งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ( ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ที่อยู่ 119 ม.3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร. 032-351941-44 นม UHT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ( ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ที่อยู่ 119 ม.3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร. 032-351941-44 นม UHT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ( ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ที่อยู่ 119 ม.3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร. 032-351941-44 นม UHT ไอศกรีม นมพาสเจอไรส์ โยเกิร์ต สหกรณ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์นม

2 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 400 หมู่ 1 ถนนสีคิ้ว – ชัยภูมิ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร. 044-705121-2

3 สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 35/1 หมู่ 1 ถนนพัทลุง - ตรัง ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทร. 074-671594 นมเกล็ดหิมะ & นมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยวพาส เจอร์ไรส์ นมสดปรุง แต่ง

4 สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด 95 หมู่ 2 ถนนมาลัยแมน ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทร. 034-204-249 ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง

5 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 669 หมู่ที่ 1 ถนนจันทบุรี - สระแก้ว ตำบลวังใหม่ อำเภอวัง สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 โทร. 037-517111-3 นมโยเกริต์ พร้อมดื่ม นมปรุงแต่งยูเอชที

6 สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด 97 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่ - ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง 50140 โทร. 053-423052,053-963200 ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งพาสเจอร์ไรส์

7 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด 99 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ( สายใหม่ ) ตำบลมิตรภาพ อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร. 036-342-570-2 นมปรุงแต่ง รสชาติต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ( ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) ที่อยู่ 119 ม.3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองโพ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร. 032-351941-44 นม UHT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google