งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่อง หน้าที่ของลูกจ้างตาม กฎหมาย ความ ปลอดภัยสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่อง หน้าที่ของลูกจ้างตาม กฎหมาย ความ ปลอดภัยสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่อง หน้าที่ของลูกจ้างตาม กฎหมาย ความ ปลอดภัยสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 2 วัตถุประสงค์ ระบุหน้าที่ของลูกจ้างตาม กฎหมาย ความปลอดภัยสารเคมีได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 3 การทดสอบความรู้ก่อน เรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 4 กฎหมายแรงงาน ด้านความปลอดภัยสารเคมี 1. กำหนดค่ามาตรฐาน การสัมผัสสารเคมีใน อากาศ 2. มาตรการด้านความ ปลอดภัย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 5 รูปแบบการฟุ้งกระจาย ของสารเคมี 1. ฝุ่นทุกขนาด 2. ฝุ่นขนาดเล็ก 3. ฟูม 4. ละออง 5. เส้นใย 6. ควัน 7. ก๊าซและไอ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 6   ตลอดเวลาที่ทำงานกับสารเคมีที่ มีลักษณะหรือ ปริมาณที่อาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ ลูกจ้างต้อง สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคลและปฏิบัติ ตามขั้นตอนการทำงานอย่าง เคร่งครัด แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 7 อุปกรณ์ที่ต้องสวมใส่ 1. กรณีสารเคมีฟุ้งกระจายในอากาศ ที่กรองอากาศ หรือ เครื่องช่วยหายใจ ( กรณี ออกซิเจนไม่ เพียงพอ ) 2. กรณีสารเคมีในรูปของเหลวที่เป็นพิษ ถุงมือยาง รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง กระบังหน้าชนิดใส ที่กันสารเคมีกระเด็นสู่ร่างกาย 3. กรณีสารเคมีในรูปของแข็งที่เป็นพิษ ถุงมือยาง รองเท้าพื้นยาง หุ้มส้น แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 8 ลูกจ้างจะไม่สวมใส่อุปกรณ์ ฯได้หรือไม่ ได้ เพราะ........... ( ระบุ ) ไม่ได้ เพราะ.........( ระบุ ) แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 9 หน้าที่ของลูกจ้างตาม กฎหมาย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 10 ข้อบังคับและคู่มือความ ปลอดภัย ในการทำงาน   นายจ้างต้องจัดทำ   ลูกจ้างต้องปฏิบัติตาม   สามารถกำหนด บทลงโทษได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

11 11 การทดสอบความรู้หลัง เรียน แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่อง หน้าที่ของลูกจ้างตาม กฎหมาย ความ ปลอดภัยสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google