งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาเซต คำตอบของ สมการ ค่า สัมบูรณ์. หลักการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ พยายามปลดค่าสัมบูรณ์ออกให้ได้ โดยมี 4 หลักการดังนี้ หลักการ 1. จะได้ว่า หรื อ เมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาเซต คำตอบของ สมการ ค่า สัมบูรณ์. หลักการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ พยายามปลดค่าสัมบูรณ์ออกให้ได้ โดยมี 4 หลักการดังนี้ หลักการ 1. จะได้ว่า หรื อ เมื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาเซต คำตอบของ สมการ ค่า สัมบูรณ์

2 หลักการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ พยายามปลดค่าสัมบูรณ์ออกให้ได้ โดยมี 4 หลักการดังนี้ หลักการ 1. จะได้ว่า หรื อ เมื่อ

3 1.1 จะได้ว่า 1.2 จะได้ว่า

4 ตัวอย่า ง

5 เป็นไปไม่ได้ที่ค่าสัมบูรณ์จะได้ค่าออกมาเป็นลบ ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบ

6 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่า ง -10=0 เท็จ ไม่มีคำตอบใน สมการนี้

7 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่า ง ระวัง !! ตรวจ คำตอบด้วย ไม่มีคำตอบใน สมการนี้ ไม่มีคำตอบ

8 หรือจะพิจารณาจาก ค่า x ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ดังนั้น จึงไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบ

9 ตัวอย่า ง จะได้ว่า

10 ตัวอย่า ง

11 หลักการที่ 2 จะได้ว่า หรือ

12 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์ ตัวอย่า ง

13

14 หลักการที่ 3

15 ตัวอย่า ง หรือ ไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบ หรือ

16 หลักการที่ 4

17 ตัวอย่า ง

18 2 ไมจริงไม่มีคำตอบ ตรวจสอบ คำตอบอยู่ ในช่วง หรือไม่

19 เซตคำตอบของสมการ คือ


ดาวน์โหลด ppt การหาเซต คำตอบของ สมการ ค่า สัมบูรณ์. หลักการแก้สมการค่าสัมบูรณ์ พยายามปลดค่าสัมบูรณ์ออกให้ได้ โดยมี 4 หลักการดังนี้ หลักการ 1. จะได้ว่า หรื อ เมื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google