งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน ฐานข้อมูล Springer Link. เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหา ในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขา ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน ฐานข้อมูล Springer Link. เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหา ในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขา ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน ฐานข้อมูล Springer Link

2 เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหา ในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขา ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น Science, Computer, Business and Economics, Mathematics, Chemistry Astronomy, Engineering โดยมีเนื้อหา ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็นต้น รายละเอียด ฐานข้อมูล

3 ● Browse by discipline ● Quick Search ● Advanced Search ● Browse by discipline ● Quick Search ● Advanced Search วิธีการสืบค้น

4 Browse by discipline 1. เลือกไล่เรียงตามหัวเรื่องที่ สนใจ 1

5 Browse by discipline 2. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น Journal 2

6 3. เลือกชื่อสิ่งพิมพ์ที่ ต้องการ 3 Browse Journal

7 4. เลือกแสดงฉบับที่มี ให้บริการทั้งหมด 5. หรือ เลือกสืบค้นภายใน วารสารนี้ 4. เลือกแสดงฉบับที่มี ให้บริการทั้งหมด 5. หรือ เลือกสืบค้นภายใน วารสารนี้ Browse Journal 4 5

8 6. คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ Browse All Volumes & Issues 6

9 7. คลิกเลือกรายการที่ ต้องการ 7 Browse All Volumes & Issues

10 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ แล้วคลิก Search 2. คลิกที่รูป เพื่อเลือกการสืบค้นขั้นสูง Advanced Search 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ แล้วคลิก Search 2. คลิกที่รูป เพื่อเลือกการสืบค้นขั้นสูง Advanced Search 1 Quick Search 2

11 1. พิมพ์คำหรือวลี ตามเงื่อนไขที่ ต้องการ 2. เลือกค้นในส่วน ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้ แต่ง 3. ระบุช่วง ระยะเวลาตีพิมพ์ 4. คลิก Search 1. พิมพ์คำหรือวลี ตามเงื่อนไขที่ ต้องการ 2. เลือกค้นในส่วน ชื่อเรื่องหรือชื่อผู้ แต่ง 3. ระบุช่วง ระยะเวลาตีพิมพ์ 4. คลิก Search Advanced Search 1 2 3 4

12 1 Search Results 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่ พบทั้งหมด 2. คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเข้าดู เอกสาร 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ให้แคบ ลง 1. จำนวนรายการผลลัพธ์ที่ พบทั้งหมด 2. คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเข้าดู เอกสาร 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ให้แคบ ลง 2 3

13 Journal Article 1. เรียกดูบทความฉบับเต็มในรูปแบบ PDF หรือ HTML 2. คลิกที่ Export citations เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรม 1. เรียกดูบทความฉบับเต็มในรูปแบบ PDF หรือ HTML 2. คลิกที่ Export citations เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการ บรรณานุกรม 2 1

14 Export citation คลิกที่ Select Download เพื่อเลือกรูปแบบที่ ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล 3

15 Full Text PDF เลือกบันทึก (Save) หรือสั่งพิมพ์ (Print) เอกสาร

16


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน ฐานข้อมูล Springer Link. เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหา ในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขา ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google