งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการตั้งราคา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการตั้งราคา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการตั้งราคา
ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา yalada

2 ช่องทางการจำหน่ายสินค้าบริโภคหรือลูกค้า
ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง แบ่งออกได้ 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ ผู้ผลิต ผู้บริโภค * ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค * ผู้บริโภค * ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ตัวแทน ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค * ผู้ผลิต ตัวแทน ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค *

3 ช่องทางการจำหน่ายสินค้าบริโภคหรือลูกค้า
ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) หรือตลาดผู้ผลิต (Producer Market) หรือตลาดธุรกิจ (Business market) ผู้ผลิต * ผู้ใช้สินค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย * ผู้ใช้สินค้า ผู้ผลิต ตัวแทน * ผู้ใช้สินค้า ผู้ผลิต ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย * ผู้ใช้สินค้า

4 ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าโดยรวม
กลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้า การฝากขาย มอบให้ตัวแทนจำหน่าย ขายสินค้าเอง ขายโดยตรง ขายทางไปรษณีย์และสื่อสาธารณะ ขายทางอินเตอร์เน็ต

5 การค้าส่ง(Wholesaling)
กิจกรรมที่ผู้สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเป็นปริมาณมากๆ เพื่อส่งต่อให้ผู้ค้ารายย่อยนำไปขายให้แก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง บทบาทในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิต ดังนี้ ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าจำนวนมากด้วยต้นทุนต่ำ เพระสั่งซื้อทีละมากๆ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินค้า เพราะมีพื้นที่กว้างขวาง ผู้ค้าส่งทำหน้าที่การตลาดแทนผู้ผลิต เพราะรู้ความเคลื่อนไหวของตลาดได้ดีกว่า ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ผลิตในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ผู้ค้าส่งมีคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้าหลายๆชนิด พร้อมส่งต่อไปยังผู้บริโภค

6

7 จบบทที่ 9 แล้วจ้า ขอขอบคุณที่สนใจฟัง...


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 ช่องทางการจัดจำหน่ายและการตั้งราคา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google