งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ชุดที่๓. ก. แคลเซียม ข. แคลเซี่ยม ก. คาราวะ ข. คารวะ ก. ถนัดถนี่ ข. ถนัดถะหนี่ ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๔. คำใดเขียนถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ชุดที่๓. ก. แคลเซียม ข. แคลเซี่ยม ก. คาราวะ ข. คารวะ ก. ถนัดถนี่ ข. ถนัดถะหนี่ ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๔. คำใดเขียนถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑ชุดที่๓

2 ก. แคลเซียม ข. แคลเซี่ยม ก. คาราวะ ข. คารวะ ก. ถนัดถนี่ ข. ถนัดถะหนี่ ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๔. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. บุคลิก ข. บุคคลิก

3 ก. พ่ะย่ะค่ะ ข. พะยะค่ะ ก. ยโสโอหัง ข. ยะโสโอหัง ก. รัญจวน ข. รันจวน ๖. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๗. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๕. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๘. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ร่ำลา ข. ล่ำลา

4 ก. สัญชาตญาณ ข. สัญชาติ ญาณ ก. คำภีร์ ข. คัมภีร์ ก. เคเบิล ข. เคเบิ้ล ๑๐. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๙. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. เชาว์ปัญญา ข. เขาวน์ ปัญญา

5 ก. เดินเหิน ข. เดินเหิร ก. ทารุน ข. ทารุณ ก. เทิดทูน ข. เทิดทูล ๑๔. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๕. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๖. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. น้ำแข็งใส ข. น้ำแข็งไส

6 ก. บล็อก ข. บล๊อก ก. บรเพ็ด ข. บอระเพ็ด ก. บิดพลิ้ว ข. บิดพริ้ว ๑๘. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๙. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๗. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๒๐. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ปาริชาติ ข. ปาริชาต


ดาวน์โหลด ppt ๑ชุดที่๓. ก. แคลเซียม ข. แคลเซี่ยม ก. คาราวะ ข. คารวะ ก. ถนัดถนี่ ข. ถนัดถะหนี่ ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๔. คำใดเขียนถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google