งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ ชุดที่๑ ต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ ชุดที่๑ ต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดที่๑ ต่อไป

2 ถอยกลับ ต่อไป ๑.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.เกม ข.เกมส์ ๒.คำใดเขียนถูกต้อง?
ก.กระทะ ข.กะทะ ๓.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ของกำนัล ข.ของกำนัน ๔.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.กระทันหัน ข.กะทันหัน ถอยกลับ ต่อไป

3 ถอยกลับ ต่อไป ๕.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.คลินิก ข.คลีนิก
๖.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.แก๊ซ ข.แก๊ส ๗.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.คุกกี้ ข.คุ๊กกี้ ๘.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.แค็บหมู ข.แคบหมู ถอยกลับ ต่อไป

4 ถอยกลับ ต่อไป ๙.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.กินรี ข.กินนรี
๑๐.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ไข่มุข ข.ไข่มุก ๑๑.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ฆราวาส ข.ฆาราวาส ๑๒.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.จักรพรรดิ ข.จักรพรรดิ์ ถอยกลับ ต่อไป

5 ถอยกลับ ต่อไป ๑๓.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.กะทัดรัด ข.กระทัดรัด
๑๔.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.กาละมัง ข.กะละมัง ๑๕.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.กังวาน ข.กังวาล ๑๖.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.กังวน ข.กังวล ถอยกลับ ต่อไป

6 ถอยกลับ จบ ๑๗.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ขู่เข็ญ ข.ขู่เข็น
๑๘.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.จิปาฐะ ข.จิปาถะ ๑๙.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ชะลอ ข.ชลอ ๒๐.คำใดเขียนถูกต้อง? ก.ตระเวณ ข.ตระเวน ถอยกลับ จบ


ดาวน์โหลด ppt ๑ ชุดที่๑ ต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google