งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบติดตามการจดทะเบียนสิทธิบัตร กลุ่มที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบติดตามการจดทะเบียนสิทธิบัตร กลุ่มที่ 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบติดตามการจดทะเบียนสิทธิบัตร กลุ่มที่ 5
24 ธันวาคม ๒๕๕๒

2 สมาชิก ชื่อ หน่วยงาน โทรศัพท์ Email น.ส.นิศาชล ศศานนท์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายเผด็จ เรือนจันทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3 ความเป็นมา ข้อมูลสิทธิบัตร ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ขอ วันที่ยื่นคำขอ วันที่จดทะเบียน กลุ่มเทคโนโลยี (IPC) ชื่อเรื่อง บทสรุป รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ สถานะของสิทธิบัตร เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้ เช่น ติดตามทิศทางของเทคโนโลยีในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ติดตามทิศทางการวิจัยของบริษัทคู่แข่ง การพิจารณาทิศทางเทคโนโลยีของบริษัทเป้าหมายที่จะร่วมลงทุน เป็นต้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลสิทธิบัตรเชิงพาณิชย์

5 แนวทางการดำเนินงาน สร้างฐานข้อมูลสิทธิบัตร ในเครื่องจำลอง
เขียนเว็บเซอร์วิส ให้ข้อมูลสิทธิบัตรจากฐาน ส่งผลลัพธ์ออกในรูปแบบ xml

6 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลสิทธิบัตร ผู้ประกอบการ
นักประดิษฐ์ นักวิจัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Provider) หน่วยงานที่ต้องการข้อมูลสิทธิบัตร ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย (Client)

7 แหล่งข้อมูล ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก

8 การใช้งาน ผู้ใช้บริการ เรียกใช้เว็บเซอร์วิส
ระบบส่งรายการสิทธิบัตรที่ตรงตามเงื่อนไข ในรูปแบบ xml


ดาวน์โหลด ppt ระบบติดตามการจดทะเบียนสิทธิบัตร กลุ่มที่ 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google