งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องถุงมือป้องกันสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องถุงมือป้องกันสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องถุงมือป้องกันสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 2 วัตถุประสงค์ 1. ระบุชนิดของถุงมือป้องกัน สารเคมีได้ 2. ระบุวิธีเลือกใช้ถุงมือป้องกัน สารเคมีได้ 3. เลือกใช้ ดูแลรักษาและการ ตรวจสภาพ ถุงมือป้องกันสารเคมีได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 3 การทดสอบความรู้ ก่อนเรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 4

5 5 ถุงมือบิวทิล ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือนีโอพรีน ถุงมือไนไตร แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 6 การเลือกใช้ ข้อพิจารณาเลือกใช้ 1. ประสิทธิภาพในการป้องกันและมาตรฐาน รับรอง 2. ลักษณะอันตราย ลักษณะงาน ชนิดของ สารเคมี 3. การใช้งาน : ระยะเวลาสัมผัสอันตราย ร่างกาย ที่สัมผัส ( มือ แขน นิ้ว ) 4. ผิวสัมผัสของวัตถุ ( แห้ง เปียก มีน้ำมัน ) และ การจับยึด 5. ขนาด ความหนาของวัสดุ 6. ความสบาย 7. การทำความสะอาดและดูแลรักษา แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 7 การดูแลรักษาและการ ตรวจสภาพ 1. การทำความสะอาด 2. การตรวจสภาพ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 8 การสาธิตการใช้และการดูแลรักษา บรรยายโดย อ. ธวัชชัย ชินวิเศษ วงศ์ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 9 การทดสอบความรู้ หลังเรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่องถุงมือป้องกันสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google