งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องที่นักส่งเสริมการเกษตรควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องที่นักส่งเสริมการเกษตรควรรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องที่นักส่งเสริมการเกษตรควรรู้
FTA : Free Trade Area & AFTA : ASEAN Free Trade Area เรื่องที่นักส่งเสริมการเกษตรควรรู้ สุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท

2 FTA : Free Trade Area วัตถุประสงค์ : - ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ : - ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ - สร้างความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน - ดึงดูดการขยายการลงทุน เป้าหมาย : - ลดภาษีการค้า - ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ผลการจัดทำ FTA - ไทย - จีน - ไทย - ออสเตรเลีย - ไทย - อินเดีย - ไทย - อาเซียน (AFTA)

3 AFTA : ASEAN Free Trade Area เขตการค้าเสรีอาเซียน
2535 : 6 ประเทศลงนามจัดตั้ง (ไทย/มาเลเซีย/อินโดนีเซีย/ฟิลิปปินส์/สิงคโปร์/บรูไน) 2536 : เริ่มลดภาษี 2538 : เพิ่มเวียดนาม 2540 : เพิ่ม ลาว/พม่า 2542 : เพิ่ม กัมพูชา เป้าหมาย 0% ในปี 2553 และ 2558

4 มูลค่าการค้าของไทยกับอาเซียน
รายการ ปี 2535 (ล้านเหรียญ USA) ปี 2553 ดุลการค้า - 1,000 10,000

5 สินค้าโควตาภาษี AFTA 23 รายการ
1. น้ำนมดิบ/นมปรุงแต่ง 2. นมผงขาดมันเนย 3. หอมหัวใหญ่ 4. เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ 5. กระเทียม 6. พริกไทย 7. ข้าว น้ำตาล 9. เมล็ดถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลือง 11. กากถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 13. มะพร้าว น้ำมันมะพร้าว 15. น้ำมันปาล์ม ไหมดิบ 17. ใบยาสูบ ลำไยแห้ง 19. กาแฟสำเร็จรูป ชา 21. มันฝรั่ง เมล็ดกาแฟ 23. เนื้อมะพร้าวแห้ง

6 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไทย
1. ผู้ประกอบการ - นำเข้าวัตถุดิบที่ถูกลง - ส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้น 2. ผู้บริโภค - ซื้อสินค้าได้หลากหลายและราคาถูกลง 3. เกษตรกร - มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน

7 มาตรการรองรับผลกระทบ
1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ 2. ออก พรบ. มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น 3. จัดตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการตามแผนงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

8 มาตรการการส่งออกสินค้าเกษตร มี 4 มาตรการ
มาตรการสุขอนามัย ยังไม่เคยมีการเจรจาต่อรองอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการตอบโต้ (เรื่องโรคแมลง) มาตรการด้านภาษีศุลกากร มาตรการภาษีอื่นๆ นอกจากภาษีการค้า เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท้องถิ่น ประเทศไทยเสียเปรียบ เพราะไม่เสียภาษีสำหรับสินค้าเกษตร เช่น ไทยไม่มีภาษีศุลกากร แต่จีนมีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละมณฑล ทำให้สินค้าไทยส่งสินค้าออกได้ไม่ทั่วถึง มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น การกำหนดโควตา การกำหนดช่องทางการนำเข้า การกำหนดผู้นำเข้า (ต้องมีเงินทุนเท่าไร)


ดาวน์โหลด ppt เรื่องที่นักส่งเสริมการเกษตรควรรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google