งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทที่ 9 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการ ตั้งราคา yalada1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทที่ 9 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการ ตั้งราคา yalada1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทที่ 9 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการ ตั้งราคา yalada1

2 ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) จาก ผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง แบ่งออกได้ 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ ช่องทางการจำหน่ายสินค้า บริโภคหรือลูกค้า ผู้ผลิ ต ผู้บริโภ ค * ผู้ผลิ ต ผู้ค้า ส่ง ผู้ผลิ ต ผู้บริโภ ค * ผู้ค้า ปลีก ผู้ผลิ ต ผู้ค้า ปลีก ผู้บริโภ ค * ผู้ผลิ ต ตัวแท น ผู้ค้า ส่ง ผู้ค้า ปลีก ตัวแท น ผู้บริโภ ค *

3 ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) หรือ ตลาดผู้ผลิต (Producer Market) หรือตลาดธุรกิจ (Business market) * ผู้ใช้ สินค้า ช่องทางการจำหน่ายสินค้า บริโภคหรือลูกค้า ผู้ผลิ ต ผู้จัด จำหน่า ย * ผู้ใช้ สินค้า ตัวแท น ผู้จัด จำหน่า ย

4 กลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้า 1. การฝากขาย 2. มอบให้ตัวแทนจำหน่าย 3. ขายสินค้าเอง 4. ขายโดยตรง 5. ขายทางไปรษณีย์และสื่อสาธารณะ 6. ขายทางอินเตอร์เน็ต ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยรวม

5 การค้าส่ง (Wholesaling) กิจกรรมที่ผู้สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเป็นปริมาณมากๆ เพื่อส่งต่อให้ผู้ค้ารายย่อยนำไปขายให้แก่ผู้บริโภค อีกทอดหนึ่ง บทบาทในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิต ดังนี้ – ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าจำนวนมากด้วย ต้นทุนต่ำ เพระสั่งซื้อทีละมากๆ – ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินค้า เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง – ผู้ค้าส่งทำหน้าที่การตลาดแทนผู้ผลิต เพราะรู้ความ เคลื่อนไหวของตลาดได้ดีกว่า – ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ผลิตในการเก็บรักษาสินค้า คงคลัง ผู้ค้าส่งมีคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้าหลายๆ ชนิด พร้อมส่งต่อไปยังผู้บริโภค

6

7 จบบทที่ 9 แล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บทที่ 9 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการ ตั้งราคา yalada1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google