งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตามการจดทะเบียนสิทธิบัตร กลุ่มที่ 5 24 ธันวาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตามการจดทะเบียนสิทธิบัตร กลุ่มที่ 5 24 ธันวาคม ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตามการจดทะเบียนสิทธิบัตร กลุ่มที่ 5 24 ธันวาคม ๒๕๕๒

2 สมาชิก ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์ Email น. ส. นิศาชล ศศานนท์กรมทรัพย์สินทางปัญญา 025474313nisachols@moc.go.th นายเผด็จ เรือนจันทร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 025474383phadetr@dbd.go.th

3 ความเป็นมา ข้อมูลสิทธิบัตร ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ขอ วันที่ยื่นคำขอ วันที่จดทะเบียน กลุ่ม เทคโนโลยี (IPC) ชื่อเรื่อง บทสรุป รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ สถานะ ของสิทธิบัตร เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อ ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ เช่น ติดตาม ทิศทางของเทคโนโลยีในแต่ละกลุ่ม อุตสาหกรรม ติดตามทิศทางการวิจัยของ บริษัทคู่แข่ง การพิจารณาทิศทางเทคโนโลยี ของบริษัทเป้าหมายที่จะร่วมลงทุน เป็นต้น ข้อมูลสิทธิบัตร ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ขอ วันที่ยื่นคำขอ วันที่จดทะเบียน กลุ่ม เทคโนโลยี (IPC) ชื่อเรื่อง บทสรุป รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ สถานะ ของสิทธิบัตร เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อ ใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ เช่น ติดตาม ทิศทางของเทคโนโลยีในแต่ละกลุ่ม อุตสาหกรรม ติดตามทิศทางการวิจัยของ บริษัทคู่แข่ง การพิจารณาทิศทางเทคโนโลยี ของบริษัทเป้าหมายที่จะร่วมลงทุน เป็นต้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล สิทธิบัตรเชิงพาณิชย์

5 แนวทางการดำเนินงาน สร้างฐานข้อมูลสิทธิบัตร ในเครื่องจำลอง เขียนเว็บเซอร์วิส ให้ข้อมูลสิทธิบัตรจากฐาน ส่งผลลัพธ์ออกในรูปแบบ xml สร้างฐานข้อมูลสิทธิบัตร ในเครื่องจำลอง เขียนเว็บเซอร์วิส ให้ข้อมูลสิทธิบัตรจากฐาน ส่งผลลัพธ์ออกในรูปแบบ xml

6 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลสิทธิบัตร ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลสิทธิบัตร ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Provider) หน่วยงานที่ต้องการ ข้อมูลสิทธิบัตร ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย (Client)

7 แหล่งข้อมูล ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก http://patentsearch.moc.go.th ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก http://patentsearch.moc.go.th

8 การใช้งาน ผู้ใช้บริการ เรียกใช้เว็บเซอร์วิส ระบบส่งรายการสิทธิบัตรที่ตรงตาม เงื่อนไข ในรูปแบบ xml ผู้ใช้บริการ เรียกใช้เว็บเซอร์วิส ระบบส่งรายการสิทธิบัตรที่ตรงตาม เงื่อนไข ในรูปแบบ xml


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตามการจดทะเบียนสิทธิบัตร กลุ่มที่ 5 24 ธันวาคม ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google