งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฮาร์ดแวร์(HardWare) และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง. Process Output Input ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลประมวลผลข้อมูล ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ Memo ry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฮาร์ดแวร์(HardWare) และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง. Process Output Input ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลประมวลผลข้อมูล ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ Memo ry."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฮาร์ดแวร์(HardWare) และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง

2 Process Output Input ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลประมวลผลข้อมูล ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ Memo ry หน่วยคว ามจำ

3 อุปกรณ์นำเข้า (Input) หน่วยรับข้อมูล (Input unit ) ทำหน้าที่ป้อนคำสั่งเข้าไป ซึ่งหน่วย รับข้อมูลนี้เองเปรียบเสมือน การมองเห็นของตา การได้ยินของหู การได้กลิ่นของจมูก อุปกรณ์ Input unit มีมากมายหลายหลาย รูปแบบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 1. หน่วยป้อนข้อมูลเข้าหลัก (Primary Input) คืออุปกรณ์ที่ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี หน่วยรับข้อมูล (Input unit ) ทำหน้าที่ป้อนคำสั่งเข้าไป ซึ่งหน่วย รับข้อมูลนี้เองเปรียบเสมือน การมองเห็นของตา การได้ยินของหู การได้กลิ่นของจมูก อุปกรณ์ Input unit มีมากมายหลายหลาย รูปแบบ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 1. หน่วยป้อนข้อมูลเข้าหลัก (Primary Input) คืออุปกรณ์ที่ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี

4 2. หน่วยป้อนข้อมูลเสริม (Alternative Input) คือ อุปกรณ์ที่จะมีหรือไม่ก็ได้ คอมพิวเตอร์ก็สามารถทำงานได้ แต่ถ้ามีจะช่วยเพิ่มความสามารถ ในการป้อนข้อมูลเข้า เช่น การ นำเข้ารูป เสียง เป็นต้น

5 หน่วยป้อนข้อมูลหลัก (Primary Input) หน่วยป้อนข้อมูลเข้าหลัก (Primary Input) - เมาส์ (Mouse) - คีย์บอร์ด (Keyboard)

6 คีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำ ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะ เป็นปุ่มตัวอักษรเหมือนปุ่มเครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีใน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะรับข้อมูลจาก การกดแป้นแล้วทำการเปลี่ยน เป็นรหัส เพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลจะมี จำนวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้น อักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ ต่างหาก เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลตัวเลข ทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำ ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะ เป็นปุ่มตัวอักษรเหมือนปุ่มเครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีใน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะรับข้อมูลจาก การกดแป้นแล้วทำการเปลี่ยน เป็นรหัส เพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลจะมี จำนวนตั้งแต่ 50 แป้นขึ้นไป แผงแป้น อักขระส่วนใหญ่มีแป้นตัวเลขแยกไว้ ต่างหาก เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลตัวเลข ทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น

7 การวางตำแหน่งแป้นอักขระ จะ เป็นไปตามมาตรฐานของระบบพิมพ์ สัมผัสของเครื่องพิมพ์ดีด ที่มีการใช้ แป้นยก แคร่ (shift) เพื่อทำให้สามารถ ใช้พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งระบบรับ รหัสตัวอักษรที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต คือ เมื่อมีการกดแป้นพิมพ์ แผงแป้นอักขระ จะส่งรหัสขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข้าไปใน ระบบคอมพิวเตอร์

8 เมาส์ (Mouse) เมาส์ (Mouse) หรือ " หนู อิเล็กทรอนิกส์ " เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะ คล้ายหนูมีสายต่ออยู่ที่ปลาย ลักษณะ เดียวกับหางหนู เมาส์จะช่วยในการบ่งชี้ ตำแหน่งว่าขณะนี้กำลังอยู่ ณ จุดใดบน จอภาพ เรียกว่า ตัวชี้ตำแหน่ง (Pointer) ซึ่งอาศัยการเลื่อนเมาส์ แทนการกดปุ่ม บังคับทิศทางบนคีย์บอร์ด (keyboard)

9 เมาส์เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่สำคัญ นำเข้าข้อมูลโดย การเลื่อนเมาส์เพื่อบังคับตัวชี้ไปยัง ตำแหน่งต่าง ๆบนหน้าจอและทำการ คลิก (click) หรือ ดับเบิลคลิก (double click)

10 2. หน่วยป้อนข้อมูลเสริม (Alternative input) สแกนเนอร์ (Scanner) คืออุปกรณ์ ซึ่งจับภาพ สแกนเนอร์ (Scanner) คืออุปกรณ์ ซึ่งจับภาพ และเปลี่ยนแปลงภาพจากรูปแบบ ของ อนาล็อกเป็นดิจิตอล ซึ่ง คอมพิวเตอร์สามารถแสดง เรียบเรียง เก็บ รักษาและผลิต ออกมาได้ ภาพนั่นอาจจะ เป็น รูปถ่าย ข้อความภาพวาด หรือแม้แต่ วัตถุสามมิติ สามารถใช้สแกนเนอร์ ทำงานต่างๆ ได้ดังนี้

11 - ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือ ภาพถ่ายในเอกสาร - บันทึกข้อมูลลงใน เวิร์ดโปรเซสเซอร์ - แฟ็กเอกสาร ภายใต้ดาต้าเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ - เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่าง ๆ ลงในในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่าง ๆโดยพื้นฐานการทำงาน ของ สแกนเนอร์ - ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือ ภาพถ่ายในเอกสาร - บันทึกข้อมูลลงใน เวิร์ดโปรเซสเซอร์ - แฟ็กเอกสาร ภายใต้ดาต้าเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ - เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่าง ๆ ลงในในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่าง ๆโดยพื้นฐานการทำงาน ของ สแกนเนอร์


ดาวน์โหลด ppt ฮาร์ดแวร์(HardWare) และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง. Process Output Input ขั้นตอนการทำงานของ คอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลประมวลผลข้อมูล ส่งออกเป็น ผลลัพธ์ Memo ry.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google