งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง หน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมาย ความปลอดภัยสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง หน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมาย ความปลอดภัยสารเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง หน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมาย ความปลอดภัยสารเคมี
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี เรื่อง หน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมาย ความปลอดภัยสารเคมี จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สนับสนุนโดย สำนักงานประกันสังคม

2 ระบุหน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมาย ความปลอดภัยสารเคมีได้
วัตถุประสงค์ ระบุหน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมาย ความปลอดภัยสารเคมีได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

3 การทดสอบความรู้ก่อนเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

4 กฎหมายแรงงาน ด้านความปลอดภัยสารเคมี
1. กำหนดค่ามาตรฐาน การสัมผัสสารเคมีในอากาศ 2. มาตรการด้านความปลอดภัย แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

5 รูปแบบการฟุ้งกระจายของสารเคมี
1. ฝุ่นทุกขนาด 2. ฝุ่นขนาดเล็ก 3. ฟูม 4. ละออง 5. เส้นใย 6. ควัน 7. ก๊าซและไอ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

6 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
ข้อกำหนดกฎหมาย ตลอดเวลาที่ทำงานกับสารเคมีที่มีลักษณะหรือ ปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

7 อุปกรณ์ที่ต้องสวมใส่
1. กรณีสารเคมีฟุ้งกระจายในอากาศ ที่กรองอากาศ หรือ เครื่องช่วยหายใจ (กรณี ออกซิเจนไม่เพียงพอ) 2. กรณีสารเคมีในรูปของเหลวที่เป็นพิษ ถุงมือยาง รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง กระบังหน้าชนิดใส ที่กันสารเคมีกระเด็นสู่ร่างกาย 3. กรณีสารเคมีในรูปของแข็งที่เป็นพิษ รองเท้าพื้นยาง หุ้มส้น แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

8 แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี
ลูกจ้างจะไม่สวมใส่อุปกรณ์ฯได้หรือไม่ ได้ เพราะ (ระบุ) ไม่ได้ เพราะ (ระบุ) แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

9 หน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมาย
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

10 ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย ในการทำงาน
นายจ้างต้องจัดทำ ลูกจ้างต้องปฏิบัติตาม สามารถกำหนดบทลงโทษได้ แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี

11 การทดสอบความรู้หลังเรียน
แผนการสอนชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสารเคมี


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง หน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมาย ความปลอดภัยสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google