งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 1 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 1 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 1 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนผู้ยื่นคำขอ รับเรื่อง / ตรวจสอบ รับชำระเงิน / ออกใบอนุญาต สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รอบระยะเวลา 7.69 นาที

2 แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 2 การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และ 2 ( กรณีต่อ ใบอนุญาต ) สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รอบระยะเวลา 8.11 นาที ประชาชนผู้ยื่นคำขอ รับเรื่อง / ตรวจสอบ รับชำระเงิน / ออกใบอนุญาต

3 แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 3 การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 5, 6 และ 7 รวมถึงกรณีการต่อใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 7 สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รอบระยะเวลา 7.76 นาที ประชาชนผู้ยื่นคำขอ รับเรื่อง / ตรวจสอบ รับชำระเงิน / ออกใบอนุญาต

4 แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 4 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ขายเชื้อสุราและทำเชื้อสุราไปใช้ ในโรงงาน สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รอบระยะเวลา 8.40 นาที ประชาชนผู้ยื่นคำขอ รับเรื่อง / ตรวจสอบ รับชำระเงิน / ออกใบอนุญาต

5 แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 5 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ใช้สุรา ( แอลกอฮอล์ ) เพื่อทำ สินค้า ( กรณีต่อใบอนุญาต ) สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รอบระยะเวลา 10 นาที ประชาชนผู้ยื่นคำขอ รับเรื่อง / ตรวจสอบ รับชำระเงิน / ออกใบอนุญาต


ดาวน์โหลด ppt แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 1 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google