งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำ หลัก ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้มากมาย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 1. แป้นพิมพ์ (Keyboard) 2. เมาส์ (Mouse)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำ หลัก ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้มากมาย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 1. แป้นพิมพ์ (Keyboard) 2. เมาส์ (Mouse)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำ หลัก ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้มากมาย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 1. แป้นพิมพ์ (Keyboard) 2. เมาส์ (Mouse) 3. ลูกกลมควบคุม (Track ball) 4. แท่งชี้ควบคุม (Track Point) 5. แผ่นรองสัมผัส (Touch Pad) 6. จอยสติก (Joy stick) เป็นต้น

2 หน่วยส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือ สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์ สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบ คอมพิวเตอร์ ที่นิยมทั่วไปคือ จอภาพ (monitor) และ เครื่องพิมพ์ (printer) อุปกรณ์ส่งออก ของคอมพิวเตอร์ ยังมีอีกมาก จอภาพ จอภาพ เหมือนจอโทรทัศน์ ทั่วไปเรียกว่า ซีอาร์ที การ ส่งออก ของข้อมูล จะปรากฏบนจอภาพ ซึ่งแสดงได้ ทั้งตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายพิเศษ และยังสามารถ แสดงรูปภาพได้ด้วย เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ คืออุปกรณ์ที่จะแปลการประมวลผลของ ออกมาในรูปแบบกระดาษ ทั้งรูปภาพและอักษร

3 หน่วยความจำสำรอง เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล และ โปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราวต่อไปได้ ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูลและ โปรแกรมได้เป็นจำนวนมาก อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำสำรอง อย่างเช่น Magnetic Disk, Magnetic Tape, Optical Disk - จอยสติก มีด้ามสั้น ๆ ให้จับ ควบคุมการเคลื่อนที่ของ pointer - คีย์บอร์ด จะสร้างสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และแปลงเป็นตัวอักษรคล้าย กับเครื่องพิมพ์ดีด - เมาส์ ใช้ในการเลื่อนตำแหน่งของตัวชี้บนหน้าจอ โดยการขยับ รับคำสั่งเมื่อมีการกดปุ่ม - จอสัมผัส จอสัมผัส เป็นได้ทั้งอุปกรณ์ Input และ Output ใช้นิ้วมือ สัมผัสบนหน้าจอ - Touch screen จอสัมผัส เป็นได้ทั้งอุปกรณ์ Input และ Output ใช้นิ้วมือ สัมผัสบนหน้าจอ - Pointing stick วางอยู่กึ่งกลางคีย์บอร์ดใช้การหมุนเพื่อควบคุม ทิศ ทางการเคลื่อนที่ของ pointer

4 หน่วยประมวลผลกลาง หรือไมโครโพรเซสเซอร์ของ ไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย และกระทำตามคำสั่งพื้นฐาน ของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง 1 หน่วยควบคุ้ม (Arithmetic and logic unit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ควบคุมการเขียนอ่านข้อมูล ระหว่างหน่วยความจำของซีพียู ควบคุมกลไกการทำงาน ทั้งหมดของระบบ ควบคุมจังหวะเวลา โดยมีสัญญาณนาฬิกา เป็นตัวกำหนดจังหวะการทำงาน 2 หน่วยคำนวณ (Control Unit) เป็นหน่วยที่มีหน้าที่นำเอาข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสองมา ประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ เช่น การบวก การลบ การเปรียบเทียบ และ การสลับตัวเลข เป็นต้น การคำนวณทำได้เร็วตามจังหวะการควบคุม ของหน่วยควบคุม

5 ชื่อกลุ่ม จอยสติก นางสาว อินทิรา สุยะเหล็ก ม.405 เลขที่ 24 นาย พงศกร ใจเหิม ม.4/5 เลขที่ 25 นาย วงศธร ลังการ์พินธุ์ ม.4/5 เลขที่ 26 นางสาว สุธิดา ชัยวังซ้าย ม.4/5 เลขที่ 28


ดาวน์โหลด ppt ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำ หลัก ปัจจุบันมีสื่อต่าง ๆ ให้เลือกใช้ได้มากมาย แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ 1. แป้นพิมพ์ (Keyboard) 2. เมาส์ (Mouse)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google