งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

To Presence by Chat Pankhao 39057260 ๑. จงหา ค่าของ ๒. จงหาค่า interal ของ ๓. จงหาค่าของ ๔. จาหาค่าของ ๕. จงพิสูจน์ว่า โดยวิธีการแทนค่าทางตรีโกณมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "To Presence by Chat Pankhao 39057260 ๑. จงหา ค่าของ ๒. จงหาค่า interal ของ ๓. จงหาค่าของ ๔. จาหาค่าของ ๕. จงพิสูจน์ว่า โดยวิธีการแทนค่าทางตรีโกณมิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 To Presence by Chat Pankhao 39057260

3 ๑. จงหา ค่าของ ๒. จงหาค่า interal ของ ๓. จงหาค่าของ ๔. จาหาค่าของ ๕. จงพิสูจน์ว่า โดยวิธีการแทนค่าทางตรีโกณมิติ =

4 ๖. จงพิสูจน์ ว่า ๗. จงหาค่าของ ๘. จงหาค่าของ ๙. จงหาค่าของ ๑๐. จงหาค่าของ

5 คำแนะนำ ให้ v = 2x ดังนั้น dv = d (2x) จาก = และสมมติให้ v = 2x = 3 tan z และได้ dv = d (2x) = 3 sec 2 z dz = = ข้อ 1

6 จากตัวอย่างนี้เราจะได้สูตรใหม่ สำหรับการอินทิเกรท = = = =

7 วิธีทำ โดยการแยกแฟคเตอร์ สมมุติ เมื่อส่วนเท่ากันแล้ว เทียบเศษต่อเศษ จะได้ 1 = (Ax + B)(x + 2) + C(x 2 - 2x + 4) 1 = (A + C) x 2 + (2A + B - 2C)x + 2B +4C ดังนั้นจะได้ว่า A = และแทนค่าต่าง ๆ ลงไป = = 2.

8 จากนั้นจะได้ พิจารณา X 2 -2x+4 = (x - 1) 2 + 3 = u 2 + 3 ทั้งนี้โดยให้ x - 1 = u ดังนั้น x = u + 1 และได้ dx = du และเราได้ =

9 แทนค่ากลับคืนโดย u = x - 1 ในผลลัพธ์ที่ได้ครั้งก่อน นั้นคือ Ans == = = = =

10 เทียบกับฟอร์ม Binomial differential ในที่นี้ได้ : m = -1, n = 2, s = 2 ; a = 9, b = 4 ตรวจสอบ โดยการแทนค่าเพื่อว่า มีค่าเป็นจำนวนเต็ม หรือเป็น ศูนย์ หรือไม่ แทนค่าได้ ดังนั้นเราจึงสมมติให้ฟังก์อยู่ในแบบของ กรณีที่ 1 คือ 4x 2 + 9 = z 2 = = 3.

11 เราได้ จาก ได้ แทนค่าต่าง ๆ ลงใน integra ที่กำหนดให้ = = =

12 จาก 1 พิจารณา จากผลลัพธ์ที่ได้ แทนค่าลงในสมการ 1 นั้นคือ Ans = = = = =

13 สมมติให้ ดังนั้นเราได้ และ ans = = = = = = = 4

14 โดยให้ โดย u = 2x, a = 3 เมื่อ u = 2x แทนค่าในโจทย์ = ให้ = = = = = == 5.

15 จาก จะได้ และ แต่เราสมมุติให้ u = 2x, a = 3 มาแต่ต้นเมื่อแทนค่ากลับ เราก็จะได้คำตอบ ซ. ต. พ. = = = = =

16 วิธีทำ สมมติ ดังนั้น จงพิสูจน์ว่า = = 6.

17 แต่ Ans = = = =

18 สมมติให้ และ จาก integration by part พิจารณา ถ้าให้ u = x และ v = e x dx 7.

19 แทนค่า สมการ 2 ใน 1 นั้นคือ Ans

20 ให้ แทนค่าใน integral ที่กำหนดให้ Ans = = = = = 8.

21 ให้ u = lnx ; du = และให้ จะได้ โดยที่สมมติให้ Ans== = == = = 9.

22 สมมติให้ แทนค่าใน integral จะได้ == == = 10

23 Ans = =

24


ดาวน์โหลด ppt To Presence by Chat Pankhao 39057260 ๑. จงหา ค่าของ ๒. จงหาค่า interal ของ ๓. จงหาค่าของ ๔. จาหาค่าของ ๕. จงพิสูจน์ว่า โดยวิธีการแทนค่าทางตรีโกณมิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google