งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยรับเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้มากมาย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 1.แป้นพิมพ์ (Keyboard) 2.เมาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยรับเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้มากมาย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 1.แป้นพิมพ์ (Keyboard) 2.เมาส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยรับเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้มากมาย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 1.แป้นพิมพ์ (Keyboard) 2.เมาส์ (Mouse) 3.ลูกกลมควบคุม (Track ball) 4.แท่งชี้ควบคุม (Track Point) 5.แผ่นรองสัมผัส (Touch Pad) 6.จอยสติก (Joy stick) เป็นต้น

2 หน่วยส่งออก   หน่วยส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์    ที่นิยมทั่วไปคือ จอภาพ (monitor) และเครื่องพิมพ์ (printer) อุปกรณ์ส่งออก ของคอมพิวเตอร์ ยังมีอีกมาก จอภาพ เหมือนจอโทรทัศน์ ทั่วไปเรียกว่า ซีอาร์ที  การส่งออก ของข้อมูล    จะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งแสดงได้ ทั้งตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายพิเศษ และยังสามารถ แสดงรูปภาพได้ด้วย เครื่องพิมพ์ คืออุปกรณ์ที่จะแปลการประมวลผลของออกมาในรูปแบบกระดาษ ทั้งรูปภาพและอักษร

3 หน่วยความจำลอง หน่วยความจำสำรอง  เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราวต่อไปได้   ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและโปรแกรมได้เป็นจำนวนมาก อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำสำรอง อย่างเช่น Magnetic Disk, Magnetic Tape , Optical Disk - จอยสติก    มีด้ามสั้น ๆ ให้จับ ควบคุมการเคลื่อนที่ของ pointer -  คีย์บอร์ด    จะสร้างสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และแปลงเป็นตัวอักษรคล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีด  -  เมาส์          ใช้ในการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้บนหน้าจอ โดยการขยับ รับคำสั่งเมื่อมีการกดปุ่ม - จอสัมผัส     จอสัมผัส เป็นได้ทั้งอุปกรณ์ Input และ Output ใช้นิ้วมือสัมผัสบนหน้าจอ  - Touch screen   จอสัมผัส เป็นได้ทั้งอุปกรณ์ Input และ Output ใช้นิ้วมือสัมผัสบนหน้าจอ - Pointing stick   วางอยู่กึ่งกลางคีย์บอร์ดใช้การหมุนเพื่อควบคุม ทิศทางการเคลื่อนที่ของ pointer 

4 หน่วยประมวลผมกลาง  หน่วยประมวลผลกลาง หรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง 1หน่วยควบคุ้ม(Arithmetic and logic unit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ควบคุมการเขียนอ่านข้อมูลระหว่างหน่วยความจำของซีพียู ควบคุมกลไกการทำงาน ทั้งหมดของระบบ ควบคุมจังหวะเวลา โดยมีสัญญาณนาฬิกา เป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงาน 2หน่วยคำนวณ (Control Unit) เป็นหน่วยที่มีหน้าที่นำเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสองมาประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ เช่น การบวก การลบ การเปรียบเทียบ และ การสลับตัวเลข เป็นต้นการคำนวณทำได้เร็วตามจังหวะการควบคุม ของหน่วยควบคุม

5 ชื่อกลุ่ม จอยสติก นางสาว อินทิรา สุยะเหล็ก ม.405 เลขที่24
ชื่อกลุ่ม จอยสติก นางสาว อินทิรา สุยะเหล็ก ม.405 เลขที่24 นาย พงศกร ใจเหิม ม.4/5 เลขที่ 25 นาย วงศธร ลังการ์พินธุ์ ม.4/5 เลขที่ 26 นางสาว สุธิดา ชัยวังซ้าย ม.4/5 เลขที่28


ดาวน์โหลด ppt หน่วยรับเข้า ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้มากมาย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 1.แป้นพิมพ์ (Keyboard) 2.เมาส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google