งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก. บทเรียน เรื่อง การ บวกจำนวนเต็ม 2 + 3 = 12 + 34 = การบวก จำนวนเต็ม 1. การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก ให้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก. บทเรียน เรื่อง การ บวกจำนวนเต็ม 2 + 3 = 12 + 34 = การบวก จำนวนเต็ม 1. การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก ให้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก

2 บทเรียน เรื่อง การ บวกจำนวนเต็ม 2 + 3 = 12 + 34 = การบวก จำนวนเต็ม 1. การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก ให้นำ ค่าสัมบูรณ์มา รวมกันแล้วตอบเป็น จำนวนเต็มบวก 5 46 32 + 23 = 55

3 บทเรียน เรื่อง การ บวกจำนวนเต็ม 35 + 43 = 78 + 85 = 78 16 3 62 + 37 = 125 + 52 = 99 17 7 582 + 419 = 1,0 01 เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจ คิดให้ ได้คำตอบ แล้วคลิกที่รูป 1. การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวน เต็มบวก ให้นำ ค่าสัมบูรณ์ มารวมกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวก

4 การบวก จำนวนเต็มลบ กับ จำนวนเต็มลบ

5 (-5) + (-3) = ค่าสัมบูรณ์ ของ -5 คือ 5 ค่าสัมบูรณ์ ของ -3 คือ 3 5 + 3 = - 8 (-2) + (-8) = ค่าสัมบูรณ์ของ -2 คือ 2 ค่าสัมบูรณ์ของ -8 คือ 8 2 + 8 - ( ) = - 10 - ( )

6 การบวก จำนวนเต็มลบ กับ จำนวนเต็มลบ (-12) + (- 13) = ค่าสัมบูรณ์ของ -12 คือ 12 ค่าสัมบูรณ์ของ -13 คือ 13 12 + 13 = - 25 (-23) + (-37) = ค่าสัมบูรณ์ของ - 23 คือ 23 ค่าสัมบูรณ์ของ - 37 คือ 37 23 + 37 - ( ) = - 60 - ( )

7 (-14) + (- 15) = (-234) + (-23) = - 29 - 257 (-68) + (- 12) = (-53) + (- 227) = - 80 - 28 0 (-29) + (-39) = - 68 คิด คิด คิด.... ได้ คำตอบแล้วคลิกที่รูปสุนัข 2. การบวก จำนวนเต็มลบ กับ จำนวน เต็มลบ ให้นำ ค่าสัมบูรณ์ มารวมกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ

8 การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ

9 7 + (-3) = ค่าสัมบูรณ์ ของ 7 คือ 7 ค่าสัมบูรณ์ ของ -3 คือ 3 7 - 3 = 4 7 + (-8) = ค่าสัมบูรณ์ ของ 7 คือ 7 ค่าสัมบูรณ์ของ -8 คือ 8 ซึ่ง มีค่ามากกว่าค่า สัมบูรณ์ของ 7 8 - 7 - ( ) = - 1

10 การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ 12 + (-34) = ค่าสัมบูรณ์ของ 12 คือ 12 ค่าสัมบูรณ์ของ - 34 คือ 34 ซึ่ง มีค่ามากกว่าค่า สัมบูรณ์ 12 34 - 12 (-67) + 89 = ค่าสัมบูรณ์ของ -67 คือ 67 ค่าสัมบูรณ์ของ 89 คือ 89 89 - 67 = 22 - ( ) = - 22

11 3. การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ หรือ การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ ให้นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าลบ ด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่า แล้วตอบเป็น จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนเต็มลบ ตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์ที่ มากกว่า เช่น 45 + (-12) = 33 33 + (- 56) = - 23 123 + (- 234) = - 111 595 + (- 454) = 141

12 ถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้ว ศึกษา การลบจำนวนเต็มต่อไป โดยการคลิกเมนูทางซ้ายมือ นะ ครับ

13 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก. บทเรียน เรื่อง การ บวกจำนวนเต็ม 2 + 3 = 12 + 34 = การบวก จำนวนเต็ม 1. การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก ให้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google