งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องที่นักส่งเสริม การเกษตรควรรู้ FTA : Free Trade Area & AFTA : ASEAN Free Trade Area สุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องที่นักส่งเสริม การเกษตรควรรู้ FTA : Free Trade Area & AFTA : ASEAN Free Trade Area สุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องที่นักส่งเสริม การเกษตรควรรู้ FTA : Free Trade Area & AFTA : ASEAN Free Trade Area สุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 1 จังหวัดชัยนาท

2 FTA : Free Trade Area วัตถุประสงค์ : - ขยายความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ - สร้างความสามารถใน การแข่งขันร่วมกัน - ดึงดูดการขยายการ ลงทุน เป้าหมาย : - ลดภาษีการค้า - ยกเลิกอุปสรรคทาง การค้าที่ไม่ใช่ภาษี ผลการจัดทำ FTA - ไทย - จีน - ไทย - ออสเตรเลีย - ไทย - อินเดีย - ไทย - อาเซียน (AFTA)

3 2535 : 6 ประเทศลงนามจัดตั้ง ( ไทย / มาเลเซีย / อินโดนีเซีย / ฟิลิปปินส์ / สิงคโปร์ / บรูไน ) 2536 : เริ่มลดภาษี 2538 : เพิ่มเวียดนาม 2540 : เพิ่ม ลาว / พม่า 2542 : เพิ่ม กัมพูชา เป้าหมาย 0% ในปี 2553 และ 2558 AFTA : ASEAN Free Trade Area เขตการค้าเสรีอาเซียน

4 มูลค่าการค้าของไทยกับ อาเซียน รายการ ปี 2535 ( ล้านเหรียญ USA) ปี 2553 ( ล้าน เหรียญ USA) ดุลการค้า - 1,00010,000

5 สินค้าโควตาภาษี AFTA 23 รายการ 1. น้ำนมดิบ / นมปรุงแต่ง 2. นมผงขาด มันเนย 3. หอมหัวใหญ่ 4. เมล็ดพันธุ์ หอมหัวใหญ่ 5. กระเทียม 6. พริกไทย 7. ข้าว 8. น้ำตาล 9. เมล็ดถั่วเหลือง 10. น้ำมันถั่ว เหลือง 11. กากถั่วเหลือง 12. ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 13. มะพร้าว 14. น้ำมันมะพร้าว 15. น้ำมันปาล์ม 16. ไหมดิบ 17. ใบยาสูบ 18. ลำไย แห้ง 19. กาแฟสำเร็จรูป 20. ชา 21. มันฝรั่ง 22. เมล็ดกาแฟ 23. เนื้อมะพร้าวแห้ง

6 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไทย 1. ผู้ประกอบการ - นำเข้าวัตถุดิบที่ถูกลง - ส่งออกสินค้าเกษตรได้มาก ขึ้น 2. ผู้บริโภค - ซื้อสินค้าได้หลากหลายและ ราคาถูกลง 3. เกษตรกร - มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นต้องปรับตัว เพื่อการแข่งขัน

7 มาตรการรองรับ ผลกระทบ 1. จัดตั้งกองทุนเพื่อการ ปรับตัวของภาคการผลิตและ บริการ 2. ออก พรบ. มาตรการ ปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น 3. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ ดำเนินการตามแผนงานไปสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน

8 มาตรการการส่งออกสินค้าเกษตร มี 4 มาตรการ มาตรการสุขอนามัย ยังไม่เคยมีการเจรจาต่อรองอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่เป็น การตอบโต้ ( เรื่องโรคแมลง ) มาตรการด้านภาษีศุลกากร มาตรการภาษีอื่นๆ นอกจากภาษีการค้า เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท้องถิ่น ประเทศไทย เสียเปรียบ เพราะไม่เสียภาษีสำหรับสินค้าเกษตร เช่น ไทยไม่มีภาษีศุลกากร แต่จีนมีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ละมณฑล ทำให้สินค้าไทยส่งสินค้าออกได้ไม่ทั่วถึง มาตรการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น การกำหนดโควตา การกำหนดช่องทางการนำเข้า การกำหนดผู้นำเข้า ( ต้องมีเงินทุนเท่าไร )


ดาวน์โหลด ppt เรื่องที่นักส่งเสริม การเกษตรควรรู้ FTA : Free Trade Area & AFTA : ASEAN Free Trade Area สุพล ธนูรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google