งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดตรวจปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ใน อาหารทะเล และ ชุดตรวจปริมาณเหล็กละลายน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดตรวจปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ใน อาหารทะเล และ ชุดตรวจปริมาณเหล็กละลายน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดตรวจปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ใน อาหารทะเล และ ชุดตรวจปริมาณเหล็กละลายน้ำ

2 ชุดทดสอบจุดเด่นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับวิธีที่ใช้อยู่หน่วยงานที่ใช้ได้ ชุดตรวจปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ ในอาหารทะเล ใช้ง่าย ทราบผลทันที ราคาถูก เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ ทราบผลทันที ไม่ต้องรอผล ราคาถูกกว่า ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่ต้องพกพาสารเคมี ลดความเสี่ยงจาก พกพาสารเคมี เก็บไว้ได้นานกว่า 3 เดือน อบต. เทศบาล ประชาชนทั่วไป สาธารณสุข ( อาชีวอ นามัย ) ชุดตรวจปริมาณเหล็กละลาย น้ำ ใช้ง่าย ทราบผลทันที ราคาถูก เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ ทราบผลทันที ไม่ต้องรอผล ราคาถูกกว่า ใช้ซ้ำได้มากกว่า 10 ครั้ง ลดของเสียได้ 10 เท่า จึงเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ไม่ต้องพกพาสารเคมี ลดความเสี่ยงจาก พกพาสารเคมี เก็บไว้ได้นานกว่า 3 เดือน การประปา เกษตรกร ( ชาวนา ) ประชาชนทั่วไป

3


ดาวน์โหลด ppt ชุดตรวจปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ใน อาหารทะเล และ ชุดตรวจปริมาณเหล็กละลายน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google