งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rotary Foundation Grant Management Seminar 7 June 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rotary Foundation Grant Management Seminar 7 June 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rotary Foundation Grant Management Seminar 7 June 2014

2 Transparency in Global Grant

3

4 ความโปร่งใสในการทำ โครงการ Global Grant ร่วมกับ สโมสรอื่น การมีส่วนร่วมของสโมสรที่ ร่วมโครงการ การสื่อสารกับสโมสรที่ร่วม โครงการ การตรวจสอบการเงินมูลนิธิฯ ของภาค

5 การมีส่วนร่วมของสโมสรที่ร่วม โครงการ บอกวัตถุประสงค์ ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เท่าไร ประชุมเพื่อทราบโครงการและ ให้ความเห็น ดำเนินการให้สโมสรที่ร่วม โครงการมีส่วน ร่วมใน GG การส่งมอบโครงการ ( หน้าที่ )

6 การสื่อสารกับสโมสรที่ร่วมโครงการ โดยการส่ง Proposal on Global Grant Application on GG โต้ตอบ ทั้งหมด อนุมัติจาก TRF อนุมัติเงินโครงการ GG จาก TRF Donor Form ให้ศูนย์โรตารี วัน เวลา สถานที่ ส่งมอบ โครงการ Progress Report และรูปถ่าย Final Report และรูปถ่าย รายงานการเงิน ใบเสร็จ

7 กรรมการตรวจสอบการเงิน มูลนิธิโรตารี Application GG Donor Form Final Report บัญชีธนาคาร ใบเสร็จรับเงิน

8


ดาวน์โหลด ppt Rotary Foundation Grant Management Seminar 7 June 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google