งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑ชุดที่๒. ก. จาระบี ข. จารบี ก. ชะมดชม้อย ข. ชมดชม้อย ก. จอมเวท ข. จอมเวทย์ ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๔. คำใดเขียนถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑ชุดที่๒. ก. จาระบี ข. จารบี ก. ชะมดชม้อย ข. ชมดชม้อย ก. จอมเวท ข. จอมเวทย์ ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๔. คำใดเขียนถูกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๑ชุดที่๒

2 ก. จาระบี ข. จารบี ก. ชะมดชม้อย ข. ชมดชม้อย ก. จอมเวท ข. จอมเวทย์ ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๔. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ตะหงิด ข. ตงิด

3 ก. ทแยงมุม ข. ทะแยงมุม ก. ตาลขโมย ข. ตานขโมย ก. ทะนุถนอม ข. ทนุถนอม ๖. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๗. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๕. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๘. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ทะเลสาบ ข. ทะเลสาป

4 ก. ทนทายาด ข. ทนทาญาติ ก. นวลลออ ข. นวลละออ ก. ผรุสวาท ข. ผรุทสวาท ๑๐. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๙. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ฟลุ๊ค ข. ฟลุก

5 ก. แรเงา ข. แลเงา ก. เวทมนต์ ข. เวทมนตร์ ก. สีสัน ข. สีสรร ๑๔. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๕. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๖. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. อาเพท ข. อาเพศ

6 ก. หอมหวน ข. หอมหวล ก. หยักโศก ข. หยักศก ก. สวรรคต ข. สวรรณคต ๑๘. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๙. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑๗. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๒๐. คำใดเขียนถูกต้อง ? ก. ริดรอน ข. ลิดรอน


ดาวน์โหลด ppt ๑ชุดที่๒. ก. จาระบี ข. จารบี ก. ชะมดชม้อย ข. ชมดชม้อย ก. จอมเวท ข. จอมเวทย์ ๒. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๓. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๑. คำใดเขียนถูกต้อง ? ๔. คำใดเขียนถูกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google