งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน จังหวัดนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน จังหวัดนครราชสีมา
(NAKHON RATCHASIMA BRAND)

2 ความหมาย แสดงถึง สินค้าและบริการที่มีแหล่งผลิตขั้นสุดท้ายในจังหวัดนครราชสีมา มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3 องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์
ตัวอักษร “น” และ “ม” เป็นตัวอักษรย่อของชื่อจังหวัดนครราชสีมา ตัวอักษร “น” ใช้สีแสดซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา ตัวอักษร “ม” ใช้สีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่แสดงถึง ความร่วมมือ ความซื่อสัตย์ในการผลิตสินค้าและให้บริการต่อผู้บริโภค ตัวอักษรย่อทั้งสองเกี่ยวพันกัน แสดงถึง ความร่วมมือของหน่วยงานราชการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ให้บริการ ที่จะผลิตสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการจากจังหวัดนครราชสีมา

4 องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ (ต่อ)
คำว่า “ผลิตภัณฑ์มาตรฐานนครราชสีมา” และ “NAKHON RATCHASIMA BRAND” อยู่ใต้ตัวสัญลักษณ์ “นม” แสดงถึง รากฐานที่มั่นคงของการผลิตสินค้าและบริการของจังหวัดนครราชสีมา

5 ผู้ใดประสงค์จะขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจังหวัดนครราชสีมา ให้ยื่นคำขอรับหนังสืออนุญาตได้ที่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 230/ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร , , โทรสาร ทะเบียนหนังสืออนุญาตใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจังหวัดนครราชสีมา


ดาวน์โหลด ppt ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google