งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) อันดับที่ ๑๐ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ๕๔๖, ๒๑๙ คน ๕๔๖, ๒๑๙ คน

2 ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) อันดับที่ ๙ ประเทศ ออสเตรเลีย ๖๓๐, ๑๒๙ คน ๖๓๐, ๑๒๙ คน

3 ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) อันดับที่ ๘ ประเทศสหราช อาณาจักร ๖๖๖, ๓๙๗ คน ๖๖๖, ๓๙๗ คน

4 ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) อันดับที่ ๗ ประเทศอินเดีย ๖๘๐, ๙๓ ๕ คน ๖๘๐, ๙๓ ๕ คน

5 ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) อันดับที่ ๖ ประเทศลาว ๘๐๖, ๔๘๐ คน ๘๐๖, ๔๘๐ คน

6 ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) อันดับที่ ๕ ประเทศเกาหลีใต้ ๘๑๗, ๔๔ ๑ คน ๘๑๗, ๔๔ ๑ คน

7 ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) อันดับที่ ๔ ประเทศญี่ปุ่น ๙๑๗, ๙๒ ๕ คน ๙๑๗, ๙๒ ๕ คน

8 ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) อันดับที่ ๓ ประเทศรัสเซีย ๑, ๑๔๗, ๓ ๑๙ คน ๑, ๑๔๗, ๓ ๑๙ คน

9 ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) อันดับที่ ๒ ประเทศมาเลเซีย ๑, ๗๖๗, ๑ ๗๒ คน ๑, ๗๖๗, ๑ ๗๒ คน

10 ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) อันดับที่ ๑ ประเทศจีน ๓, ๐๙๗, ๔ ๓๖ คน ๓, ๐๙๗, ๔ ๓๖ คน


ดาวน์โหลด ppt ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม – กันยายน ๒๕๕๗ ) ๑๐ อันดับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย ( มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google