งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้น Prelim Control ด้วยการทำ Program การออกแบบ โดย กำหนดราคาด้วย ราคาต่อตารางเมตร เพื่อกำหนดพื้นที่ ใช้สอย ด้วยวิธี Rough Estimated เผื่อ Contingency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้น Prelim Control ด้วยการทำ Program การออกแบบ โดย กำหนดราคาด้วย ราคาต่อตารางเมตร เพื่อกำหนดพื้นที่ ใช้สอย ด้วยวิธี Rough Estimated เผื่อ Contingency."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้น Prelim Control ด้วยการทำ Program การออกแบบ โดย กำหนดราคาด้วย ราคาต่อตารางเมตร เพื่อกำหนดพื้นที่ ใช้สอย ด้วยวิธี Rough Estimated เผื่อ Contingency 10-15% 2 ขั้น Final Prelim Control ด้วย Parameter จากแบบ Prelim (แยก รายละเอียดงาน และ Check back กับโปรแกรมด้วย เพื่อให้ ครบ ตาม Requirement) หากราคาเกินกำหนดให้ปรับเรื่องขนาดพื้นที่ใน Program ให้สอดคล้องกับราคาที่กำหนด

2 3 ช่วงทำแบบขออนุญาติ ให้ทำการกำหนดวัสดุหลักที่จะใช้ และเริ่ม แยกงาน ออกเป็นส่วน Control ในแต่ละส่วนให้อยู่ใน งบประมาณใน ช่วงนี้ให้กำหนดทางเลือกของวัสดุไว้ ด้วยในกรณี ที่ราคากลางที่คิดใน ข่วงต่อไปเกิน 4 ขั้น Final (แบบก่อสร้าง) Control ด้วย การแยกราคาจริง แล้วตรวจสอบ งานต่างๆ (รวมทั้งงานระบบ) โดยใช้วิธีสัดส่วน เปรียบเทียบกับ สัดส่วน ที่ควรจะเป็น (ใช้การ Control ด้วยวิธีการคุมสัดส่วน % ของงาน )

3 4 ขั้น Final (แบบก่อสร้าง) ต่อ หากราคาเกิน ให้กลับไป ตรวจสอบ วัสดุ ที่ใช้ อาจจะ เปลี่ยนไปใช้วัสดุ Spec. ที่สำรองไว้ หากเปลี่ยนแล้ว ราคายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ ปรับงาน ตกแต่ง ที่ ราคาสูงเป็นรายการแรก แล้วทำซ้ำในรายการต่างๆ จน ได้ราคาที่ต้องการ (ขั้นตอนนี้ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและรับรู้ทุกครั้งเพื่อ ป้องกันการเข้าใจผิด หาก ราคาเกินเล็กน้อย 5-10 % ไม่ต้องปรับแบบ หรือ Spec. เพราะสามารถต่อรอง ให้ อยู่ในงบประมาณได้ในขั้นตอนประมูล)


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้น Prelim Control ด้วยการทำ Program การออกแบบ โดย กำหนดราคาด้วย ราคาต่อตารางเมตร เพื่อกำหนดพื้นที่ ใช้สอย ด้วยวิธี Rough Estimated เผื่อ Contingency.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google