งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำเทคโนโลยี  การสืบค้นข้อมูล  แผ่นพับ โดย ด. ญ. เย็นจิต ชวภัทรโสภณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำเทคโนโลยี  การสืบค้นข้อมูล  แผ่นพับ โดย ด. ญ. เย็นจิต ชวภัทรโสภณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แนะนำเทคโนโลยี  การสืบค้นข้อมูล  แผ่นพับ

4 โดย ด. ญ. เย็นจิต ชวภัทรโสภณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

5 จุดประสงค์  สามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet  สามารถทำแผ่นพับ

6 เรื่อง การสืบค้นข้อมูล การใช้ website ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล การใช้ Keyword ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล การอ่านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการสืบค้นข้อมูล การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการ สืบค้นข้อมูล การคัดลอกข้อมูล คัดลอกภาพ ที่ใช้ในการ สืบค้นข้อมูล

7 เรื่อง แผ่นพับ การเลือกใช้โปรแกรมในการทำแผ่น พับ การออกแบบแผ่นพับ ขั้นตอนการทำแผ่นพับ ปัญหาที่ระหว่างการทำแผ่นพับ

8

9


ดาวน์โหลด ppt แนะนำเทคโนโลยี  การสืบค้นข้อมูล  แผ่นพับ โดย ด. ญ. เย็นจิต ชวภัทรโสภณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google