งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก
การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก

2 บทเรียน เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม
บทเรียน เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็ม = 5 = 46 = 55 1. การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก ให้นำ ค่าสัมบูรณ์มารวมกันแล้วตอบเป็น จำนวนเต็มบวก

3 บทเรียน เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม
บทเรียน เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม 1. การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก ให้นำ ค่าสัมบูรณ์ มารวมกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวก เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจ คิดให้ได้คำตอบ แล้วคลิกที่รูป = 78 = 163 = 99 = 177 = 1,001

4 การบวก จำนวนเต็มลบ กับ จำนวนเต็มลบ
การบวก จำนวนเต็มลบ กับ จำนวนเต็มลบ

5 การบวก จำนวนเต็มลบ กับ จำนวนเต็มลบ
การบวก จำนวนเต็มลบ กับ จำนวนเต็มลบ (-5) + (-3) = - ( ) = ค่าสัมบูรณ์ของ -3 คือ 3 ค่าสัมบูรณ์ของ -5 คือ 5 (-2) + (-8) = - ( ) = ค่าสัมบูรณ์ของ -8 คือ 8 ค่าสัมบูรณ์ของ -2 คือ 2

6 การบวก จำนวนเต็มลบ กับ จำนวนเต็มลบ
การบวก จำนวนเต็มลบ กับ จำนวนเต็มลบ (-12) + (-13) = - ( ) = ค่าสัมบูรณ์ของ -13 คือ 13 ค่าสัมบูรณ์ของ -12 คือ 12 (-23) + (-37) = - ( ) = ค่าสัมบูรณ์ของ -37 คือ 37 ค่าสัมบูรณ์ของ -23 คือ 23

7 คิด คิด คิด .... ได้คำตอบแล้วคลิกที่รูปสุนัข
2. การบวก จำนวนเต็มลบ กับ จำนวนเต็มลบ ให้นำ ค่าสัมบูรณ์ มารวมกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ คิด คิด คิด ได้คำตอบแล้วคลิกที่รูปสุนัข (-14) + (-15) = - 29 (-234) + (-23) = - 257 (-68) + (-12) = - 80 (-53) + (-227) = - 280 - 68 (-29) + (-39) =

8 การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ
การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ

9 การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ
การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ 7 + (-3) = = 4 ค่าสัมบูรณ์ของ -3 คือ 3 ค่าสัมบูรณ์ของ 7 คือ 7 7 + (-8) = - ( ) = ค่าสัมบูรณ์ของ -8 คือ 8 ซึ่ง มีค่ามากกว่าค่าสัมบูรณ์ของ 7 ค่าสัมบูรณ์ของ 7 คือ 7

10 การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ
การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ (-34) = - ( ) = ค่าสัมบูรณ์ของ -34 คือ 34 ซึ่ง มีค่ามากกว่าค่าสัมบูรณ์ 12 ค่าสัมบูรณ์ของ 12 คือ 12 (-67) = = ค่าสัมบูรณ์ของ 89 คือ 89 ค่าสัมบูรณ์ของ -67 คือ 67

11 3. การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ หรือ การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มลบ
ให้นำค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่า แล้วตอบเป็น จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนเต็มลบ ตามจำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่า เช่น (-12) = 33 (-56) = - 23 (-234) = - 111 (-454) = 141

12 ถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้ว ศึกษาการลบจำนวนเต็มต่อไป โดยการคลิกเมนูทางซ้ายมือ นะครับ

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบวก จำนวนเต็มบวก กับ จำนวนเต็มบวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google