งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์นม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์นม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์นม
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่อยู่ ม .3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร นม UHT ไอศกรีม นม UHT โยเกิร์ต นมพาสเจอไรส์

2 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 400 หมู่1 ถนนสีคิ้ว – ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร

3 นมเกล็ดหิมะ & นมพาสเจอร์ไรส์
สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 35/1 หมู่ 1 ถนนพัทลุง-ตรัง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทร นมเปรี้ยวพาสเจอร์ไรส์ นมเกล็ดหิมะ & นมพาสเจอร์ไรส์ นมสดปรุงแต่ง

4 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 95 หมู่2 ถนนมาลัยแมน ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทร ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง

5 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 669 หมู่ที่1 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โทร นมโยเกริต์พร้อมดื่ม นมปรุงแต่งยูเอชที

6 ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด 97 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง โทร , ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์

7 นมปรุงแต่งรสชาติต่าง ๆ
สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด 99 หมู่10 ถนนแสงชูโต(สายใหม่) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร นมปรุงแต่งรสชาติต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์นม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google