo “$name”; echo $name; ?> วชา การเขยนโปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming)

21 เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP อยางไร??
เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP อยางไร?? 7. ตัวแปรของ PHP ประกาศตัวแปรดวยเครื่องหมาย $ <? $name=“wanasiri thurachon”; echo “$name”; echo $name; ?> วชา การเขยนโปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming)

22 เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP อยางไร??
เริ่มต้นเขียนโปรแกรม เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP อยางไร?? 7. ตัวแปรของ PHP ประกาศตัวแปรดวยเครื่องหมาย $ <? $name=“wanasiri thurachon”; echo “$name”; echo $name; ?> วชา การเขยนโปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming)

23 เริ่มเขียนโปรแกรมบนเว็บดวย PHP อยางไร??
ประกาศตัวแปรดวยเครื่องหมาย $ <? $name=“wanasiri thurachon”; echo “$name”; echo $name; ?> วชา การเขยนโปรแกรมบนเวบ็ (Web-based Programming)

24 Tag HTML Tag HTML <H1> … </H1>
< font color = color > … </font> Tag กำหนดสีตัวอักษร

25 Tag HTML Tag HTML <P> Tag คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่และเว้น 1 บรรทัด
<BR> Tag คำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่ <A Href= ชื่อไฟล์ที่เป็น link > ข้อความที่ใช้เป็น link </A> Tag คำสั่งในการสร้าง Link ของตัวหนังสือ <UL> <li> … </li> </UL> Tag คำสั่งการสร้าง Bullet

26 Tag HTML Tag HTML <OL> <li> … </li> … </OL>
<B> … </B> Tag คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษรตัวหนา <I> … </I> Tag คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษรตัวเอียง <U> … </U> Tag คำสั่งกำหนดขนาดตัวอักษรขีดเส้นใต้ <center> … </center> Tag คำสั่งกำหนดให้ผลลัพธ์อยู่กึ่งกลางหน้า

27 Tag HTML Tag HTML <TABLE> <TR> <TD> … </TD> …

28


ดาวน์โหลด ppt วิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based Programming)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google