งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ชุดที่๑. ก. ก. เกม ข. ข. เกมส์ ก. ก. กระทะ ข. ข. กะทะ ก. ก. ของกำนัล ข. ข. ของกำนัน ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ชุดที่๑. ก. ก. เกม ข. ข. เกมส์ ก. ก. กระทะ ข. ข. กะทะ ก. ก. ของกำนัล ข. ข. ของกำนัน ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑ชุดที่๑

2 ก. ก. เกม ข. ข. เกมส์ ก. ก. กระทะ ข. ข. กะทะ ก. ก. ของกำนัล ข. ข. ของกำนัน ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๔. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ก. กระทันหัน ข. ข. กะทันหัน

3 ก. ก. คลินิก ข. ข. คลีนิก ก. ก. แก๊ซ ข. ข. แก๊ส ก. ก. คุกกี้ ข. ข. คุ๊กกี้ ๖. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๗. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๕. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๘. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ก. แค็บหมู ข. ข. แคบหมู

4 ก. ก. กินรี ข. ข. กินนรี ก. ก. ไข่มุข ข. ไ ข. ไข่มุก ก. ก. ฆราวาส ข. ข. ฆาราวาส ๑๐. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๙. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ก. จักรพรรดิ ข. ข. จักรพรรดิ์

5 ก. ก. กะทัดรัด ข. ข. กระทัดรัด ก. ก. กาละมัง ข. ข. กะละมัง ก. ก. กังวาน ข. ข. กังวาล ๑๔. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๕. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๖. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ก. กังวน ข. ข. กังวล

6 ก. ก. ขู่เข็ญ ข. ข. ขู่เข็น ก. ก. จิปาฐะ ข. ข. จิปาถะ ก. ก. ชะลอ ข. ข. ชลอ ๑๘. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๙. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๗. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๒๐. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ก. ตระเวณ ข. ข. ตระเวน


ดาวน์โหลด ppt ๑ชุดที่๑. ก. ก. เกม ข. ข. เกมส์ ก. ก. กระทะ ข. ข. กะทะ ก. ก. ของกำนัล ข. ข. ของกำนัน ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google