งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. ความหมายของ คอมพิวเตอร์ • พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 " เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือน สมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. ความหมายของ คอมพิวเตอร์ • พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 " เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือน สมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2 ความหมายของ คอมพิวเตอร์ • พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 " เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือน สมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทาง คณิตศาสตร์ “ • รับข้อมูล > ประมวลผลข้อมูล > ได้ ผลลัพธ์

3 ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ รับข้อมูลประมวลผลแสดงผล

4 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ • จุดเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเกิดจาก ความต้องการในการนับ ในประเทศจีนมี อุปกรณ์ช่วยในการนับที่เรียกว่า ลูกคิด ต่อมาต้องการการคิดคำนวณที่ซับซ้อน มากขึ้น และมีความสามารถที่หลากหลาย จึงได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น

5 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ • เครื่องคำนวณปาสคาลที่คิดค้นโดยเบลส ปาสคาล

6 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ • เครื่องคำนวณสเต็ป เรคคอนเนอร์

7 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ • เครื่องดิฟเฟอร์เรนซ์เอนจิน

8 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ • เครื่องแอนาไลติคอลเอนจิน

9 วิวัฒนาการของ คอมพิวเตอร์ • บัตรเจาะรู

10 ยุคของคอมพิวเตอร์ • 1. ยุคหลอดสุญญากาศ

11 ยุคของคอมพิวเตอร์ • 2. ยุคทรานซิสเตอร์

12 ยุคของคอมพิวเตอร์ • 3. ยุควงจรรวม (Integrated Circuit : IC)

13 ยุคของคอมพิวเตอร์ • 4. ยุควีแอลเอสไอ VLSI

14 ยุคของคอมพิวเตอร์ • 5. ยุคเครือข่าย

15 ประเภทของ คอมพิวเตอร์ • แบ่งตามขนาด และประสิทธิภาพ 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) ทำงานได้รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพสูง มีราคาแพงที่สุด เหมาะกับงานคำนวณที่ต้องคำนวณ ตัวเลขจำนวนมหาศาล ให้เสร็จภายใน ระยะเวลาอันสั้นเช่น การพยากรณ์ อากาศ การทดสอบทางอวกาศ การ คำนวณทางวิทยาศาสตร์ การบิน

16 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)

17 ประเภทของ คอมพิวเตอร์ • แบ่งตามขนาด และประสิทธิภาพ 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) ความเร็วในการประมวลผลสูง รองลงมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหมาะกับ งานที่มีข้อมูลที่มีปริมาณมากต้องประมวลผล พร้อมกันโดยผู้ใช้นับพัน คน (Multi-user) ใช้ กับองค์กรใหญ่ ๆ ทั่วไป เช่น งานด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ การ ควบคุมระบบเครือข่าย งานพัฒนาระบบ งาน ด้านธุรกิจ ธนาคาร

18 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

19 ประเภทของ คอมพิวเตอร์ • แบ่งตามขนาด และประสิทธิภาพ 3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) สามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้หลายร้อย คน (Multi-user) ในการทำงานที่แตกต่างกัน (Multi Programming) เช่นเดียวกับเครื่อง เมนเฟรม แต่ความเร็วด้อยกว่า ทำงานเฉพาะ ด้าน เช่น การคำนวณทางด้านวิศวกรรม การ จองห้องพักของโรงแรม การทำงานด้านบัญชี หรือเป็นเครื่อง Server

20 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)

21 ประเภทของ คอมพิวเตอร์ • แบ่งตามขนาด และประสิทธิภาพ 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก สามารถหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer หรือ PC)

22 ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)

23 ส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ 1. ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) 2. ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) 3. ส่วนแสดงผล (Output Unit) 4. หน่วยความจำ (Memory Unit)

24 ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) • ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Keyboard ( คีย์บอร์ด )Mouse ( เมาส์ ) Scanner ( สแกนเนอร์ ) Webcam ( เว็บแคม ) Microphone ( ไมโครโฟน ) Touch screen ( ทัชสกรีน )

25 ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) • โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) นับเป็นอุปกรณ์ ที่มีความสำคัญมากที่สุด ของฮาร์ดแวร์ เพราะมีหน้าที่ในการ ประมวลผลข้อมูล CPU

26 ส่วนแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ จอภาพ (Monitor) อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector) อุปกรณ์เสียง (Audio Output) เครื่องพิมพ์ (Printer)

27 หน่วยความจำ (Memory Unit) • ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมหรือข้อมูลที่ รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อเตรียม ส่งหน่วยประมวลผลกลางทำการ ประมวลผล – หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) – หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)

28 หน่วยความจำหลัก • เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำข้อมูล และ โปรแกรมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการ ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ บางครั้งอาจ เรียกว่า หน่วยเก็บข้อมูลหลัก (Primary storage) แรม RAM

29 หน่วยเก็บข้อมูล สำรอง • บันทึกข้อมูลทั่วไป

30 ซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรม 1. ซอฟต์แวร์ระบบ System Software หรือ Operating Software : OS 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software

31 ซอฟต์แวร์ระบบ • ชุดโปรแกรมที่มีหน้าที่ควบคุมการ ปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์ ให้ใช้กับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เช่น Windows XP, DOS, Linux, Mac OS X

32 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ • เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใช้เฉพาะ ด้านสำหรับทำงานต่างๆ เช่น การ ทำงานเอกสาร งานกราฟิก งาน นำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับ งานเฉพาะด้าน เช่น โปรแกรมงาน ทะเบียน โปรแกรมการให้บริการเว็บ โปรแกรมงานด้านธนาคาร


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เบื้องต้น. ความหมายของ คอมพิวเตอร์ • พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 " เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือน สมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google