งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต
แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 1 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนผู้ยื่นคำขอ รับเรื่อง/ตรวจสอบ รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รอบระยะเวลา 7.69 นาที

2 รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต
แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 2 การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และ 2 (กรณีต่อใบอนุญาต) ประชาชนผู้ยื่นคำขอ รับเรื่อง/ตรวจสอบ รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รอบระยะเวลา 8.11 นาที

3 รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต
แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 3 การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 5, 6 และ 7 รวมถึงกรณีการต่อใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 7 ประชาชนผู้ยื่นคำขอ รับเรื่อง/ตรวจสอบ รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รอบระยะเวลา 7.76 นาที

4 รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต
แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 4 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ขายเชื้อสุราและทำเชื้อสุราไปใช้ในโรงงาน ประชาชนผู้ยื่นคำขอ รับเรื่อง/ตรวจสอบ รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รอบระยะเวลา 8.40 นาที

5 รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต
แผนผังแสดงขั้นตอนและรอบระยะเวลามาตรฐานในการบริการ กระบวนงานที่ 5 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ใช้สุรา (แอลกอฮอล์) เพื่อทำสินค้า (กรณีต่อใบอนุญาต) ประชาชนผู้ยื่นคำขอ รับเรื่อง/ตรวจสอบ รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต สรุป 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รอบระยะเวลา 10 นาที


ดาวน์โหลด ppt รับชำระเงิน/ออกใบอนุญาต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google